De witte cirkel

De witte cirkel

2000 jaar geleden, in een tijd ver voorbij het Nu leefde er een lichtende ziel. Een Meester van stralende, zuivere liefde. Hij stond midden in een witte cirkel en rondom hem waren duizenden zielen verzameld. De Meester sprak wijze woorden. Droevige woorden, maar ook woorden van blijdschap en hoop. Zijn verhaal besloeg eeuwen en continenten en vooral het tijdloze Zijn. En een deel van zijn verhaal wil ik hier vertellen. 

 

Zo sprak hij;

“ Kinderen van het licht, hier zijn we dan voor de laatste keer verzameld. Want nu begint het laatste deel van onze zielenreis. We zullen elkaar lange tijd niet zien. Zodra onze afdaling in het aardse leven begint zullen we onzichtbaar, door onze liefde verbonden zijn. Maar jullie zullen het niet weten. Jullie zullen eenzaam zijn en op jezelf aangewezen. Hier en NU sluiten we een heilig verbond. In de Ark van ons heilig hart zullen we dit verbond bewaren. Jullie namen staan er in opgetekend. Want samen gaan we een zware taak volbrengen en jullie heilig hart moet via deze Ark verbonden blijven met mijn heilig hart. Zodra op aarde  de doornenkroon op mijn hoofd wordt gezet en de nagels door mijn handen en voeten geslagen zullen worden, ervaren jullie  tegelijkertijd ook de immense pijn die de mensheid op aarde lijdt. Dan is er geen weg meer terug, dan is ons werk begonnen” .

Zijn ogen bleven vol liefde, maar uit zijn heilig hart straalde een visie . De  visie werd als een film getoond aan alle betrokkenen. En daarin zagen allen hoe de Meester afdaalde en zijn meesterschap aflegde, hoe iedereen die hem omringde afdaalde en hun witte klederen uittrok. Droefheid straalde uit aller ogen. Berusting kwam er door heen. Een ieder wist wat hem of haar te doen stond.

De Meester sprak verder: “ De mensheid zal jullie niet erkennen nog herkennen. Men zal jullie achtervolgen en vernietigen. Maar heb geen angst, want alles wat men wil bestaat in hun illusies en niet in jullie werkelijkheid. Daardoor kunnen jullie afdalen in de diepste kerkers en afgronden zonder jullie echtheid te verliezen. Aardse mensen zijn zeer gehecht aan rijkdom en macht. Zij beheersen een systeem dat controle uitoefent over leven en sterven. En daarmee houden zij de wereld in een hechte greep. Levens doen er niet toe. De heiligheid van het bestaan verdwijnt als er genoeg rijkdom tegenover staat. Jullie weten dat we dit patroon gaan doorbreken. De ontheiliging van het leven, wordt door heiligheid bezocht en opnieuw geankerd als een lichtpunt in het hart van de aardse mens. Jullie zullen sterven door het zwaard, door oorlog en door angst. En het zal zo echt lijken dat jullie er helemaal in over zullen gaan. Maar  luister goed, het is niet ECHT. Het is noodzakelijk om het machtssysteem over dood en leven te doorbreken. Als jullie sterven zal het licht geboren worden. Elke keer als er een van jullie sterft door de hand van een verderfelijke kracht, zal het licht als een witte flits uit jullie loskomen en een heilig monument achterlaten. Op de plaats waar je sterft zullen tempels en bronnen verrijzen. In die monumenten zullen wij elkaar tijdloos ontmoeten en elkaar bemoedigen.

In de eerste fase worden jullie gedood. En het licht zal vrijkomen. In de tweede fase worden jullie klein gemaakt en gekraakt, geen methode zal onbeproefd gelaten worden om de kracht van jullie heilig hart te laten sterven Vernedering en pijn zullen hand in hand beleefd worden.

En jullie zullen meegenomen worden naar de etherische krochten en kerkers van de planeet om daar in de vergetelheid op te lossen. Maar wanhoop niet vrienden, ik haal jullie op. Duizenden engelen en andere hulpkrachten staan klaar om jullie steeds weer te zegelen in het licht.

De netwerken zullen zich dichter en dichter om jullie heen sluiten, maar de waakvlam in het heilig hart zal altijd branden.

En dan in de laatste fase zal elke cel van duisternis door jullie heilig hart opgenomen worden en tot kracht worden omgebouwd. Wij zullen degenen die jullie gedood en miskend hebben in jullie geboorteveld plaatsen. Zo dicht bij als maar mogelijk is. Want hoe dichter zij staan bij jullie heilig hart, hoe meer zij gevangen zijn in het licht van deze liefdevolle kracht. Zij zullen niet weten wat hen overkomt. Hun gevoelens zullen niet te beteugelen zijn. Maar de enige manier om de gevangenschap van jullie ziel te verbreken is om hen gevangen te zetten in jullie licht. Zodat je kind, je moeder, je vriend, buur of anderszins naaste in de dichtstbijzijnde graad niet langer in staat is om de sleutels van haat en verderf te verstoppen en wij door hun harten heen de plaatsen kunnen bezoeken waar de ontheiliging heeft plaats gevonden.

En met iedere afdaling, transformatie en transmutatie zal het licht ontwaken en geboren worden.

De rollen worden omgekeerd. Door hen gevangen te zetten in jullie licht – dat elke minuut van jullie leven  sterker zal worden – zal hun onheiligheid naar boven trillen en in jullie dichte nabijheid zijn uitwerking hebben. Dit is het werkelijke kruis.  Omdat je niet zal kunnen begrijpen waarom juist zij jou miskennen en bespotten. Jullie zullen daardoor ondraaglijk lijden. Want jullie liefde is enorm groot. En elk aspect dat omhoog getrild wordt en als een loerend monster jou besluipt zal als een messteek je hart beroeren.  Het echte verraad heeft in werkelijkheid al lang plaatsgevonden. Nu wordt het zichtbaar gemaakt.  De vijanden van vroeger, degene die je toen al dacht lief te hebben tonen hun ware aard en je zal zeer ontgoocheld zijn.

Toch is het juist jullie liefde die dit aankan. Die jullie zal helpen genezen. Want in het heilig hart van deze beleving zullen jullie alle smetten opnemen en wit wassen “.

De  Meester stond nog steeds in de witte cirkel, het was doodstil om hem heen, iedere ziel beleefde zijn woorden en de kruisweg die hen te wachten stond op zijn eigen manier.

En nu…2000 jaar later is het zover.  De woorden van de Meester, zijn visie, de taak van het heilige hart is klaar.

De witte cirkel is nog steeds in takt.

Het enige wat we nu moeten doen is ons dit herinneren, weten, beleven.

Want het is VOLBRACHT.

Het witte licht keert terug in onze harten, we gaan bijna terug naar huis. Met opgeheven hoofd en licht in onze ziel.

“ Werk er aan lief kind om je heilig licht te vinden. Laat je niet langer afleiden door illusies en onwerkelijkheden. Jij leeft, ben nooit gestorven, bespot, vernederd of  geknecht.

Jij bent JIJ…..

Je liefde en licht stralen dieper dan ooit.

Elke ervaring die je meegemaakt hebt, heeft het Meesterlicht verrijkt en geankerd. In het hart van de tijd, de planeet het universum.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email