De witgouden poort

De witgouden poort

Het is begonnen. Dwars door ons bewustzijn heen wordt vanuit de oeroude verbinding die we hebben met Shamballa, de stad van de hemelse vrede, een koppeling gemaakt naar alle astrale werelden. Door onze chakra's heen worden de paden van licht geactiveerd die in de verschillende dimensies op één punt samenkomen en op die plaats een Poort van Licht vormen. De Shamballa poort. Een witgouden kristallen poort. Het is erg handig dat ons bewustzijn terugvoert in die oude tijden. Want in de blauwdruk die we daar achter hebben gelaten vormt de poort zich. Ons bewustzijn als een facet van energie in het centrum, kan in verbinding met NU, de lichtstroom opvangen die het mogelijk maakt de Lichtpoort te creëren. Vanuit de kern van ons wezen. 
Shamballa zelf – de witgouden kristallen stad – straalt als nooit te voren. Onze zielsdelen in die stad zingen samen met de engelen een lied van Kracht. Dat aankomt in de kern van ons wezen. En doorgestuurd wordt naar alle dimensies die bereikbaar zijn. 
Op deze wijze komt er in iedere astrale laag een lichtpoort te staan die het velen mogelijk gaat maken over te gaan naar nieuwe gebieden. Rondom deze poorten kunnen allen zich verzamelen, om dan met kerstavond over te stappen in het licht.
Vanuit Shamballa klinken de liederen door alle tijden heen. Zij die kunnen en mogen ontwaken worden opgeroepen om naar de Poort te gaan. En zich daar te verbinden met het Licht.
Zo komt er in de "diepte" van ons wezen een stroom op gang die voor een grote verplaatsing gaat zorgen. 
In de diepte leven nog vele deelpersoonlijkheden van ons zelf en anderen die verstard zijn geraakt in hun tijd. Zielen die zo boos en gefrustreerd geraakt zijn dat ze zich van alles hebben afgekeerd (inclusief het licht/God) en in hun frustraties zijn versteend. Al lange tijd houden dit soort zielen de ontwikkeling van de aarde tegen. Weliswaar nemen zij deel aan nieuwe levens op aarde (soms), maar als hun hart niet ontdooit en de verstening niet verdwijnt keren zij na hun overlijden steeds weer terug in dezelfde astrale wereld. Waardoor de aarde-energie blokkeert. Nu er zoveel beweging is op alle niveaus wordt het tijd dat dit zich oplost. Veel zielenhoeders zijn daarom 2000 jaar geleden begonnen om in te werken op deze versteende punten. Zij hebben zich verbonden met de pijnlichamen van deze wezens en proberen hen voortdurend op te trekken naar het licht. Dit kan zo ver gaan, dat in het aardse leven van een zielenhoeder juist diegenen opgetrokken worden die het meest verstard geraakt zijn. Zeker nu is dat aan de orde. In een ultieme poging het wereldbewustzijn te helen zijn veel van deze wezens onder de hoede van een zielenhoeder meegekomen naar het aardse leven. Juist in de familiesfeer kom je hen tegen. Omdat een zielenhoeder hoopt dat in deze relatie de verharding doorbroken kan worden door de liefde die er dan vanzelfsprekend IS.. Velen van hen zijn norse, ontevreden mensen die bijna geen liefde uit kunnen stralen. Het is voor een zielenhoeder in een aards patroon dan ook een hele opgaaf om juist met deze mensen samen te zijn. Toch wordt die taak veelvuldig vrijwillig gekozen. Omdat een zielenhoeder voorbij het ongemak en de pijn kan kijken. Zo worden velen in de gelegenheid gesteld om zichzelf bij te stellen en van binnen te veranderen. In het aardse leven van nu zie je daar niet altijd de zichtbare resultaten van. Het kan zijn dat door jouw energie de pijn, boosheid in zo een ziel eindelijk losgemaakt wordt en jij daardoor het onderwerp van die boosheid wordt. Eeuwen en eeuwen van giftig gal worden door en over jou heen uitgespuwd en je probeert er zoveel mogelijk van te transformeren in licht. Totdat de grens bereikt is natuurlijk en je niet langer meer kunt. Dan stap je opzij en hoop je dat de opruiming dusdanig is geweest dat deze mens daardoor uiteindelijk weer bij zijn eigen liefde kan komen. Zo kan er in varianten van frustratie van alles op je gericht worden in je aardse bestaan, waardoor je aan jezelf zou kunnen gaan twijfelen. Doe dit niet. Als je werkelijk een zielenhoeder bent, en je dit op diep niveau herkent, dan weet je dat het je taak was om deze zielen mee te nemen naar het aardse leven om hen opnieuw een kans te geven zichzelf vrij te maken van pijn. Dat wil echter niet zeggen dat Jij eindeloos in hun stroom van pijn moet blijven staan. Je voelt vanzelf wel wanneer jouw grens bereikt is en dan stap je definitief opzij. Niet langer transformeren dan nodig is. Een deel van het werk mogen zij gerust zelf doen. Laat je daarom niet ontmoedigen als je wat dat betreft veel over je heen gekregen hebt in dit leven. Laat het los en stap over in de witgouden poort van Shamballa. Die in jouw kern schittert en straalt. En nu door alle tijden heen zijn kracht opbouwt. Laat de Poort maar stralen en verbinden, door alle tijdslagen heen en laat deze het werk doen voor jou. In verbinding met de engelen, in verbinding met de lichtmeesters, in verbinding met het Licht zelf. Dan kun jij doorgaan met jouw eigen leven en verder gaan. In de wetenschap dat door je ziel heen een lied van Heling wordt gezongen dat allen tot in de diepste kern beroeren kan.
Deze witgouden Poorten zijn het die als een tunnel van vrede onderling met elkaar verbonden zijn. Een ieder die dit wil kan er door heen stappen naar het licht en overgaan in het Hart van de Vrede zelf. 
Op 11 november 2009 zullen al deze poorten verbonden worden en bekrachtigd. Tot in de diepste niveaus.
Dan zullen de engelen zingen en de kerstrozen beginnen te bloeien in al hun witgouden pracht.
Nu weet je wat er gaande is in jouw kern, je wezen, je ziel. In JOU!!
Maak jezelf bewust tot een stralende poort in de tijd, het NU.
Dan sta je sterk, dan ben je licht, dan ben je Eén met de Bron.
En geheeld.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eénheid heet.

Print Friendly, PDF & Email