Vlaggen en wimpels in Jeruzalem

Vlaggen en wimpels in Jeruzalem

Tijdens de laatste Venusovergang is er zoveel aangeraakt en verschoven in het wereldbewustzijn, dat het welhaast onmogelijk is om alle gebeurtenissen te beschrijven.

De ontwikkeling die ik in deze waarneming beschrijf is echter van zoveel belang dat ik hem niet onbeschreven wil laten.

Dit is wat ik zag.

Ik werd energetisch overgebracht naar Jeruzalem in Israël. Ik weet dat er op dat moment veel lichtwerkers fysiek aanwezig waren in de stad of er geestelijk op afgestemd

Ik voelde veel positieve energie opstijgen naar de kosmos.

Op een gegeven moment zag ik dat er een ongelooflijk grote vlag naar beneden zakte. De vlag was geweven van alle galactische stralen en de lichtstelsels die hiermee verbonden zijn hebben er hun intenties in geweven. Ik heb zelfs mogen zien hoe dit is gebeurd, niet te beschrijven zo mooi.

De vlag zakte dimensie na dimensie omlaag. Net zolang totdat hij energetisch in het centrum van Jeruzalem stond. Voor een korte tijd smolt hij samen met de energie van de stad. Ik voelde dat hij verbond met de Ark des Verbonds. ( lees de bijbel voor meer informatie hierover) Deze Ark bezit de mogelijkheid om alle volkeren van deze aarde te verbinden in een universeel geloof voor de goddelijke bron. Geen mens op aarde weet precies waar deze Ark gebleven is, maar dat hij er nog steeds IS, staat voor mij vast.

Toen de verbinding een feit was, zakte de vlag naar beneden door. Even stilhoudend in elke dimensie waar het binnenkwam. Er gingen flitsen, golven en impulsen van licht vanuit de vlag door de grids. Ik hoorde/voelde de sterrenvolkeren zingen. Liederen van bevrijding, vooral de geheimzinnigheid rondom geloofszaken aanrakend.

De vlag raakte alle geloven, richtingen en vooral bloedschulden aan die onder het mom van GELOOF in het wereldbewustzijn zijn ontstaan.

Hij zakte door naar het middelpunt van de aarde.

Daar werd hij gepland in de kern.

Rondom de vlag verscheen een cirkel van licht. In deze cirkel lieten alle sterrenstelsels hun vlaggen zakken. Rondom de ENE vlag staan twaalf sterrenvlaggen opgesteld. Allen op hun manier de universiteit in geloofszaken vertegenwoordigend. Ik zag lichtstromen vanuit de kosmos de vlaggen aanraken, zij begonnen te wapperen en te stralen.

Meteen werd duidelijk dat in het wereldbewustzijn deze vlaggen al aanwezig zijn van oudsher. Zij zijn de wereld al eerder geschonken. Maar ik zag dat zij gerafeld, verknipt en kapot gemaakt waren. Met andere woorden; de oprechtheid van de vlaggen is door bloedschuld verloren gegaan.

Plotseling stond ik weer tussen de weefgetouwen, waar ik laatst over schreef. Ik zag dat alle kapotte vlaggen overhandigd werden aan de aardelichtwevers. Zij begonnen de draden van de vlaggen uit elkaar te trekken en te herstellen. De vlaggen in de cirkel verbonden zich en brachten hun intenties er in over. De weefgetouwen zongen en sponnen in een lied van trillende oprechtheid. Nieuwe energie, nieuwe gedachtes, nieuwe impulsen werden er in geweven en alle vlaggen werden in ere hersteld. Toen zag ik dat de wevers de vlaggen aanboden aan de engelen, de lichtmeesters en allen die vaandeldrager voor deze vlag kunnen zijn.

Ik zag de Tempelridders naderen en zij beloofden de kracht van de vlaggen te bewaken en hen zorgvuldig over te dragen aan het wereldbewustzijn.

Nu reizen zij door tijd en ruimte om op alle oude plaatsen waar bloedschulden zijn ontstaan door misbruik van het geloof de vlaggen terug te brengen. In volle glorie mogen zij opnieuw schitteren en stralen op de juiste plaatsen.

 

Ondertussen werd mij een beeld getoond van Jeruzalem. Ik zag alle tijden over elkaar schuiven en rondom de stad zag ik stromen bloed. Plassen bloed waarin de zielen die streden voor Jeruzalem verdronken in schreeuwerig geweld. Ik zag hoe de stad onder het zand verdween. Alles werd bedekt met het zand. Het bloed werd gestelpt door het zand. Niets was er meer te zien van de stad. Toen begon het enorm te waaien. Uit de woestijnen rondom Jeruzalem begon het zand naar de stad toe te bewegen, maar onderweg werd het zand van goud. Transparante gouden zandkorrels raakten de zandkorrels aan die over de stad lagen. De stad begon te schudden en te bewegen. Zij schudde het zand van zich af en rees omhoog uit de zandwoestijn. De gouden zandkorrels en gouden windstromen waaiden door de stad. Zij maakten alles schoon en de stad begon te glanzen. Werd in ere hersteld. Het bloed was verdwenen.

 

De oude schulden zijn ingelost.

Jeruzalem is gezuiverd van alle smetten en kan weer het Bronpunt van Licht zijn dat zij van oudsher is.

 

De vlaggen zijn geplant, de banieren hersteld. Tot in de diepste lagen van oorsprong zal de bloedschuld van deze wereld worden weggewassen.

 

Intriges, manipulaties, machtsmisbruik…het zal allemaal aan het licht gebracht worden en uitgezuiverd.

Geheimen, verborgen geldstromen, oude mysteries, ze worden aangeraakt.

 

Er is geen weg meer terug. Alleen nog vooruit.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email