Het is tijd

Het is tijd

Geliefden het is tijd. Het moment is aangebroken dat we ons collectief losmaken uit de kluwen van energiedraden die we met elkaar hebben ontrold.

Toen ik duizenden jaren terug aan jullie vroeg om met me mee te gaan in een collectief besluit om dit lichtstelsel te vrijwaren van zijn eigen ondergang, zijn jullie mij trouw gevolgd.
Jullie wisten dat we geruime tijd afgesneden zouden zijn van de natuurlijke energiestromen waar we mee verbonden waren. Jullie hebben veel opgegeven om hier mens te kunnen zijn. 
Met elkaar daalden we af in een snelle beweging van tijd en ruimte waarin we tot in de kelders van het wereldbewustzijn zijn afgedaald om het licht te brengen. 
De geboorte van het licht werd toendertijd ook aangekondigd en er was een prachtige uitlijning van planeten en sterren die er voor zorgde dat er een portaal geopend kon worden waardoor de lichtwezens af konden dalen in het hart van de aarde.
Geliefden en zo is het gegaan. De samen smelting van onze harten is op dat moment zichtbaar gemaakt aan de sterrenhemel van die tijd. We daalden af in een collectief geboortebesluit. Allemaal hebben jullie een fysiek lichaam gekozen om de opstart te kunnen maken naar dit punt van zijn. Velen van jullie zijn toen al omgekomen door het besluit van koning Herodes om alle eerstgeborenen door het zwaard te laten sterven. En in dat sterven konden jullie afdalen naar de geheime achterkamers van Moeder aarde. Om van daaruit het menselijk geboortepad te kiezen. 2000 jaar lang levens kiezend in een hoog tempo achter elkaar. Door het indalen en sterven in het aardse moederlichaam konden jullie alleen werken met de trilling van de tijd. Niemand kon terug grijpen op zijn oorspronkelijke energie. Ten eerste om ingepast te kunnen worden in de bedding van deze tijd en ten tweede om jullie veiligheid te kunnen garanderen zodat jullie niet al te erg op zouden vallen als menselijke engelen. Met 144.000 hemelse sterren zijn we tegelijkertijd uit de kosmos gevallen en in het aardelicht gestroomd. De 12 discipelen en ik vertegenwoordigden hierin de 144.000 zielen die in het vader moeder licht en mijzelf samenvielen als een punt van kracht. Mijn taak was het om jullie te waarborgen. Om ons besluit te staven. De speer in mijn zijde heeft de oorspronkelijke verbinding tussen de sterrenDNA en het aardeDNA verbroken. Vanaf dat moment stonden we er " alleen" voor. De nagels door mijn handen en voeten symboliseerden het feit dat we vrijwillig toestemming gaven hiervoor . Ik hield in mijn wezen de Goddelijke trilling in stand. En stuurde jullie woorden van bemoediging van een liefdevolle God die niets te maken heeft met de kerkelijk woorden van oordeel en schuld die religies jullie willen doen geloven.
De afgelopen eeuwen heb ik alle onwaarheden die de mensheid aan het goddelijke toedacht naar me toegetrokken, omdat dit uitgefilterd moest worden tot in de kern. Ik stuurde jullie de trillingen door zodat je op kon staan en kon spreken vanuit je hart om mensen wakker te schudden en hen niet te laten geloven in een God van oordeel en manipulatie.
Het is een zwarte zielenacht geweest geliefden. Jullie zijn diep gevallen en door vereenzelviging met het aardeDNA opgegaan in de tijd. Jullie hebben altijd en overal de zeepkist van het leven beklommen om onwaarheden te bevechten. Om recht te doen gelden waar onrecht woedde. Jullie hingen zelf aan het kruis van elke tijd en voelden de wurgknoop van het gevangen menselijke bestaan.
Jullie zijn bespot, ontkend en ontkracht in jullie heilige namen. Maar ergens op de achtergrond was er altijd het weten dat niemand jullie zuivere kern schaden kon. Een leger van onzichtbare engelen waren jullie. Altijd daar waar de nood het hoogst was en daardoor hebben jullie vele zielen ook gewaarborgd in jullie dekmantels van onzichtbaar ZIJN.
En nu is het tijd om de nagels en spijkers, de zwarte koorden van een wurgende belofte te verwijderen. Mede door jullie toedoen hebben we een blauwdruk van tijdspoorten geopend die in het Nu alle astrale werelden zal verheffen. Het licht dat door deze blauwdruk stroomt is vrijgemaakt licht dat door jullie vrijgemaakte harten stroomt.
We hebben hard gewerkt, veel gedaan. Al onze gebeden, hoop en verlangens uitgedrukt in een naamloos ZIJN.

