Het pijnlichaam van de Aarde

Het pijnlichaam van de Aarde

In de databank van ons lichtstelsel, de Akashakroniek, staat de gehele energetische geschiedenis van de Aarde beschreven. De Akashakroniek verhaalt letterlijk elke handeling die op aarde is uitgevoerd en de daaruit voortvloeiende consequenties. Doordat veel handelingen trauma's hebben veroorzaakt, beschikt het geheugen van onze aarde over een groot pijnlichaam. Het Traumalichaam.
In deze tijd word er uitermate diep ingewerkt op dit Traumalichaam. Via ons eigen, onbewuste geheugen wordt er gezocht naar pijnpunten in ons bewustzijn. Daar we oude zielen zijn en veelvuldig op aarde hebben geleefd zijn die pijnpunten nog te vinden. Blauwdrukken van alles wat geweest is, staan nog overeind in alle tijdslagen.
Het is de bedoeling dat de oude pijnen uit het Traumalichaam worden opgeschoond. Daarom werken we zo hard aan onze ontwikkeling. Als we echter met energiekoordjes aan die oude trauma's vast blijven zitten gaan we niet vooruit. In dit geboorteveld heeft ons bewustzijn ons af laten dalen in de kerkers van ons Traumalichaam. Onze geboorte hier op aarde heeft o.a. als doel gehad om In die Pijn te durven Zijn en het te transformeren. Geen eenvoudige opgaaf. Want pijn brengt beklemming met zich mee en allerlei emoties die zich rondom de pijn hebben verzameld. Het bewustzijn van velen kan door die pijn vernauwd zijn geraakt en een soort van tunnelvisie hebben ontwikkeld. Geënt op een traumapunt en van daaruit in stand gehouden. Vanuit dat Traumapunt – de Blokkade – is er dan een wildgroei van emoties ontstaan die de oorspronkelijke liefdevolle en blije herinnerringen overschaduwen en vaak zelfs infecteren. Vooral alles wat er rondom en in Atlantis is gebeurd heeft veel pijn veroorzaakt in ons emotielichaam. Een trauma van groot formaat. Met grote gevolgen voor onszelf. In deze tijd willen we daar iets aan doen. Ons bewustzijn zoekt de pijnpunten op en wil hen doorgronden en neutraliseren. Eeuwen van voorbereiding zijn daar aan vooraf gegaan. Maar nu lukt het ons om in het hart van de Pijn te komen en de energie van binnenuit te ontsluiten. Door letterlijk af te dalen in het oergeheugen kunnen we zaken veranderen en ombuigen. In deze tijd leven veel mensen in een relatief klein gebied dicht op elkaar, die elkaars pijnen helpen te doorgronden. Veroorzakers en slachtoffers leven tezamen in dit proces en zoeken naar een oplossing. Geen gemakkelijke taak. Ook dit roept in het leven van Nu veel conflicten op en haalt bovenal veel oude pijn omhoog. Maar dat is ook de bedoeling. Pijn die vast blijft zitten lost zich niet op. We hebben de taak op ons genomen om heling te brengen in een pijnlijke situatie en daarom moet er eerst pijn opgehaald worden om deze daadwerkelijk te kunnen transformeren.
