Het witte paspoort

Het witte paspoort

Nu het Eenheidsraster meer en meer word aangetrild gebeuren er mooie dingen.

Op astraal niveau heb ik beschreven wat de witte adem doet met het wereldbewustzijn.

Je zou kunnen zeggen dat de aarde in een dichte, emotionele smogzone drijft en dat er in die smog openingen  tevoorschijn komen waar de zon doorheen begint te schijnen..

Hoe meer grijsheid er uit het systeem verdwijnt hoe meer uitstralingswaardes er vrij komen.

De innerlijke ruimte van een ziellichaam is immens groot. Als het celbewustzijn zich ontsluit, ontsluiten er zich werelden in werelden in werelden van binnenuit.

Al deze werelden hebben hun eigen verbindingen naar het hogere dimensionale leven.

Trillingen die groeien en samen vallen vormen frequentiegolven. De golven pulseren door de smog naar de hogere dimensies. Als golven van een radio die door de ether naar het juiste station zoeken.

Via deze golven zenden we signalen uit naar bijv. de engelen of gidsen en via dezelfde golven komt hun antwoord ook weer terug naar ons.

Hoe meer troebelheid er in het celbewustzijn zit hoe moeilijker de uitwisseling is.

Emoties kunnen op deze manier het contact met het hogere leven enorm verstoren.

De zgn. witte zielen dragen in hun bewustzijn een transmitter mee die moeilijk verstoord kan worden door de emotiegolven van deze planeet. Via deze transmitter zenden zij de gebundelde energiegolven uit die uit hun directe omgeving kunnen worden opgevangen. Een witte ziel kan op deze wijze bijv. een collectief gebed omhoog zenden, of een algehele  collectieve gevoelstrilling. De innerlijke antenne zoekt constant naar de hoogste resonantie en zend deze door. De transmitter van een witte ziel heeft een enorme actieradius. Deze kan frequentiegolven van een heel land of volk als het nodig is omzetten in bruikbare, universele trillingen. De meeste witte zielen werken in kleine gebieden, maar er zijn er ook die frequenties van de hele planeet kunnen opvangen en versterken. Een meesterziel. In ieder werelddeel of land zit een witte ziel met een heel sterke transmitter.  Om deze ziel heen leven dan anderen die de kleinere transmitters met zich mee dragen. Op onbewust niveau worden de frequenties steeds doorgegeven aan elkaar en verdeeld.  Het systeem is prachtig werkzaam en doet precies wat het doen moet.

Nu de witte adem waait en de gouden hartslag klopt werken de transmitters op volle kracht.

Zij zenden een enorm hoge toon uit die voor het aardse oor niet hoorbaar is, maar voor het innerlijk oor wel. Vanaf de thymus naar de pijnappelklier wordt de toon opgebouwd. Sterke energie-impulsen zinderen voortdurend heen en weer tussen deze twee polen.

Hiermee openen we bijv. sterrenpoorten. Als sleutels die eindelijk op een lang afgesloten deur passen zullen deze golven de poorten openen die onze planeet kosmisch beter zullen verbinden met het universele leven.

Het witte paspoort is in werking getreden.

Het Ashtar Command, dat sinds de val van Atlantis onze planetaire structuren bewaakt regelt de geleiding van deze golven. Bundelt hen, stuurt hen aan en zorgt er voor dat het zonder schadelijke gevolgen voor wie dan ook de juiste stations bereikt. Via deze stations worden de golven dan almaar verder de ether ingestuurd. Ver de kosmos in. Hoe sterker de geluidsgolven worden, hoe meer onze planeet zal worden gehoord.

Het Ashtar Comand krijgt via instructies langs de eigen zieleweg dan weer door hoe er gehandeld kan en mag worden.

Zo is er o.a. een ontwikkeling gaande binnen het wereldbewustzijn die van cruciaal belang is.

Er zijn nl. op dit moment bewegingen gaande die er op gericht zijn om oude plekken met hun hoger etherisch dubbel te verbinden. Veel oude plaatsen en steden hebben boven hun aardeniveau een etherisch dubbel liggen. Alsof er hoog boven een grauwe stad een witte stad ligt, waarvan de toegangswegen gesloten waren.

Op dit moment is het raster dusdanig sterk dat bepaalde oude steden weer verbonden mogen worden ( langs de innerlijke weg) met hun etherisch dubbel. Het gaat beginnen vanaf Alexandrië in Egypte. Maar ik heb al meer oude steden zien aansluiten in het verlengde hiervan. Bijv. Efeze, Istanboel, Berlijn, Parijs, Rome en zelfs al steden in India. De ontsluiting van de lichtsteden boven deze gebieden is erg belangrijk. In  die steden is nl veel zuivere, oude kennis aanwezig. Bibliotheken gevuld met boekrollen en manuscripten. De steden zijn bevolkt met zielen die op dit niveau leven en zeer breed ontwikkeld zijn.

Het is de bedoeling dat steeds meer aarde-steden bedraad gaan worden met hun etherisch dubbel. Zodat de oude kennispatronen kunnen instromen en deze onze wereld gaan voorzien van nieuwe mogelijkheden.

Er worden zielen wakker gemaakt die via dromen of meditatie, zelf langs de witte trappen van de innerlijke weg naar boven mogen gaan om daar te leren van die oude kennis. In hun thymus, het heilig hart zullen zij de kennis meedragen naar de aarde en ankeren als kennislicht in de kristalstructuren van de planeet. Want uiteraard gaan er in de nabije toekomst zielen op aarde geboren worden die deze etherische kristalkennis om mogen gaan zetten in bruikbare aardse patronen. De voorbereidingen om de steden op etherisch niveau te ontsluiten zijn in volle gang.

Het Ashtar Command zorgt er voor dat de enorme kristallen die onder de aardse steden liggen verbonden gaan worden met de lichtsteden. Heel ingewikkeld om te doen. En alles langs de innerlijke weg van de aardse mens.

Het kost tijd om dit alles te realiseren, maar dat het aan het gebeuren is, is uitermate verheugend.

Misschien gaan nu steeds meer mensen zich de innerlijke weg naar  zo’n stad herinneren. Hoe meer zielen dit kunnen hoe sneller de ontsluiting zal gaan.

Men zal soms niet voor niets naar een bepaald land of stad getrokken worden. Dit zal zeker niet toevallig zijn.

Het samenvallen van Shamballa en het gouden Jeruzalem is de eerste ontsluiting op dat niveau geweest.  Zij geven de aanzet tot verdere ontsluitingen en er zullen er nog velen volgen.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email