Zielenhoeders

Zielenhoeders

Wat zijn zielenhoeders? Deze term is weer onderdeel van het Christusbewustzijn. Het heeft betrekking op wezens van allerlei aard en afkomst die de taak op zich hebben genomen een grote groep zielen onder hun hoede te nemen gedurende een bepaalde periode.
Ik zal als voorbeeld de engel Michaël nemen. Lees de waarneming over " Het Michaëlskoord" nog maar eens goed door. Dan zie je hoe duidelijk beschreven wordt hoe we in zijn bewustzijn geankerd zijn en hoe hij in een collectief patroon vanuit de hemel ons mensen op aarde en in de astrale lagen hoedt. 
Zo splitst dat hoeden zich verder uit. Zo kunnen ook wij mensen afgesproken hebben met deze engel om een deel van dit werk op ons te nemen. De engel Michaël bedraad dan een aantal van zijn lichtkoorden dieper in het bewustzijn vGenk, 29 oktober 2009.an zo een mens. En draagt een deel van zijn verantwoordelijkheden over aan de zielenhoeder. De engel zelf daalt niet af naar de aarde. Wij mensen wel. Zo kan het zijn dat eeuwen geleden een hoogstaande ziel zich verbonden heeft met het aardepatroon. Onder de hoede van de lichtmeesters en de engelen daalt dit wezen dan af naar de aarde en begint aan zijn menselijke pad. Door af te dalen in het aardse leven en tussen de mensen te zijn bedraad de engel Michael de energie in die tijd. Met ander woorden; hij legt de lichtdraden klaar voor het geval er een tijd komt dat de stroom gaat werken. Zodat zelfs in de diepste duisternis het licht kan gaan branden. Veel van deze hoeders hebben alle geledingen en lagen van het aardse en astrale leven op deze wijze bedraad. Zijzelf hebben zich geconformeerd aan de tijdsgeest en zijn dus aanwezig op heel veel plaatsen. Zeer oude zielen die in het hart van de "pijn" zijn afgedaald en daar het licht van de hoop al hebben klaargelegd.
In deze periode worden de zielenhoeders aangetrild vanuit de Overziel van het Engelbewustzijn en de Lichtmeesters, vaak ook nu door Sterrenoverzielen. Die impulsen dringen diep door in alle geledingen van ZIJN en proberen velen die in diepere lagen van het collectief bewustzijn terecht zijn gekomen " wakker" te maken. Zodat zij de lichtdraden zien opgloeien en daardoor het pad van Licht kunnen zien. Ieder jaar in deze periode naar de Kerst toe worden deze impulsen uitgezonden. 
De zielenhoeder die in deze tijd op aarde leeft ( en dat zijn er verschillende) geven die impulsen door tot in alle geledingen. In hun bewustzijn openen zich dan de witgouden poorten. In alle chakra's openen de poorten zich en verbinden zich met alle dimensies die aan deze chakra's vast zitten. Een zielenhoeder heeft zelf geen karma opgebouwd. Hij heeft zich verbonden met Het Karma van de wereld, en is zelf karmavrij. Zo kan het zijn dat tot in de onderste bewustzijnslagen van zijn wezen de poorten van licht zich openen. Er zit nl. geen vervuiling in de kern van zijn wezen. Via deze poorten worden de signalen verder doorgezonden. De chakra's van ieder levend wezen zijn verbonden met de chakrapoorten van de wereld zelf. Ze zitten er als het ware aan vast, ingebed in de tijd. Via deze chakra's zijn er allerlei lagen van bewustzijn gegroeid. De astrale lagen. Hoe dieper je afdaalt hoe meer pijn, duisternis en verdriet je vindt in de kelders van ons bewustzijn. Zielenhoeders zijn ook uitzuiveraars. Doordat de golven licht in de diepere lagen doordringen halen zij de verborgen pijnpunten omhoog en brengen hen aan het licht. Door de astrale werelden heen lopen miljoenen levenskoorden. Aan die koorden zit het bewustzijn van een mens, een groep, een gebeurtenis, een tijdspatroon vast. Door de levenskoorden aan te trillen raken zij zielen of energievelden aan die in beweging komen. Op deze wijze kunnen we karma opruimen. Door af te dalen in de diepte halen we omhoog wat verborgen was. 
