De witte adem

De witte adem

Wat leven we toch in een bijzondere tijd.

Terwijl de wereld om ons heen stuitert en beweegt werken we in zielentijd gewoon door aan de volgende facetten van het Totaal.

Vrijdag 8 maart 2013 hebben we het witgouden hologram van Eenheid mogen bouwen.

Dit hologram wordt volledig ingepast in het Eenheidsraster.

Het Eenheidsraster is verbonden met de wit gouden straal. Shamballa, de stad van de hemelse vrede en het Gouden Jeruzalem zijn op astraal niveau de verbindende factoren in dit geheel. Via deze steden lopen de verbindingen dusdanig door de dimensies heen dat de “ Bovenrasters” er op aan kunnen sluiten.

Het is uiterst belangrijk dat de universele netwerken aan gaan koppelen op het raster van onze planeet. Als er geen verbindende facetten aanwezig zijn in dit plan, kan de aarde, de mensheid de nieuwe rasters niet dragen. Daarom word er hard gewerkt via onze ziel aan het openen en opbouwen van de draagkracht binnen in ons bewustzijn. Op deze manier kunnen we de nieuwe energie ook werkelijk dragen en ankeren in het celbewustzijn van onze tijd.

Na het activeren van de gouden harteklop (december 2012) is het nu de beurt aan de witte adem.

De witte adem staat symbool voor de levensadem van de bron, het goddelijke licht.

Deze adem wordt door de bron naar alle volkeren in de kosmos uitgezonden. Het is een gedeelde adem die in broeder/zusterliefde met elkaar wordt gedeeld. De adem is zuiver en wordt steeds aangevuld met nieuwe levenskrachten.

Het is dus een waar mirakel dat onze planeet weer dieper aangesloten mag worden op de levensadem van de Bron.

De witte adem wordt door de kosmos naar ons uitgestuurd en beroert het centrum van het heilig hart in het borstbeen op de plaats van de thymus. Via dit centrum worden onze diepste waarheden gefilterd en herkend. Het is het enige punt in ons bewustzijn dat puurheid kan absorberen en omzetten in echtheid.

Essentieel licht wordt wakker in de diepste bronnen van ons echte zelfzijn.

De witte adem blaast er al vanaf januari door heen. Dit heeft al tot veel problemen geleid in de borstkas. Vooral op de longen. De witte adem blaast alles er uit wat grijsheid in zich draagt. Het stof dat op onze ziel gevallen is wordt door onze grootste lichtpoorten – de longen_ weggefilterd. Ook worden we opgeroepen om plaats te maken voor de witte adem. Onze longen gaan op een dieper niveau ademen. En daardoor ademen we ook veel verder en dieper uit.

In de komende paas-pinkstertijd wordt de adem ingeblazen als het licht van de wedergeboorte.

Moeder Aarde levert vanuit haar schoot de nieuwe  lichtdeeltjes aan die gemengd gaan worden met de kosmische Vader lichtdeeltjes.

In de tempel van ons heilig hart – de thymus – zullen de deeltjes samen smelten als een Eenheid. En bezield worden met de witte adem van de heilige geest.

He is werkelijk een wonder dat we eindelijk zo ver staan in onze planetaire ontwikkeling.

Dit feit wordt in alle dimensies dan ook voortdurend gevierd en d.m.v. rituelen en ceremonies gezuiverd en geïnitieerd.

Prachtig om te zien hoe alle etherische werelden hierin samen werken.

De witte zielentijd ontwaakt. En met elkaar worden we gebracht naar een punt van samensmelting. Dit punt is nodig om de volgende stap te kunnen maken.

Alles is nl gebaseerd op magnetische waardes, gelijkwaardige frequenties. We hebben een bepaalde resonantie nodig in ons bewustzijn om het pad van initiatie te kunnen voltooien.

Via onze thymus sluiten we aan op de kosmische resonanties.

Op alle kruispunten in de tijd staan Tempels. Deze Tempels ankeren de energievelden. Ons heilig hart moet gelijkwaardig mee kunnen resoneren met de tempelenergie, anders kunnen we niet passeren naar een hogere dimensie. De tempelvelden zijn initiatievelden. Nu onze planeet voorzichtig in zo een initiatieveld wordt gebracht moet er nog heel wat werk verricht worden voordat we daadwerkelijk als Totaal ingewijd kunnen worden.

Maar het begin is gemaakt. De Tempelvelden zijn bereikt. Zij lopen door alle dimensies heen tot ver in de kosmos en zetten duizenden zielen tegelijk over naar een hogere energietrilling.

Juist nu moeten de zielen die deze velden kunnen ankeren in hun wezen op hun post staan.

We dragen de planeet door de heilige velden heen. Na iedere inwijding ankert de planeet zich dieper in deze velden en glijdt hij langzaam maar voorzichtig naar de volgende dimensie. Als een schip dat door een sluis heen vaart en het waterpeil langzaam voelt stijgen onder zijn bodem. Zodra er gelijkwaardigheid bereikt is kan het schip verder.

Er is nog veel werk te doen in dit overzetbeleid. Datgene wat ik geschreven heb over de gouden rivier is een mooie aanvulling hierop.

De gouden hartenklop en de witte  adem vallen samen in ons wezen.

Dat leidt soms nog tot ongemakken omdat deze energie geen grijsheid verdraagt en alles uit het systeem om wil zetten naar een hogere resonantie.

Het laat je steeds kijken naar jezelf om essentieel te kunnen worden.

Haal dus diep adem, zing uit volle borst heilige ( mooie) liederen die de lichtpoorten in je systeem wijd open zetten en laat je meedragen naar het volgende niveau van bewustzijn.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email