Witte Sjamaan

Witte Sjamaan

Nu onze planeet door de “ kritieke fase” heen is kunnen we zeker nog niet op onze lauweren gaan rusten. Juist nu komt het er op aan.

Doordat de positief inwerkende kracht van het licht sterk is, worden er steeds meer negatieve patronen verbroken. Op energetisch niveau vinden er binnen het collectief van onze wereld vele ontmaskeringen plaats. We dringen door op plaatsen en in rasters waar we voorheen onmogelijk binnen konden komen. En keren de energiestromen om.

Als je een echte lichtwerker bent, heb je al vanaf je geboorte de wereld helpen zuiveren. Door in jouw levensplan karma van de wereld op te nemen heb je al op hoog niveau gewerkt aan het opschonen hiervan vnl. binnen de familielijnen, binnenin de DNA-velden. Ik heb daar al vaak over geschreven. Ook het afdalen naar de kelders en valse archieven heeft veel tijd en kracht gekost.

Nog maar nauwelijks daarvan hersteld worden we alweer opgeroepen om ons bewust te worden van het volgende fenomeen.

Als je de artikelen gelezen hebt over de witte zielen ga je steeds iets meer begrijpen van hun taak binnenin het wereldbewustzijn. Ipv jaloers te zijn op het feit dat iemand misschien een witte ziel is, kan je diegene beter ondersteunen in zijn of haar moeilijke taak. In deze tijd, gedurende het gehele leven krijgt de witte ziel op continue basis steeds vervuild licht aangeboden. De witte kern van een witte ziel heeft daar halswerk aan gehad om die vervuiling door de filters van het eigen bewustzijn heen te trekken en op te schonen.

Een immens karwei. Veel witte zielen weten niet dat zij dit doen en zijn soms voortdurend ziek zonder te weten waardoor. Overal zoeken zij naar antwoorden en niemand kan hen helpen.

Een witte ziel is altijd verbonden met het bewustzijn van Meester Jezus, omdat deze de restvervuiling  ( die de witte zielen niet weggefilterd krijgen ) op moet ruimen. Vervolgens wordt de gezuiverde energie dan weer via het bewustzijn van de witte ziel terug gestuurd naar het collectief bewustzijn van de planeet. Deze filters gaan nooit uit. Dag en nacht, elke nanoseconde van het leven van een witte ziel flitsen de gifdeeltjes door zijn/haar wezen en moeten geschoond worden. Via de deeltjes liften entiteiten mee, individueel of in groepsverband. Deze wezens blijven om de filters heen hangen en trachten toegang te krijgen om deze te saboteren.

 Een enorm sterke witte ziel krijgt soms duizenden zwarte entiteiten op zich afgestuurd om de filters te saboteren. Als de ziel sterk genoeg is trekt hij/zij al deze entiteiten door de filters heen en neemt hen mee in het opschoningsproces.

Hetzelfde kan gezegd worden van zwarte magie. Een witte ziel wordt gedurende het hele leven bezocht of aangevallen door zwarte magiërs. Zij trachten de witte ziel te vermoorden/weg te werken/verlammen zodat hun zwarte, magische spreuken die aan het collectief van onze planeet hangen niet kunnen worden ontkracht.

Een witte ziel heeft de hoogste graad van bescherming op deze planeet. Zowel vanuit de engelenwereld, de meestervelden en de natuurwezenvelden. Ook kosmische wezens zoals het Ashtar Command en anderen dragen zorg voor een witte ziel.

En nog is het soms ondoenlijk om het werk goed te doen.

Gelukkig nemen de witte trillingen toe en worden er steeds meer negatief geladen patronen ontmanteld.

Vooral het Ashtar Command voert razendsnelle, zeer zorgvuldig voorbereide acties uit.

Die het predikaat “ HOOG GEVAARLIJK” dragen.

Zeer recent is er een vortex ontmanteld via Paaseiland waarvandaan  sinds oudsher zwarte spreuken en  zwarte energie inwerkte op de totale ziel van het menselijk leven.

De zwarte vortex pulseerde enorm sterk, hechtte zich aan de beelden van Paaseiland en deed zijn invloed al sinds de ondergang van Lemurië voelen.

Als er zo een vortex ontmanteld wordt komen er in razend snel tempo energetische gifstoffen vrij, die uit kunnen waaieren over onze planeet.  Als gifwolken drijven deze energieën dan rond en kunnen overal neerslaan en zich hechten aan negatief geladen andere vortexen.

Hier wordt op ingegrepen.

De witte zielen worden op zo’n moment massaal ingeschakeld om de gifstoffen op te nemen in hun systeem.

Via het collectief bewustzijn worden de gifstoffen in hiërarchische volgorde verdeeld. De grootste hoeveelheid gaat naar de witte sjamanen. Deze hebben nl in hun ziel het vermogen om de zwarte wolken op te zuigen, met goud licht te doorstralen en vervolgens met wit licht te wassen. Dat wat ze als zwart innemen, keren zij om en wordt als wit licht weer uitgestraald.  Dat wat gif was, wordt medicijn. Voor de planeet. Om allen die geleden hebben onder deze zwarte zielenziekte te helpen genezen.

Al weer een enorme krachtsinspanning. Het giftige licht wordt nl in grote hoeveelheden ingeademd en in de longen aanvaard. Veel sjamanen gaan dan door een “ kleine dood” heen. Zij nemen de ziekte op en verwerken deze op grote schaal. Een heftig proces, waar zij zelf ook altijd onder lijden. Het kost hen kracht en energie. In hun kern verwerken zij het gif. Zij voelen, ervaren alle verschijnselen die dit gif veroorzaakt, maar sterven niet. Een zwarte of grijze ziel zou hier onherroepelijk aan overlijden. Het zou hen wegvagen van de planeet.

Via de Moederziel, Sjamanenziel, het Chistusbewustzijn en de Overziel van onze planeet wordt dit geregeld.

Duizenden zielen krijgen hierin hun deel te verwerken. Maar omdat de Sjamanenzielen in hun Meesterziel de grootste smetten weg hebben gewassen, ervaren “ de anderen’ dit dan als een heftige griep die meestal via de longen en/of darmen wordt omgezet. Vaak gepaard gaand met hoge koortsen ( als deze tenminste niet onderdrukt worden door medicijnen, want dan gaat het gif op diepere lagen zitten en is moeilijker weg te werken).

Een witte ziel krijgt dus steeds weer taken toebedeeld die te maken hebben met filteren en opschoning.

De wit-grijzen  nemen gelukkig ook een heel stuk van hen over.

Om de grijze en zwarte zielen heen worden beschermende schilden geplaatst, zodat zij niet opnieuw getriggerd worden door de kracht van het zwarte licht en nog meer gifstoffen gaan produceren. Die vervolgens weer door de wit/grijze en witte zielen moeten worden opgeruimd.

Het zit vele malen gecompliceerder in elkaar dan ik hier beschrijven kan, maar ik hoop dat door een tipje van de sluier op te lichten er toch weer iets meer bewustzijn op dit fenomeen ontstaat.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email