De Shamballa Code

De Shamballa Code

Met het indalen van de witte straal komt er een prachtige stroom van vrede-vol licht op gang. Licht dat toegang zoekt tot onze harten en levens. Energie die we tot in onze diepste kern mogen ontvangen.

Stel je voor dat er daadwerkelijk in Je kernpunt ( IKBEN) ruimte is voor dit licht.

Het beste is om je voor te stellen dat je de ruimte betreed en de  witte lichtschakelaar bedient.

Het is belangrijk dat dit Zijnspunt een magnetische waarde gaat opbouwen t.a.v. het vasthouden van dit licht.

Als het je lukt om in dit punt te blijven dan kun je aan het werk gaan.

Je kunt nl, vanuit je brein liefdevolle, vredige gedachten naar je hart  sturen en vanuit je hart mag dit dan doorstralen naar je witte kernpunt.

Elke positieve gedachte die werkelijk gemeend wordt laat een vonkje achter in dit punt.

En hoe meer vonkjes er indalen, hoe meer stroom je aanmaakt. Want de vonkjes op zich brengen je witte motor op gang.

Deze motor is op zijn beurt weer in staat om de energie die je hierdoor aan leert maken te verdelen. Naar al je chakra’s, naar je celbewustzijn, naar je brein, je hoger zelf en je lager zelf.

Door in de witte ruimte stroom aan te maken breng je de witte tijdsenergie op gang.

Elk vonkje dat in je heilige ruimte stroom opwekt geeft een signaal. Dit signaal wordt naar alle kanten uitgezonden en activeert verschillende energiespiralen die vanuit de kern  ( buik) naar boven en beneden uitwaaieren.

De witte ruimte vormt een brug.

Een brug tussen twee energiespiralen in.

De een komt van boven,  van boven breed en spits toelopend naar Het Ikbenpunt en de ander wordt daarvandaan geactiveerd in omgekeerde volgorde.

En jij bent nodig op die brug, want door jouw aanwezigheid worden de twee spiralen met de toppen in elkaar geklikt.

In jouw witte ruimte.

Want het kernpunt ligt daar.

Jouw terugkeer naar de witte brug activeert de witte wenteltrap die naar beneden toe spiraalt.

En door krachtige intenties vanuit dit punt naar beneden toe te sturen verlicht je zelf de trap.

Wit versterkt alles.

En maakt andere kleurstellingen helderder.

Je zou  kunnen zeggen dat je “IKBEN punt”  de piek vormt die op de spiraal geplaatst is. Net als bij een kerstboom.

En dat jouw bewustzijn in de piek de stroom in de “ Kerstboom” regelt.

Alle stroom die van boven komt wordt door de “Piek” omgezet in kracht en naar beneden toe gezonden.

De piek is verbonden met je hart en via het hart weer met je brein.

En als dit brein positieve intenties blijft uitzenden, dan wordt er via de filter van het hart veel hoogwaardig licht  overgezet in de witte stroom.

Dat op zijn beurt weer vonkjes afgeeft en waardes opbouwt.

De energie die hiermee op gang gebracht wordt straalt ook wijds van je af.

De Shamballa-gedachte wordt niet alleen diep ingeplant in je nieuwe basisvorm.

Deze gedachte voedt ook de wereld.

Want elke trilling die wakker wordt voedt de matrix van de planeet.

Ieder krijgt de kans om dieper in te dalen in zijn mens-vorm. Met de nieuwe trilling. Alsof men er nu pas aan toe komt om de incarnatie echt af te maken. De wedergeboorte is in gang gezet. Via de draagkracht in de buik, worden de nieuwe waardes naar beneden gebracht. En in ieders grondplaat verankerd.

Alleen de hoogste waardes vinden houvast in het witte licht.

En worden over geplant in de diepste ruimtes van het bestaan.

Waarachtigheid, gerechtigheid, vrede en geluk. De vanzelfsprekende waardes die vanzelfsprekend aanwezig mogen zijn in een mensenleven.

Hoog tijd om hieraan te beginnen.

En niet langer te aarzelen.

Het witte licht klopt aan de deur van onze waarachtigheid, onze integriteit en hoop.

Sta deze toe om binnen te treden.

En in deze adventstijd zijn entree te mogen maken.

In ons leven, in de wereld, in de matrix van onze planeet.

Door deze diepste waardes over te zetten in ons celbewustzijn verliest alles wat duister en onoprecht is zijn grip op de mensheid.

We mogen het licht geboren laten worden door ons heen.

Tot in onze basis.

Het mag levensvatbaarheid krijgen.

De witte zielen worden opgeroepen om klaar te staan.

Want zij zijn de verdelers van deze straal op aarde.

Zij mogen de mensheid helpen hun witte licht te vinden en dit te gaan gebruiken.

Dat wat werkelijk wit is wordt nu aan het licht gebracht.

In liefde.

In samenwerking met het hart.

Ik wens jullie de vrede tot in lengte van dagen.

En groet jullie vanuit de bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email