De witte kruisridders

De witte kruisridders

De maand September is verbonden met de energie van de engel Michael. De engel met het zwaard. Dit zwaard straalt continu uit dat het dat het de levensdraden die gekoppeld zijn met onechtheden wil verbreken. In ons binnenste werkt dit zwaard als het zwaard van gerechtigheid. Duizenden zielen zijn bedraad door de energie van dit zwaard. Niet om er mee te vechten. Maar om de koorden die vastzitten aan belangrijke levenspatronen te kunnen doorbreken als dit nodig mocht zijn. Het is een zielekeuze geweest om deze energie in onze geboortes te laten inbouwen, omdat we tijd veranderend moesten/ wilden werken.

Door dit zwaard veelvuldig te hanteren binnen onze levensbeslissingen hebben we als het ware een “ breuk” in de tijd veroorzaakt. Zoveel levenskoorden zijn er mee door midden gesneden dat de tijd “gebroken” is. We hangen daardoor als het ware tussen twee levenscyclussen in. Nog wat draadjes naar het oude, al een paar draadjes naar het  nieuwe, maar  er hangen nog veel draadjes los.

En dat is goed. Want als draden breken, gaan we loslaten op alle niveaus. Door de geschiedenis heen zijn er op tijdspunten in de wereld koorden van onmacht gevlochten, koorden van strijd en koorden van onderwerping. Als veel van deze koorden samenkomen vormen zij een verwarde kluwen. In deze kluwen gaat de energie vast zitten en daardoor loopt de tijd vast. Want door deze energiedraden/velden heen kunnen geen nieuwe tijden geboren worden. Op de plaats waar veel strijd heeft plaats gevonden, veroorzaken deze kluwens een tijd vacuüm. En als zij erg sterk zijn keren zij de levensspiralen om. Er ontstonden op deze plaatsen daardoor  negatieve energievortexen die de tijdslijnen steeds meer en meer kluisterden aan een duister pad.

Nu er zovele koorden gebroken zijn  kunnen we de tijd als het ware “ versnellen”. Voor dit doel is er in onze overziel een ridderlijk veld aanwezig. En nu de witte kruisgedachte inwerkt op de omkering van het TOTAAL, nu worden de witte ridders in ons hoger bewustzijn wakker en worden zij opgeroepen om af te dalen binnen de tijdsportalen om dat wat omgekeerd kan worden ook werkelijk om te keren.

Hoe met je jezelf dit voorstellen? Als je binnen het Michaels veld werkt, en gelukkig doen dat duizenden zielen, dan wordt  er  op dit moment in je hogere bewustzijnslagen een witte ridder wakker. Deze ridder is verbonden met de kruisriddervelden. In deze velden staan 12 prachtige kastelen om een  wit kasteel heen gegroepeerd. De velden zijn immens groot, enorme landerijen zijn er omheen zichtbaar en op die landerijen lopen duizenden paarden. Want voor iedere witte ziel die wakker wordt is er een paard aanwezig.  De dertien kastelen hebben hun eigen vaandels en vlaggen en de kruisridders dragen zodra zij uitrijden ook deze vaandels met zich mee. Niet om onderscheid te maken tussen de ridders, wel om het aspect dat zij mogen “ bestrijden” weer te geven.

Deze witte ridders kunnen door bepaalde energiepoorten heen ons levenspad op aarde bereiken. Zij kunnen afdalen door ons bewustzijn heen naar al die plaatsen waar hevig gevochten is, waar slagvelden doordrenkt van het bloed de energieportalen hebben vergiftigd. Naar de plaatsen waar het tijd vacuüm is ontstaan. Door onze innerlijke weg heen dalen zij af om binnen die energie spiralen de koorden van pijn en verdriet te kappen. Dit moet voorzichtig gebeuren. Want deze enorme vortexen mogen niet te snel losschieten, anders ontstaat er voor de aarde een wankel evenwicht. Dit losmaken gebeurt met beleid.

De witte ridders dalen door ieders bewustzijn heen af en zoeken de tijdspoorten op waarbinnen zich een bepaalde strijd heeft afgespeeld. Zij gebruiken ons bewustzijn, ons leven en sterven binnen die gebeurtenis om de zwarte koorden te klieven. Alleen al voor dit doel zijn mensen soms gestorven op slagvelden, zodat hun energiepoort nu gebruikt kan worden als werkpoort voor dit doel.

Hoe meer tijdskoorden er gekapt worden, hoe meer licht er vrij komt. En daardoor houdt op een gegeven moment het tijd vacuüm op dit punt op te bestaan.

De enorme vortexen schieten los, vullen zich met licht, waardoor zij als het ware acupunctuurnaalden vormen op de tijdslijnen. Die lijnen worden gevuld met licht en kracht en na verloop van tijd komt de tweede vortex binnen in de kern los die zich naar boven toe gaat openvouwen. Zodat het evenwicht in dit gebied hersteld kan worden. En hoe meer evenwicht er komt, hoe meer liefde en respect geboren worden.  Waardoor de behoefte om elkaar te bevechten en te doden zal verminderen en uiteindelijk op houden te bestaan. Natuurlijk is dit oneindig veel ingewikkelder als dat ik nu beschrijven kan. Ik geef slechts een impressie van het geheel. Maar houdt er rekening mee dat de witte kruisridder in jou ontwaakt en vol overgave aan zijn taak gaat beginnen. Dit deel van jouw ziel reist de astrale tijden af en begint aan zijn heilige taak.

Het is niet te stoppen.

De witte riddervelden, kun je hoog boven in je Overziel voelen. Er loopt ook een verbinding naar  Engeland, naar Avalon en de ridders van de ronde tafel.

Ergens in tijd en ruimte zorgt deze  blauwdruk er voor dat de witte ridders niet altijd terug hoeven keren naar de velden van de overziel om zich op te laden, maar in die thuislanden hun ziel kunnen laven aan de vredevolle  tafels van het Lichtkasteel van het oude rijk.

Want ook deze blauwdruk wordt meer en meer bekrachtigd en geïnitieerd in onze hartetijd.

Zo kun je voelen dat alles in beweging is, niets aan het toeval overgelaten wordt en  dat wat ogenschijnlijk los van elkaar staat uiteindelijk een eenheid blijkt te zijn.

Het Michaels zwaard is wakker en flitst en straalt naar alle richtingen.

Je kan het bijna voelen ..in jou, door jou heen. 

Het is de hoogste tijd.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email