De Shamballa poorten die nu geactiveerd zijn, hebben daarin een geweldige taak. Zij nemen als het ware Nu van ons over wat we lichamelijk en daadwerkelijk al zelf hebben gedaan. Wat een zegen dat de Vredespoorten van Shamballa dwars door al onze geledingen heen zich nu kunnen ontvouwen en de pijn helpen transformeren tot in de diepste niveaus. Dat helpt ons letterlijk uit de pijn te stappen. Na deze Kerstperiode zal veel pijn uit het Traumalichaam van de aarde op andere wijze worden getransformeerd dan voorheen. Dat geeft rust IN ons. We kunnen zelf moeilijk overzien aan welke kant van de pijn we hebben gestaan. Veelal is het een oog om oog, tand om tand situatie geworden. Iedereen is besmet geraakt met emotionele pijnen van diepe aard. Geen wonder dus dat ons pijnlichaam zich wil ontdoen van zijn lasten. Transparant hierin staan is het beste, maar niet gemakkelijk. We zijn vaak geneigd als we pijn voelen, innerlijk te verkrampen en daardoor dieper in de pijn te duiken dan nodig is. We moeten nu als het ware leren buiten de pijn te gaan staan. Oude wonden, energetische pijnen kunnen zich via het Traumalichaam verbinden met ons bewustzijn van Nu. Emoties van Nu kunnen als entplaats gebruikt worden voor de oude pijnen. Soms lijkt het wel of deze pijnen zodanig met ons vergroeid zijn, dat we er niet los van komen. Alsof het in onze botten en spieren zit.
Ons pijnlichaam is verbonden met het Grote Geheel. Het Traumalichaam van de Aarde zelf. Moeder Aarde wil zich ontdoen van deze inwendige pijn en roept ons op om mee te helpen in dit reinigingsproces.
Haar botten zijn onze botten, haar pijn is onze pijn. Doordat de Shamballa poorten open gaan en het goudwitte licht instroomt tot in de basis hebben we een prachtig hulpmiddel gekregen om de Pijn te bestrijden. Ofwel te neutraliseren. Het goud witte licht straalt in op de trauma's en lost hen energetisch op. Zodat de blauwdruk van dit Traumalichaam op den duur in zijn Geheel kan verdwijnen. Het begin is gemaakt. Het is goed om je eigen pijnlichaam te verbinden met dit licht en het goudwitte licht in te laten stralen op jouw pijn en verdriet. Om je energetische aderen met dit licht op te vullen en te verbinden met het Totaal.
Het is belangrijk dat je geen pijn meer in jezelf opneemt..het is nu belangrijk de goudwitte helende energie over te stromen in het Geheel en van Licht te durven zijn.
Stel je voor dat al je trauma's en pijnen zich oplossen in dit licht en dat je werkelijk geheeld bent. Dat in de plaats van de trauma's nu het Licht er kan zijn en afstraalt op het grote Pijnlichaam van Moeder Aarde. Dat jij als lichtinstrument helende, goudwitte energie overstroomt in het hart van alle pijn en dat het oplossen mag.
Zodat de Graalbeker die in het Hart van de Aarde staat dit licht in zich opneemt en vermeerdert. Naar alle richtingen uitschenkt in het bewustzijn van Ieder, zodat een mens gaat leren dat hij pijn niet meer nodig heeft .We zijn de pijn voorbij aan het groeien. We zijn de aarde uit zijn pijncirkel aan het halen. En daarbij zijn we onze eigen pijngrens ver voorbij gegaan. We hebben geleerd dat we immens veel pijn kunnen verdragen en dat we niet de ambitie hebben om in pijn door te leven.
Ons lichaam, onze geest, onze ziel hebben we ingezet om die pijn te helen. Als offer aan de wereld en Nu is dat klaar. Geen offers meer. 
Het kan zijn dat je jezelf zodanig ingezet hebt met hart en ziel dat jouw lichaam nu "op" is, of dat je pas laat in Aktie bent geschoten en dat je wat je eeuwen geleden al had moeten doen pas nu doet. Waardoor je bewustzijn de heling in de pijn niet spreiden kon en je er nu HELEMAAL in staat.
Word daar niet boos om, accepteer de toestand zoals die Nu is. Volledig in Lijn met wie Jij bent en wat Jij aan kan. Het Is zoals het Is. We beëindigen een enorme cyclus. Te groot voor ons gevoel en ons verstand.
Je hebt hard gewerkt. Het is goed zoals het is, zoals het in jouw cyclus past, zoals jij bent en mag zijn tot in lengte van dagen. Een Ziel van Licht. Met een Hart van Goud. Geschakeld aan de goddelijke Bron. In de Oorsprong van alle tijden. Precies op tijd op de juiste plaats.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email