Tot ziens aan de overkant

Tot ziens aan de overkant

Op maandag 21 december daalt de kristallijnen straal in.

Voor dat deze straal kon indalen moest er heel wat werk verzet worden.

Het diepste zwart moest uitgezuiverd zijn, het witte licht moest opgehaald kunnen worden en vooral moesten de twee componenten elkaar kunnen vinden. Door  ons bewustzijn heen, door onze Ikben-kracht heen, Door onze harten heen.
Met blijdschap en diepe vreugde kan ik dus nu ook melden dat alle voorbereidingen hiertoe gedaan zijn.

Het inklik-moment is een feit.

2000 jaar van keihard werken, incarnatie op incarnatie, veelal in de moeilijkste omstandigheden hebben vrucht afgeworpen.

Op een bepaalde laag valt de matrix van de planeet  in een nieuwe logische ordening in elkaar.

Het nieuwe zwart-witbeginsel staat klaar.

Het water-vuur-lucht  atoom van de Grote Centrale Zon is  in de kern van het nieuwe zwart wit beginsel afgedaald.

Met als resultaat dat het goudgele licht bij velen van ons  als de rijzende zon in het onderste chakra wakker wordt.

En in plaats van onderwaardes, bovenwaardes kan installeren.

In de energie van de rijzende zon hebben we tijdens de laatste groepssessies ongelooflijk veel positieve intentie gezet.

Vanuit onszelf, vanuit de databank van de wereld, met hulp van de engelen en de “ Goden” is de intentie gericht.

Deze is nu op weg per kerende post naar de Bron.

En zal na het indalen van het kristallijnen vruchtbeginsel als verrijkte kracht terug keren.

In 2013 hebben we de 13 hologrammen voor de nieuwe tijd al gebouwd. Deze zweven bij wijze van spreken hoog boven ons hoofd in de heilige ruimtes van de Kosmos.

Het is de bedoeling dat deze hologrammen langzaam in gaan dalen.

Het licht van de Vader-Moederzon zal hierbij helpen.

De energie zal terug keren en door de hologrammen heen stralen.

De hologrammen laten op hun beurt de deeltjes los die houvast kunnen vinden in onze nieuwe blauwdruk.

Dus als er genoeg ruimte is in een mens, minstens 50 %meerwaarde kunnen deze ether deeltjes als neerslag omlaag vallen in ons wezen. En aanhechten aan deze positieve waardes.

Golf na golf zullen de etherische deeltjes omlaag dwarrelen en in ons komen.

Wit brengt dit diep in Zwart.

Zon brengt dit in Bron.

Licht brengt dit in Liefde.

Om er steeds meer van aan te kunnen maken.

Naar de toekomst toe.

 

 

                    merk

Zon valt in het water.

Letterlijk.

Want onze waterhuishouding gaat deze brondeeltjes geleiden.

Daarom was het zo belangrijk om het Watermerk van Herinnering op te schonen.

Om plaats te maken voor verwachting.

Want zowel water als zwart licht doen niets anders dan hun werk. Zij maken meer aan, of houden vast wat zij het meeste aangeboden krijgen.

Nu begint de nieuwe aanzet.

Het water in ons, maar ook het water in de wereld mag letterlijk verlichten.

Ongelooflijk veel werk hebben velen onder ons verricht om water te zuiveren met intentie. Met Emoto  ( de Japanse wetenschapper)  als lichtend voorbeeld.

Hij heeft zichtbaar gemaakt wat water doet met intenties.

Het was om te schrikken zo erg.

Het is om te dansen zo fijn.

Want als we er wereldwijd in slagen om de watermoleculen van onze wereld om te zetten, dan kan er in hoog tempo veel veranderen.

Water is  neerslag en wordt voortdurend hergebruikt.

De intenties van de  totale mensheid worden door watermoleculen steeds weer de wereld rond gebracht.

Water is overal bij betrokken.

In vloeibare, verharde en vluchtige toestand.

Wij zelf bestaan voor 70% procent uit water in de volwassen vorm.

Sterk geordende watermoleculen worden supergeleidend.

Als de dipolen in zo’n molecuul zich gelijk richten, vormen ze een portaal waarlangs de nieuwe blauwdruk zich kan enten.

Hoe belangrijk wordt het dus om onze eigen, innerlijke waterhuishouding zo schoon mogelijk te houden.

Water en intentie.

Superwaardes creëren en vooral vermeerderen.

 

                             merkaba5

Dat gaan we doen als de kristallijnen straal is ingedaald, kristal kan net als water in vloeibare vorm een supergeleider zijn.

Maar dat is voor straks.

Ik ga volstaan met te zeggen dat er zich binnen in ons, door ons heen een alchemistische reactie aan het voltrekken is , die zijn weerga niet kent in tijd en ruimte.

Allemaal gaan we hier door heen. De een wat sterker dan de ander, maar alles in de wereld schuift op.

De wedergeboorte staat klaar.

Het was een heel werk om de bevalling in te leiden.

Maar ook dit is volbracht.

Voorlopig kies ik even voor stilte.

Behalve de dagteksten die elke dag worden aangevuld, zal er even niets zijn.

Ik zoek zelf het nulpunt op.

In Egypte.

De Rode zee.

Om daar klaar te staan voor de inzegening van de volgende fase.

Pas na 11 januari zullen er weer artikelen verschijnen.

Of mails beantwoord worden, of telefoons.

Ik zelf moet echt bekomen en uitrusten en vooral herbronnen om het volgende tijdperk weer paraat te kunnen zijn.

Nu even niet.

Ik ben moe.

Het is klaar.

Ik dank iedereen die op welke wijze dan ook betrokken is geweest bij dit immense proces uit de grond van mijn hart.

En ik wens jullie allemaal de vrede toe tot in lengte dan dagen.

Met een omhelzing  vanuit de Bron die Liefde heet.

Tot ziens aan de overkant.

Print Friendly, PDF & Email