Ik roep je opom weer te weten wie je echt bent. Zodat je op kunt staan om de vele duizenden door de poorten van licht te sturen. Omdat NU het moment aangebroken is dat allen in een dimensionale omzetting naar hogere waardes in hun ziel kunnen gaan. Daartoe is de gouden stad gebouwd waar al veel over geschreven is. Daartoe is de witte stad van de hemelse vrede gebouwd. Om in de astrali-TIJD van snel groeiende lagere dimensionale velden een punt van kracht te vormen waar in jullie diepere kernen aansluiting op is. En nu gaan de poorten van de hemelse steden open. De witte en gouden wegen slingeren zich door de dimensies heen en miljoenen zielen beëindigen hun zware kruisweg.. Nu is het tijd om te vieren dat we Los zijn. Vrij van het kruis. Het kruis symboliseerde niets anders dan het feit dat we ons vastgelegd hebben in een kruispunt van een bepaalde tijd. Dat viel samen met de stand van de sterren en we hebben bepaalde uitlijningen nodig om een massale beweging op gang te kunnen brengen.

Ik roep jullie op om de coördinaten van de witte tijdswegen op te zoeken. Want jullie worden opnieuw samengebracht in een punt van licht. Dat punt van licht is nodig om de planeet aarde door deze verandering te leiden. Alle lichtpunten die samen vallen vormen krachtslijnen die door de wereld flitsen als een zuiverende onweersstorm. De krachtslijnen worden verbonden als een dragende kracht die Nu de wereld kan dragen. Door de eeuwen heen zijn er al wat aanhechtingspunten van de zwarte netwerken losgemaakt. Maar nu worden alle aanhechtingspunten tegelijk losgemaakt en zal er een bevrijdende stroom van witte kracht vanuit de ziel door je geest gaan stromen. Zo kan het gebeuren dat we razendsnel met elkaar een krachtsveld bouwen dat zich als een parachute open vouwt binnen het wereldbewustzijn.
Een zachte landing garanderend met wat schokjes hier en daar.

Nu roep ik alle 144.000 op om hun stamlicht te erkennen. Om in zichzelf de mantel van illusies af te gooien zodat het licht van de waarheid vrij kan stralen.

Het is bijna zo ver. Een contract van 2000 jaar loopt ten einde. Binnen dat contract hebben velen hun leven geofferd aan een stervende planeet. Door dit sterven is de ziel van de planeet gezuiverd en erkend. Ontdaan van zware smetten.

Ik wil jullie allen danken dat we door deze periode van sterven heen het geboortelicht hebben mogen implanteren en dat licht de energie van wedergeboorte zal bekrachtigen.

Ik, Jezus, jullie dienaar en meester. Jullie zoon en broeder. Jullie vader en moeder. Ik besta omdat jullie ZIJN.. De vele bespottingen en aanrakingen vallen van mij af. Jullie smart was de mijne, jullie leed heb ik opgenomen in mijn heilig hart en witgewassen. Nu we over gaan in een andere kosmische tijdsspanne is het niet langer nodig om jullie vast te houden. Jullie zijn vrij. Sterk genoeg om te gaan en staan waar jullie willen. Ik zal als een witte tornado achter jullie aan vegen om alles wat achter jullie ligt te zuiveren en te ontsmetten. Kijk niet meer om geliefden, het is voorbij. Het is volbracht.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email