De snaren van de levensharp

De snaren van de levensharp

Ik heb voor jullie weer een waarneming die de moeite waard is. Gisteren was ik aan het werk met Wim en Marlie. Een echtpaar dat al geruime tijd met mij samenwerkt in het lichtproces.
Wim ligt op de tafel en nadat ik de energie in balans gebracht heb, zie ik Meester Jezus bij hem staan. Wim heeft van oudsher een diepe band met deze lichtmeester.
Meester Jezus begint op hem in te stromen met helder wit licht. In het witte licht zweven allemaal goudwitte lichtbolletjes. Er komt een stroom van kracht op gang. In zijn bewustzijn openen zich witte trappen. Van links en rechts en van recht boven. De stroom energie vloeit over de trappen en al afdalende door zijn chakralagen bouwen de trappen zich verder uit de aarde in. Ik volg de stroom en we komen aan in een gewijde ruimte , diep in de kern van de aarde. In deze ruimte zie ik priesters en priesteressen. Ook moeder Maria is aanwezig. De stroom licht wordt ontvangen en doorgegeven aan elkaar. De lichtbolletjes in de stroom worden opgevangen door alle aanwezigen in de ruimte en gekoesterd op de handpalmen. Vanuit het hart van allen komt er een roze trilling vrij. Deze trilling schiet tot in de kern van de lichtbolletjes. De kern licht op in een witrozegouden liefdeskracht. Dan worden alle bolletjes uiterst voorzichtig op een soort van etagères gelegd en in een wijde cirkel om een middelpunt heen uitgestald.
Plotseling schiet er in het centrum van de ruimte een enorme kristallen harp omhoog. De ruimte groeit en wordt enorm. Vanuit de ruimte zie ik vele witte trappen uitwaaieren. Ik zie de engel Gabriel die zich met de lichtcelletjes bezig houdt die in een wijde cirkel om deze harp heen staan. HIJ omkoestert hen met zijn licht en liefde. Ik zie duizenden kinderen op de trappen zich verzamelen. Engelen die er door heen bewegen, moeder Maria die aan de ene kant van de harp staat en meester Jezus aan de andere kant. Allebei met een rustige, vredige uitdrukking op hun gezicht. De kinderen beginnen hun hartenlied te zingen. De trillingen zweven door de ruimte, en worden opgenomen door de kristallen snaren van de levensharp. De snaren beginnen te trillen, te zingen en de hartenmuziek te versterken. Ze gloeien op in alle kleuren van de regenboog. Worden levende snaren, die de klanken van binnenuit verwarmen met hun kracht en energie. De kinderen draaien zich om, de snaren van de harp vibreren sterker, de engelen en kinderen vangen de trillingen op en sturen deze kracht vanuit de kern van de aarde omhoog. De gloed stijgt naar de oppervlakte. Om er doorheen te breken en naar de sterren en de kosmos op te stijgen. Hoger en hoger schieten de klanken de kosmos in. Nu nog altijd zoeken zij zich een weg in het universum. Om straks ontvangen te gaan worden in de harten van vele kosmische volkeren die zich uiteindelijk met dit lied zullen verenigen. Rondom de kerstperiode zullen deze klanken dan weer terug keren op aarde en langs de omgekeerde weg naar de levensharp in de kern van de aarde gebracht worden.
Ik zie dat op de weg naar buiten de kristallen snaren meegroeien. Alsof zij vastzitten aan het bewustzijn van ons mensen. Alsof wij mensen de snaren van de harp ZIJN. Alsof er in ons bewustzijn een kristallen draad loopt, die verbonden met de levensharp zijn klanken naar de kosmos en het leven hier op aarde uit kan zenden. Ik zie in ons drie-en de snaren oplichten. Van binnenuit voelen en zien we de vibraties van dit prachtige lied. We mogen ervaren dat deze klanken weer inwerken op ons eigen bewustzijn en ruimte maken in ons hart en onze geest. Alsof er van binnenuit en een golvende, regenboogtrilling spoelt die een prachtige klank naar buiten brengt. Die op zijn beurt allerlei vastzittende lagen in ons bewustzijn verzacht en wegwerkt. Naar buiten duwt. Ik krijg te zien dat het bewustzijn van ons op aarde levende mensen verbonden blijft met deze harp. Dat de engelen en de kinderen nog weken lang op dit gebeuren in blijven werken en het levende lichtlied door ons mensen heen de kosmos in zullen sturen. De verwachting, het in verwachting zijn van het nieuwe leven wordt steeds concreter. De engel Gabriel die de nieuwe levenscellen koestert zal er zorg voor dragen dat deze nieuwe krachtcellen doorstraald worden met deze kracht en dat zij uiteindelijk ingeplant mogen gaan worden in de nieuwe levensfase.
Er gebeurde om dit alles heen nog veel meer. Meer persoonlijk gericht op deze mensen. De dochter van Wim, die 7 jaar geleden overleden is, kwam hem halen. Hij mocht tussen de kinderen en de engelen zijn en door haar ogen kijken naar dit proces. De overleden moeder van Marlie kwam bij haar staan, in grote vrede en schonk haar kracht en licht. Terwijl de harpmuziek speelde zag ik velen langskomen die op een of andere wijze hun zegeningen kwamen schenken. 
De harp die al jaren geleden ontwaakt is in de basis van Marlies bewustzijn speelde mee en straalde op dit alles in.
Kortom er schieten mij woorden en tijd tekort om dit gehele proces te beschrijven. Het is ook niet nodig. Een ieder die verbonden is met dit gebeuren zal de snaren van licht in zijn bewustzijn voelen openen en vibreren. Hij/zij zal weten dat het Kerstlied van deze tijd door hem /haar heen zal spelen en de innerlijke ruimtes op zal vullen die voor een ieder toegankelijk zijn. Een leid van verwachting, van hoop, van aansluiting en verbinding. Een lied van licht en liefde. Het lied van de nieuwe wereld.

 

De vrede zij met u tot in lengte van dagen.

Print Friendly, PDF & Email