De witte straal daalt in

De witte straal daalt in

Eindelijk is het dan zo ver.

Na alle krachtstralen die dit jaar zijn ingedaald, komt de witte straal er nog bij.

Deze straal werkt in combinatie met de al ingedaalde energieën ongelooflijk sterk.

De trilling hiervan is verbonden met Shamballa, de stad van de hemelse vrede.

Deze dimensie is verbonden met het etherische gouden Jeruzalem.

En tussen deze twee dimensies bestaat er een enorme verwevenheid.

De poorten van Shamballa en Jeruzalem staan wagenwijd open.

Vele zielen, engelen en hoge lichtwezens  halen hier de frequenties op die nodig zijn om in deze fase op aarde de energie te versterken en ook te verhogen.

Want de verhoging zet door.

De hele planeet komt in een immense zuivering terecht.

En met het indalen van de witte energie, raakt deze ook de zwarte aan.

Niet om hiermee te gaan strijden.

In eerste instantie zal het zo lijken, omdat het zwart hier sterk op reageert.

Maar wit strijdt nooit. In het hoogste wit zit de zuiverste liefde verweven.

Liefde lost op.

En daarom is het zo belangrijk dat alle zielen van goede wil NU op hun plaats staan.

Om samen met de energie van het hart de zuiverste vorm van hemelse liefde te kunnen verbinden.

Zij die hiervoor opgeroepen zijn staan allemaal op de juiste plaatsen in het netwerk.

Zowel op aarde als in de hemel.

Vele zwarte aanhechtingspunten in de wereldgeschiedenis zijn al ontmanteld en gewist.

Nu de laatsten nog.

Omdat dit een van de laatste punten van de oude tijd zijn, is er heftig verzet.

Als ook dit bolwerk knakt, gaat de evolutie van de aarde in een stroomversnelling terecht komen.

En dat moet ook.

Begin dit jaar heb ik jullie al verteld dat alle andere stralen op individueel niveau maar ook op mondiaal niveau ingezet worden om energetisch veilige plaatsen te creëren. Met andere woorden : de stralen van De Elohim lopen door alle dimensies heen en zorgen er voor dat laag astrale lagen niet meer in stand kunnen blijven. Met name de grijs astrale lagen worden doorstraald met dit licht. Om bewustzijn te scheppen.

2000 jaar hard werken in het lichtveld van de planeet heeft wel degelijk veranderingen op gang gebracht.

Deze zijn nog niet voor iedereen te zien.

Maar zij die er aan meegewerkt hebben WETEN dit.

Daarom is het belangrijk dat dit besef meegenomen wordt in de beeldvorming.

Vanuit de menselijke emotie wordt aan vele zaken een valse beeldvorming gehecht.

Maar die beeldvorming klopt niet.

We hebben overal de tijd voorbereid.

De energie staat klaar.

De lichtpoorten hechten zich aan de krachtspoorten van de planeet. Op alle lagen.

Waar 10 mensen sneuvelen worden er door het werk achter de schermen misschien wel 10.000 gered. Want ook dat gebeurt. Achter de schermen staat iedereen paraat om het ergste te voorkomen. Elke minuut van elke dag en nacht.

Kijk vanuit  het overzicht. Sta klaar om het witte licht te ontvangen.

Tot in je diepste vezels en cellen.

Elk minuscuul druppeltje wit licht dat in de netwerken straalt, brengt een verandering op gang.

Duizenden druppeltjes zullen een grote verandering op gang brengen.

Miljoenen druppels zijn in staat om wonderen te verrichten.

Het ultieme witwasprogramma wordt aangezet.

We wassen de wereld schoon.

Energetisch door de netwerken te voeden met hoogwaardig licht.

Persoonlijk door niet mee te gaan in andermans meningen en emoties.

Iedereen heeft een speciale functie binnen het witwasgebeuren.

De duizenden witte zielen ( lees witte zielen, zwarte zielen)  zijn niet voor niets gekomen op aarde.

Zij hebben al duizenden jaren de weg voorbereid.

En nu komt het er op aan.

De grote tijdmeting gaat beginnen.

De oude tijd mag samensmelten met de nieuwe tijd.

Een nieuw patroon vormend.

Yin en Yang in perfecte harmonie.

De wereld sterft en zal geboren worden.

Zoals de Phoenix die uit de as verrijst.

Een schone toekomst ligt in het verschiet.

Wij laten de oude patronen oplossen, in ons, door ons en staan klaar om de nieuwe patronen te gaan scheppen. In ons, door ons. Want het leven wordt uit de dood geboren en andersom.

Blijf dicht bij jezelf.

Zoek de stilte op.

Leg niet uit, discussieer niet, maar zwijg.

In alle talen.

Behalve in de taal van de Liefde.

Bid, zing, lach, werk en bewonder.

Want JIJ bent de TOEKOMST.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

De vrede zij met u tot in lengte van dagen.

Print Friendly, PDF & Email