De Gouden Straal

De Gouden Straal

Er gebeurt veel in de energievelden rondom onze planeet.
De indaling van de gouden straal. vraagt heel veel aandacht.
Een prachtig thema, dat uit verschillende onderdelen/lagen bestaat.
Sinds ik terug ben uit Egypte ben ik niet aflatend bezig in de sferen/ dimensies en hier op aarde om alles wat speelt rondom de gouden straal te decoderen. Zowel op astraal als op meer kosmisch niveau.
Maar eerst moet alles in de astraliTIJD op zijn plaats schuiven voordat de kosmos daar dieper op in kan werken.
En dat moet voor de initiatie van de nieuwe wereld klaar zijn.
Zo wil ik jullie via een aantal artikelen laten zien wat er o.a. gaande is. Niet alles kan ik beschrijven, dat gaat te ver.
Toen ik schreef over de indaling van het moederlicht in oktober is er veel in gang gezet.
Diepe transformaties, waar we soms levens lang over hebben gedaan lopen ten einde.
Onze oude levens (en vooral de energie er van) zijn aan het oplossen.
Oud wordt goud.
Door de poort van ons eigen bewustzijn heen hebben we veel oude energie naar het licht gebracht. Vooral het gouden Jeruzalem speelt een grote rol in de omzetting van deze enorme energiestromen om dit alles naar een hogere frequentie om te zetten.
Al onze oude delen zijn naar de gouden stad gereisd. Veel inwijdingsgraden zijn doorlopen..
Het gouden licht dat hieruit los komt wordt door Maria opgevangen en naar de aarde gestraald. We wisselen het oud om in goud.
Al zolang ik werk met de lichtmeesters word ik elk jaar geconfronteerd met de reis van duizenden zielen die op weg waren/zijn naar het nieuwe Jeruzalem. Heel veel tijd moest ik besteden aan de begeleiding, de juiste wegbewijzering en vooral het ontsluiten van de poorten die al deze duizenden naar de juiste richting zouden leiden.
Het " kwaad" in deze werelden heeft geprobeerd om hen aan te vallen, af te leiden of anderszins van het pad af te trekken. Samen met de engelen, vooral aartsengel Michael hebben we hard gewerkt om de paden veilig te ontsluiten en de duisternis te ontmantelen. Een enorm karwei. Jarenlang is dit proces een van de belangrijkste feiten geweest. Elke seconde, elke minuut, elke dag ben ik daar mee bezig geweest. Dag en nacht. Jaar in, jaar uit. Zonder rust. Weliswaar af en toe wat slaap in de fysieke tijd ( minimaal), maar op een bepaald niveau altijd alert en werkzaam.
Het is dus zeer verheugend dat de gouden straal op dit moment geactiveerd kan worden met het zielslicht van miljoenen wezens die in geestelijke tijd al hun oude energie hebben ingeleverd en dwars door hun louteringen heen het goud produceren. Dit goud straalt af op dat deel van hun ziel dat nu op aarde leeft, op ons dus. Als we ontvankelijk genoeg kunnen zijn. en open staan voor ons eigen gouden zielslicht.
De Gouden Maria, op haar troon gezeten, doet haar best om al dit licht zo zuiver mogelijk in haar bewustzijn op te vangen en naar de mensheid toe te zenden. Zij die nu op aarde leven staan klaar om in hun diepste kern het zielsgoud terug te ontvangen. Door alle veranderingen in hun bewustzijn kunnen zij eindelijk de gouden ring van verbinding in het tweede chakra weer activeren. De gouden ring die alle verdeeldheid opheft en weer een eenheid maakt van het ZELF. Zodra dit goud in hun kernpunt valt schiet het eerst omhoog naar de thymus, om het heilig hart te activeren dat in ons leeft. De plaats waar onze passie zetelt.
Dit heilig hart accepteert geen oud licht en werkt dit er uit. Zo ben je dus al enige tijd bezig om de oude energie die klem is komen te zitten tussen jou en je passie weg te werken. De uitzuivering van de thymus, waar ik het hele jaar door al over schrijf is daar een voorbereiding op geweest. Nu komt de oude pijn helemaal los en schiet vanuit de buik omhoog naar de thymus, het wil naar buiten toe.
Je kan je dit voorstellen als een stroom van grijze, gebroken, harten die allemaal naar buiten kruipen op hun laatste krachten, en bibberend om ons heen staan om te zien waar ze heen moeten.
Voor dit doel wordt er in ons bewustzijn een grijze spiraal geactiveerd, die tussen de voeten ontspringt. Al die bibberharten glijden in de spiraal en zoeken zich daar een plaatsje. Ze mogen niet de wereld in vliegen om nog meer verdriet te zoeken, ze moeten worden geheeld.
De gouden straal valt naar beneden tot in de punt van de grijze spiraal en het lijkt alsof plotseling het licht aan gaat.
Het gouden licht schiet als een flits door de spiraal heen naar boven. Ook in alle gebroken harten. Het maakt alle harten van goud. Zodat als het straks kerstmis is op aarde er een enorme gouden hartspiraal om ons heen staat.
Elk hartje kent zijn eigen toon, ze klingelen als kleine klokjes om ons heen.
Blijheid, verwachting, troost.
De hogere lichtwerelden klikken hierop aan, de engelen, allen zenden zij hun liefde en kracht naar ons toe. Zodat de pijn van het gebroken hart een geheelde gouden hartenpracht wordt. 
Dit proces helpt ons om het gouden hart te activeren, dat ons met ons gouden energielichaam gaat verbinden. En de hartslag van de gouden tijd gaat verbinden met het heilig hart van de bron.
In een volgend artikel ga ik daar verder op door.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email