Witte Bliksem

Witte Bliksem

Bij mij is iemand met wie ik al jaren lichtwerk doe. Een gedreven vrouw, die zoals zoveel anderen in deze tijd alles op alles zet om de oude energiestromen om te zetten in nieuwe. Door haar bewustzijn heen zijn we al vele malen afgedaald in de oudetijds -catacomben om de onderste steen boven te halen. 
Gisteren gebeurde er iets heel bijzonders. Toen ik bij haar voeten ging staan om de nieuwe blauwdruk te activeren sloeg de bliksem in.
Een witte bliksem sloeg in tussen haar voeten. De bliksem vertakte zich en flitste omhoog. Het drong in alle kieren en gaten van haar bewustzijn. Het ging heel snel. Waar de bliksem insloeg sloeg het energiecirkels uit elkaar. Oude cirkels waarin de energie van verraad, manipulatie en vooral persoonlijkheidsonderdrukking sterk aanwezig was. Het was grappig om te zien hoe snel de bliksem al die cirkels uit elkaar sloeg. Ik zag Meester Jezus afdalen en mee flitsen. Zijn stem klonk als een bulderend kanon. Tegelijkertijd voelden we een verbinding komen naar een andere vrouw die wij beiden kennen. Onze blauwdrukken werden als het ware aan elkaar gekoppeld tot een poort. In die poort bliksemde het naar alle kanten. In deze drie eenheid smolten we energetisch samen. We draaiden ons om naar het verleden en de bliksem sloeg uit ons weg. Door dimensies, door tijdslagen, door alle oude energiepoorten heen die we ooit bezocht hebben en/of gebouwd.. De bliksemflitsen werden drakenkoppen met vurige tongen. Meester Jezus liep tussen het geweld in en stuurde de flitsen alle kanten op. ik hoorde hem zeggen; " Het is voorbij. Niet langer krijgen jullie toestemming om de ziel van dit lichtstelsel te vervuilen met zwarte complotten van stinkend verraad. Niet langer mogen jullie mij en de mijnen kruisigen en kapot maken. Niet langer mogen jullie mijn naam gebruiken om leugens te verspreiden, om valse handelingen te verrichten en om dood en verderf te zaaien op deze planeet. " ( vrij vertaald want natuurlijk sprak hij niet met woorden, maar met hartsenergie)
Een werveling van krachten stak als een zwarte wind op. Een bulderende zwarte storm probeerde Jezus aan te vallen. Maar alle bliksemflitsen werden veelkoppige drakentongen van wit verblindend licht en zij reageerden zo snel op de aanval dat de energie meteen terug geduwd werd en oploste. En ik zag dat Meester Jezus de witte bliksem opdracht gaf te luisteren naar de zwarte kwaadaardigheid van laag verraad en vuurrode aanval. En hij liet me zien dat als er een lage energietrilling onze kant opkroop, de witte bliksem meteen geactiveerd werd en insloeg in hun samenspel als een bom. Ik zag dat de energie daardoor terugsloeg op de uitzenders en dat dit hen heel veel pijn deed. Zo werden zij met hun eigen energie neergeslagen en lam gelegd. En duurde het even voordat zij weer een aanval uit probeerden te voeren. Wij drie vrouwen werden in de bliksempoort verankerd. In deze drie-eenheid mogen we vanaf NU de zwarte duisternis met wit flitsend drakenlicht bezweren. Ik zag dat Meester Jezus meer zielen zou oproepen om bliksempoorten te vormen. Vooral vrouwen. De vrouwelijke energie moet de nieuwe geboorte van onze planeet ongestoord kunnen overzetten. Er hangt te veel van af. De bliksempoort is met oeroude ankerpoorten verbonden, met sjamanenlicht, met het oergrid, met Shamballa. Onze zielenlichamen gaan de komende weken alles wegflitsen wat het nieuwe scheppingsplan probeert te verstoren. Ongelooflijk wat een spektakel. 
Het zou kunnen als je dit leest dat ook jouw bewustzijn wordt toegevoegd aan de bliksempoort. Dat gaat niet zomaar, tenzij je trillingen als vanzelfsprekend aansluiten. En dat voel je in je hart, in je diepste wezen. Het zal jou bemoedigen en op laten staan. Je mag in je kracht komen en in deze poort je energie bundelen om de duistere krachten uit elkaar te slaan.


De poort zal groeien en groeien. Een poort van vurige bliksemtongen. Ter voorbereiding op 20 mei, wanneer de zonsverduistering plaats vind – Ring van Vuur Zonsverduistering – " Het hoogtepunt van de Laatste Fase van de Kosmische Trigger Kristallijnen Codes… De macro-integratie van de Mensheid – Goddelijk Mannelijk Evenwicht via de in evenwicht brengende golven van het Goddelijke Vrouwelijke als de Gouden Dolfijn-instroom. Uitlijning met de Centrale Ster van de Pleiaden, bijgestaan door de Pleiadische-Sirius-Arcturische Meesters van het Licht ‘ Lees James Tyberonn.

7 dagen later zal de Bliksempoort indalen in alle lagen van alle dimensies en tijdens het Pinksterfeest bekrachtigd worden. Waarna we doorstomen naar de 6e juni wanneer de vrouwelijke kracht van geboortelicht definitief zal indalen tijdens de grote Venusovergang.

Er is geen weg meer terug. We kunnen nu alleen nog maar vooruit.
Het pijnlichaam van de aarde wordt definitief schoon geflitst.
Niet omkijken, doe je gordels om en laat je door deze achtbaan van overgangsriten maar gewoon meesleuren.

Ik wens je een flitsende witte draken helende bliksem Shamballatijd toe.

En groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email