Stel je voor dat de impulsen in deze tijd zo sterk zijn dat er velen door worden aangetrild. Mede mogelijk gemaakt door de lichtzuiveringsprocessen van dit jaar. Miljoenen worden daardoor vrijgemaakt uit een beklemmende situatie en kunnen verder gaan. Zij volgen de paden van de tijd en klimmen omhoog naar de gouden poorten. Rondom die poorten verzamelen zij zich en worden verbonden met het licht van de engelen. Als de tijd rijp is kunnen er op deze wijze vele zielen tegelijk naar andere dimensies vertrekken. Binnenin het bewustzijn van de zielenhoeder verzamelen zij zich. In de ruimtes en tuinen rondom de gouden poorten. Een zielenhoeder moet dus oneindig sterk zijn om dit te kunnen dragen. In deze tijd ontmoet de zielenhoeder vele anderen die door hun bewustzijnspoort heen de zielen overdraagt aan zijn energieveld. Hoe dichter bij de Kerst hoe meer zielen er worden overgedragen. Tijdens de kerstperiode zelf begint dan de migratie. Er wordt gekeken hoe de zielen er voor staan en naar welke dimensie zij over kunnen gaan. Sommigen verhuizen bij wijze van spreken één verdieping omhoog, anderen misschien wel tien. Meestal verhuizen tijdens deze periode miljoenen naar een veel hoger plan dan dat dit de rest van het jaar mogelijk is. Tijdens het Lichtfeest zijn de sluiers tussen hemel en aarde heel dun.
Voor veel zielenhoeders is dat een opluchting. Uit hun bewustzijn worden velen overgedragen aan de hogere zielswerelden. Zij hebben in hun taak als zielenhoeder eeuwen over deze zielen gewaakt en zijn zich met hen blijven verbonden. Hoe diep zij ook afzakten, de zielenhoeder hield de verbinding in stand en daalde zelf vaak af om deze zielen bij te staan of los te maken uit hun situaties. Een zielenhoeder krijgt vanuit de hemelwereld de vrijheid om deze zielen naar nieuwe levens te begeleiden of zoals in de tijd van NU hen massaal omhoog te halen in een ultieme poging hen in de verandering mee te nemen. Hoe meer zielen het licht gaan zien tijdens hun leven, hoe dieper de aanraking in hun onbewuste velden is. En daardoor kan je bereiken dat er velen tegelijk in een andere geestesgesteldheid overgaan.
Een zielenhoeder van een bepaalde tijd doet dit werk niet alleen. Ook hij/zij verdeelt zijn taken weer onder andere zielen die dan "kleinere" afdelingen onder hun beheer krijgen. En daar in werken. Maar als het TIJD is komen deze altijd terug op het pad van de zielenhoeder om hun werkvelden over te dragen en de beweging in gang te zetten.
Zo draagt de zielenhoeder zelf al deze zielen, als zij door de transformatiepoorten heen zijn gegaan op aan het licht. En wordt er onmiddellijk vanuit de hemelse sferen hulp geboden en worden de juiste patronen in werking gezet.
Het lichtfeest bestaat uit de samensmelting van al deze lichtpoorten in ons bewustzijn. Eventjes vormen zij Eén geheel en worden zij onderdeel van De Grote Hemelse Poort zelf. Waardoor alles samensmelt tot een Eenheid. De vele miljoenen die dan vertrekken naar een andere bestemming trekken weg uit de duisternis en laten een leegte achter. In die leegte wordt dan het nieuwe licht geboren. krachtig en sterk. En dan begint het proces weer van voren af aan. In een oneindige herhaling. Net zolang tot alle geledingen in het licht staan en de duisternis voor altijd verdwenen zal zijn.
Daarom voelen de maanden voor Kerst altijd hectisch en druk aan en lijkt er in januari een "leegte" te zijn. Het voelt anders, kaal en vreemd. Geen wonder als er zo'n grote zielsverhuizing heeft plaats gevonden. Toen 2000 jaar geleden Het Kristal/Christus bewustzijn indaalde is dit proces definitief in gang gezet en zijn we er mee aan het werk gegaan.
De grootste Hoeder in dit stuk is dus Meester Jezus (Sananda) zelf en vanuit zijn bewustzijn worden de taken verdeeld. Hij/wij zijn afgedaald in dit collectief naar de diepste duisternis en van daaruit "klimmen" we nu terug omhoog. 
Samen met het Moederlicht ( Maria) dat hier ondersteunend op inwerkt krijgen veel zielen de kans op een wedergeboorte. IN HET LICHT. 
Dit valt alleen te begrijpen als je de Meester energieën begrijpt en weet dat we hier allen Eén in zijn. De vader, de moeder en het kind..Drie- Eenheid. Samenwerkend. Elkaar dragend naar de Bron.
Een afspraak die de tijdsgrenzen overschrijdt en daardoor zo veelomvattend is.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email