Heilig Pasen

Heilig Pasen

Het Paasfeest komt er weer aan.

Het feest waarbij we onze focus gericht houden op de wederopstanding en niet op de kruisiging.

De wedergeboorte van het nieuwe leven begint..

Deze wedergeboorte wordt geïnitieerd in de Tempels van het Licht.

De uitnodigingen zijn al “ verstuurd”. De roep heeft geklonken.

Duizenden zielen zullen in hun etherisch lichaam  opstijgen naar de Tempels. Ieder naar eer en vermogen. Dat betekent dat de Tempels die aansluiten op de hogere astrale lagen hun deuren open stellen voor elke ziel die de nieuwe initiaties mee wil\kan maken.

De Tempelcomplexen lopen door alle dimensies heen en zijn onderling met elkaar verbonden. De Gouden stad Jeruzalem speelt hierin een centrale rol. Langs de innerlijke weg is deze stad ook verbonden met  de stad van de hemelse vrede Shamballa.

Niet alle zielen zullen op dezelfde wijze het Paasfeest beleven. Dit feest wordt in alle lagen aangepast aan het invoelvermogen van de desbetreffende zielen.

Het zal hetzelfde feest zijn, dat qua ontvankelijkheid aangepast wordt aan het ontvangststation van de deelnemers. Zo zal iedereen een gelijkwaardige noemer meekrijgen, maar de belevenissen kunnen totaal anders zijn. Zelfs op individueel niveau.

Het mooie is dat tijdens het drie dagen durende feest, ons lichtlichaam enorm verrijkt zal worden.

Door de meditaties die daar plaats vinden, het zingen, het deelnemen aan gebedscirkels.

Het eten van aan de prachtig gedekte tafels, de dranken die men aangeboden krijgt.

Alles wat men tot zich neemt zal doordrenkt zijn met de goddelijke energie. Vervuld van licht en liefde.

Elke ziel die deel mag nemen aan dit feest, zal zichzelf verrijken en zichzelf van binnen uit vernieuwen.

Een prachtig vooruitzicht.

Hiermee luiden we een heel speciale tijd in.

De tijd van het Nieuwe Leven.

Want na het Paasfeest zullen de nieuwe trillingen die men tot zich heeft genomen, zich steeds dieper verbinden met het leven van de desbetreffende aardse mens. Tot aan de witte Pinksterdagen zal het licht groeiruimte zoeken, indalen en verbinden. Want nadat het etherische lichtlichaam terug keert in het aardse lichaam zullen er poorten, verbindingen naar de Tempels open blijven staan. Zodat het voeden/ spijzen en laven van onze ingesteldheid kan door gaan.

Pas tijdens het Pinksterfeest zal alles tot in de diepste lagen geïntegreerd worden. Tijdens die dagen keren we terug naar de feestzalen en bevestigen we onze nieuwe verbindingen.  We vieren een prachtig zielenfeest.

En mogen hierin de engelen ontmoeten, de lichtmeesters.

Velen van hen zullen spreken en ons bemoedigen.

Hun stemmen zullen echoën in ons onderbewustzijn.

Jezus zal in alle zalen en lagen binnen treden en zijn opstanding ook in ons sacramenteren.

In broederschap met de mensheid.

In liefde met het universum.

In heiligheid met de Bron.

Het wordt een gedenkwaardige tijd. Terwijl op aarde de duisternis probeert om zichzelf te presenteren en iedereen angst aan te jagen, wordt de boventoon in ons energieveld opgeladen tot aan de hoogste klank. Voor iedereen anders. Maar wel in harmonie met elkaar. Zodat we na de Pinkstertijd het lied van wederopstanding dat zich in ons zielenkoord zal openbaren, voluit kunnen zingen.

De hemelse stemmen zullen de aardse schreeuwen in zich opnemen en hen  kalmeren.

Koesteren en  genezen. In liefde.

Steeds harder zal het lied van verandering hoorbaar worden in onze klankkast.

Het is niet meer te stoppen.

Wat er ook gebeurt.

We zingen door.

Tot aan het eind der tijden.

Vandaag is het witte donderdag, de roep weerklinkt.

Morgen is het goede vrijdag.

Veel zielen zullen zich verzamelen op de kruispunten van de tijdslijnen en hun goede intenties kenbaar maken.

Zij zullen voor  de laatste keer het graf openen, waar de ziel van Jezus verborgen lag.

Hij mag wakker worden en ons vooruit gaan

Iedere illusie, ieder denkbeeld, iedere onwaarheid zal uit het graf komen en door het licht aangeraakt worden.

De witte windsels vallen af.

Niets blijft bedekt.

Naakt staan we voor het oog van de Meester.

En hij zal ons wegen.

Op onze goede intenties.

 Op eerste Paasdag zullen allen die gewogen zijn en niet te licht  bevonden ( !!!) mee gaan naar “ boven”.

Zij zullen ervaren dat de poorten van de Tempels wijd open staan, zodat het licht hen al tegemoet schijnt.

Zij zullen bekleed worden met prachtige stoffen.

Zij zullen begroet worden, alsof zij na een lange reis terugkeren in het huis van hun Vader.

De Zoon gaat voorop, de Moeder staat in de deuropening en de Vader verwacht ons in zijn heilig hart.

Heel blij is hij, dat de verloren zoon terug keert na zijn lange reis.

Dat wij terugkeren na onze lange reis.

En de dood niet langer aanvaarden in ons hart.

Want er is alleen maar eeuwigheid, een eeuwig leven, vooruitgang en groei.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email