Inwerken op DNAvelden

Inwerken op DNAvelden

De ochtend na de helingsessie van 28 oktober voltrekt zich het volgende

Samen met een cliënte ( Monique) ben ik aan het werk. Ik werk aan haar thymus en plotseling begint deze energetisch te bloeden. Een helderrode substantie maakt zich vrij. De cliënte waarmee ik werk heeft een levenscyclus achter de rug waarin het zichzelf opofferen, lijden en dienstbaarheid heel hoog in het vaandel heeft gestaan. Zij heeft dikwijls haar bloed en leven opgeofferd aan het grote geheel. Tijdens een voorgaande sessie hebben we haar in een vorig leven letterlijk teruggevonden op een offerblok. Vastgebonden, omringd door duistere zielen,heel naargeestig allemaal. Haar bewustzijn is lange tijd in deze trilling vast blijven zitten. De offerplaats is een " heilige " plek in het hart van de zonnewijzer in Zuid Holland. Ik heb daar een aantal waarnemingen over gemaakt. De offerplaats is van oudsher gesitueerd op een zonnezegel. Een van oorsprong zeer lichtend kruispunt van energielijnen. Een aantal weken geleden hebben we dat punt ontsloten.

Plotseling verschijnt er een wit licht, Meester Jezus verschijnt. Het witte licht valt van bovenaf door haar heen en vermengt zich met het helderrode, energetische bloed uit de thymus. We worden beiden opgetild en in het hart van Meester Jezus geplaatst. We staan in de middelste piramide van het twaalfvoudige piramideveld als beschreven in de sessie van 28 oktober. Uit de kern van ons bewustzijn komen ongelooflijke heldere lichtstromen vrij. Ze waaieren naar alle kanten uit en stromen diep in via onze voeten naar het Hart van Moeder Aarde. We zien in elkaar gewikkelde strengen. Koorden van energie die zich door en om elkaar heen hebben gekronkeld in een ingewikkeld patroon. DNAstrengen. Hun oorsprong loopt ver terug in de tijd. Terwijl we er naar kijken worden de strengen los gewikkeld. Uit elkaar geknoopt. Het worden losse strengen die niet meer zo vast ineen gedraaid zitten. Het witte en rode licht straalt door de strengen heen. Vult hen op met nieuwe zuurstof en kracht. Zuiverende energie, nieuw bloed. Meester Jezus draait aan de middelste ring van de zonnewijzer. Hij draait deze terug in de tijd. Hij klikt terug in een prachtig patroon en wordt in de originele setting gedraaid. Van hieruit moet alles opnieuw beginnen. 
Meester Jezus spreekt over het uitzuiveren van bloedlijnen. Er is ooit een vermenging opgetreden met onzuiver bloed. Het bloed van het originele Atlantische volk is bezoedeld geraakt met lagere frequenties, onzuivere bedoelingen. Er wordt gezegd dat dit nu stoppen moet. De energie mag niet verder deformeren en afbreken. 
De DNAstrengen gloeien op tot in de kern van de zonnewijzer. Er wordt ons getoond dat iedere streng verbonden is met een bepaald ras, een bepaalde plaats en een bepaalde verbinding naar de kosmos. Door alles terug te draaien in zielstijd kan dit programma bezield worden met nieuwe frequenties, nieuw bloed.
Alle familiestrengen zijn verbonden met elkaar en vergroeid geraakt in een repeterend patroon dat geen enkele vernieuwing meer brengt. Met elkaar vormen zij de grote DNAkoorden van onze wereld. Meester Jezus haalt uit iedere streng de geslachtslijnen en wikkelt hen af. Ook deze worden losgemaakt en wijd uitgespreid in een waaier van gladgestreken " linten". Het wit en rood blijft instromen. Vult alles op met nieuw leven. De piramides om ons heen gloeien op. Allen die gisteren in dit veld van heling aanwezig zijn geweest worden verbonden. Opnieuw stroomt er door het gouden veld een heldere stroom van kracht die allen tot in de diepste kern van hun wezen doorstraalt en bezielt. De energie stroomt terug in de tijd, zet alles op zijn plek en maakt bovenal ruimte vrij voor eigenheid en respect. De Venusstraal van roze liefde vermengt zich en begint alles te doorgloeien met zijn liefdevolle licht. De energie stroomt in het hart van Moeder Aarde, vermengt zich daar met de energetische bloedsomloop van de aarde en wordt doorgegeven aan de nieuwe tijd.

In de aanloop naar de kerstperiode worden de nieuwe geboortelijnen vrijgemaakt. Dit is een heel diep proces dat bijna niet in woorden te vangen is. Vast staat dat de hele kosmos samenwerkt om de bloedlijnen van nieuwe potenties te voorzien. Laten we stil zijn van verwondering dat het gebeurt. En…dat we midden in dit proces aanwezig zijn. In de kern van de verandering. In het hart van de 
tijd.

Ik groet jullie vanuit de bron die Eenheid is.

Print Friendly, PDF & Email