Shamballa zegels

Shamballa zegels

Tijdens de Pinksterviering in de stad Shamballa is er veel gebeurd. Miljoenen zielen hebben elkaar hervonden tijdens deze drie feestelijke dagen. Zij hebben met elkaar gedanst en gesproken. Maar ook hebben zij hun energie gebundeld en is er via hun bewustzijn een stroom van wit goud licht geactiveerd. 
Dit licht schiet omlaag en zoekt via hun aanwezigheid in andere dimensies (bijv. de aarde of ergens in de astrale werelden) zijn weg. Krachtige witte sjamanenstenen zijn op de tijdslijnen geplaatst, op belangrijke kruispunten. Door onze zang en dans, en vooral de verbinding met elkaar in ons hart tijdens het Shamballafeest hebben zich immense Shamballapoorten kunnen openen. Het licht is omlaag gebracht en tot diep in de aarde verankerd. Inscripties, namen en symbolen staan er in ge- etst en via deze poorten wordt er doorgewerkt op het vrijmaken van de mensheid op zich. De energie van Broederschap, Gelijkwaardigheid en Vrijheid wordt hierdoor enorm gestimuleerd. Het zet mensen vanuit hun diepste niveaus aan om zich niet langer te verenigen met zaken die tegen dit principe in gaan. Het is heel moeilijk om dit goed te beschrijven. Maar op alle niveaus waarop er door dit principe aards bloed is gevloeid en mensen zijn gestorven en de ziel van de aarde pijn is aangedaan worden deze poorten ingeweven in de tijd. In deze poorten staan de namen geschreven van allen die betrokken zijn geweest bij een bepaald proces in een bepaalde tijd waarin het bestaansrecht van de mensheid is geschonden. Hoe dan ook, wanneer dan ook. Dit moet allemaal in evenwicht gebracht worden en dat kost wederom tijd.
Ook in de mens zelf worden er Shamballa zegels geactiveerd. Ze worden door de kernkracht in het hartchakra aangedreven en vormen in het bewustzijn op vele niveaus clusters van energie die met elkaar een embleem weven. Net zijn we af van de oude contracten en beloftes en meteen krijgen we nieuwe symbolen en codes in ons bewustzijn ingeweven. Echter niet tegen onze zin. En aangestuurd vanuit ons hoger weten. Zodat deze codes geen onzinnige offers gaan vragen voor onzinnige zaken. Zoals men vroeger dacht zinvol bezig te zijn door Jeruzalem te gaan veroveren en duizenden mensenlevens op te offeren hieraan, zo denken we nu niet meer. Het ging nl. niet om het aards Jeruzalem, maar om het hemels Jeruzalem. De gouden stad van transformatie, zo nauw verbonden met Shamballa, de stad van de hemelse vrede. Het zgn. voorportaal van de hemel.
Het is niet aards te veroveren nog te vernietigen. Het is vrij te betreden door iedereen die via de weg van het hart binnendoor de weg zal vinden.
Wat heerlijk dat die oude beperkingen en kleinschalige gedachtes niet langer invloed op dit alles uit mogen oefenen in het geheel.
De Shamballa poorten gaan die beperkingen wegfilteren, door de mensheid op te tillen en hen naar de werkelijkheid te laten kijken, naar wat echt is. 
In ieder mens worden de zegels van waarheid in witgouden energie aangetrild. Spontaan schieten zij open en weven door het energieveld van zij die er voor open staan hun werkelijke bedoelingen.
Een schitterend kleed van nieuw licht weeft zich door alle andere lagen heen. 
De knopen die dit kleed bijeenhouden bestaan uit gouden en diamanten symbolen. Die kracht uitzenden, emblemen van licht vertegenwoordigen. En de intenties die de mens van binnenuit in vrede denkt versterken.
Die de plaats in gaan nemen van alle oude geloftes, emblemen die je leven beperkt hebben gemaakt i.p.v. verruimd.
Je kunt aan de engel Gabriël vragen om op alle plaatsen waar die oude geloftes zijn weg geflitst, ( mensen hebben het letterlijk zien gebeuren als ze er mee werkten) deze zegels te installeren. Zodat ze op diep niveau jouw leven en bedoelingen mogen ondersteunen en mee gaan werken met de energie om de nieuwe tijd die aanbreekt te helpen installeren.

Shamballa…vrede in je hart…op steeds diepere niveaus aanwezig.

Ik wens je toe dat je dit alles begrijpt en mee wil werken aan de totstandkoming van de nieuwe tijd. Simpel door dit te aanvaarden en er IN te ZIJN.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email