Montserrat en Heiloo

Montserrat en Heiloo

Op verschillende plaatsen in de wereld worden heilige plaatsen op een diepere laag ontsloten.
Een ervan is een oude bron in Heiloo (N-H Nederland).
Al vele jaren ben ik werkzaam in dit gebied om de witte Tempelenergie te ontsluiten. De Bron in Heiloo blijkt steeds weer een prachtige verbindingsplek te zijn. Ook dit jaar is er een activatie geweest van groot belang. Het witte licht en het paarse licht zijn versmolten onder de bron. Er loopt een kruispunt van belangrijke energielijnen onder de Bron. Het witte Christuslicht ( in de vorm van witte rozen) en het paarse Zadkiellicht ( in de vorm van paarse bloemen in alle paarstinten die er maar zijn, gelijkend op Lathyrus) hebben zich verbonden. In de meest liefdevolle compassiestroom die je jezelf maar bedenken kan. De wereld wordt gevoed met dit licht. Er staat veel te gebeuren. De mensheid staat voor een enorme sprong in zijn ontwikkelingsweg. De kracht van dit gebundelde licht zal ons dragen door de sprong heen.

Ook is er een plek in Spanje die de aandacht vraagt. Ik zag een wit-paarse spiraal om de berg Montserrat ( vlakbij Barcelona) komen. Maria nodigde me uit om in het centrum van de berg te komen. Daar aangekomen zag ik een kristallen ruimte, die zacht lila verlicht was op een natuurlijke wijze. Het licht straalde uit de aura's van iedereen die daar aanwezig was. Ik zag Meester Jezus in het centrum staan en er om hen zaten zielen met gekruiste voeten te mediteren. Zij zongen zachtjes met elkaar. In hun aura brandden violette vlammetjes. Deze dansten om hen heen. Plotseling schoot er een straal van licht via het bewustzijn van Meester Jezus omhoog. De straal drong de kosmos in. Een ongelooflijk groot kruis werd omhoog geduwd uit de collectieve kracht van een ieder die hierbij aanwezig was. Een kristallijnen kruis, afgezet met facet geslepen, transparant, lila kristallen. Het kruis werd zo ongelooflijk groot dat het de sterren raakte Voorbij de sterren schoot het de kosmos in en daar smolt het samen met  de kristallen lichtlijnen. Het vormde een verbinding op vele kruispunten. In het midden van het kruis zag ik een kristal dat dienst deed als poort en retraite ruimte. Ieder die uitgenodigd werd kon plaats nemen in de ruimtes en mee bidden/ mediteren voor het zielenheil van deze wereld. Niet in pijn en gejammer. Eerder in vreugdevol gezang en liefde voor al het leven op onze planeet. Het leek er op alsof in deze ruimte allen die de Kruispoort vonden zich samen konden voegen en mee konden helpen een nieuwe wereldorde te scheppen.
Het kruis begon te stralen. Licht te geven. Roze, lila, wit, goud en zilver.
Ik hoorde dat er twaalf van deze kruizen wereldwijd geactiveerd gingen worden.
Altijd ontsproten uit de diepte van een heilige berg.

Heilige aardeplaatsen en aardebronnen ( zoals bijv. de Bron van Heiloo) zullen zich aansluiten en op aardeniveau deze Poorten ankeren en verbinden.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

 

Print Friendly, PDF & Email