Diepere verbinding van het Christuslicht.

Diepere verbinding van het Christuslicht.

Op dit moment werken er drie galactische stralen van energie nauwkeurig samen. De witte straal van transformatie en helderheid, geschakeld aan de engel Gabriël, de witte kristallen en witte draakenergie. De roze straal, geschakeld aan de engel Chamuël, De Venuspoort, de roze kristallen en roze draakkracht. De blauwe straal, geschakeld aan de Engel Michaël, De Pleïaden, de blauwe kristallen en blauwe draakbewustzijn.
Deze drie stralen samen vormen met elkaar de belangrijkste energiestralen van het Christusbewustzijn. 
Het Christusbewustzijn is zeer actief in het samenbrengen van polariteiten. Het mannelijke en het vrouwelijke principe, licht en duisternis, yin en yang. Alles wat tegengesteld lijkt te zijn aan elkaar mag elkaar ontmoeten in ontvankelijkheid. Door het samensmelten van deze drie stralen kan er via actief werkende coördinatiepunten heel veel licht gebundeld worden dat vervolgens zeer diep geïnjecteerd wordt in het wereldbewustzijn. De Lichttempel in Castricum is hierin een distributiecentrum van groot formaat. De ontvangst toren van het Ashtar Command in Bakkum werkt nauw samen met deze drie galactische stralen en doet zijn best om de energie gericht te verwerken. Dit houdt in dat zo vlak voordat de maand september begint er heel diep ingewerkt wordt op de lichtaderen van onze tijd.
Nu de blauwe Meester-kristallen in veel lagen van bewustzijn geactiveerd worden, komt er ook op dat punt veel meer beweging op gang. De blauwe straal maakt meer wit en roze vrij, waardoor de zuivering en de liefde een helende werking op kunnen bouwen. Dit houdt ook in dat de coderingen in het bewustzijn van ons mensen veel actiever gaan werken. Op alle niveaus worden we opgeroepen om aandacht aan dit fenomeen te schenken. Hoe kun je hieraan actief meewerken? Ten eerste door toe te staan dat er gewerkt mag worden. Door deze toestemming worden er vanzelf op vele niveaus energiepatronen losgemaakt die de coderingen in je bewustzijn naar boven brengen en activeren. Dat houdt in dat op de plaats waar je werken wilt, de energie heel heftig zal reageren op de processen die jij mag helpen vrij maken.
In je energieveld wordt er hard gesleuteld om je lichtlichaam zodanig aan te sluiten dat de verbindingen ook kloppend zijn. Vanuit je hersenstam wordt er in eerste instantie gewerkt aan de energie in de rug. De zenuwbanen, het ruggenmerg, het DNA worden allemaal betrokken in dit proces. Je moet er rekening mee houden dat dit veel van jezelf vergt en dat je op gepaste tijden rust zal moeten nemen om dit te verwerken. Je kan wat meer moe zijn dan anders of wat dof/duizelig in je hoofd. 
Er wordt gewerkt op de ontsluiting van je hartsenergie ( via de Venusstraal) en de thymus. In dit gebied worden aanpassingen verricht die jou heel veel ruimte gaan geven in de borst. Dit kan in eerste instantie in de borst wat ongemak geven. Het ligt er maar net aan hoe diep jij je emoties vastgezet hebt van binnen. Vanuit het hartchakra lopen energiebanen naar de handpalmen. Als je opgeroepen wordt zal er in je handpalm een hologram van licht vrijgegeven worden. Dit hologram was tot op dit moment verzegeld en nog niet bruikbaar in dit proces. Nu wordt het hologram ontsloten en de symbolen die in dit hologram aanwezig zijn zullen door je handpalmen heen je hartsintenties uitdrukken. Je geeft delen van deze hologrammen en/of de symbolen er in aan anderen door via je handen die jouw intenties verspreiden; een handdruk, een omarming enz. Houd er rekening mee dat dit in de handpalmen reacties geeft. Jeuk, vervelling, prikkelingen, soms zelfs pijn. Je zult merken dat deze hologrammen soms op hardhandige wijze opengemaakt worden, door bijv. je handen te stoten, of anderszins op je handen geattendeerd te worden. Niet omdat jou pijn aangedaan moet worden, maar omdat je energie van binnen uit aan geeft dat het los MOET komen. En jij misschien op bepaalde niveaus erg vast zit. 
Het Christus ( kristal) licht is dus zeer aanwezig. Vandaag heb ik grote groepen zielen gezien die in de etherische lagen van de aarde actief zijn. Op bepaalde momenten stellen ze zich groepsgewijs op rondom een persoon en stralen hem/haar vanuit hun intenties in met helder licht. Ik zag hoe een grote groep zielen zich verbond met de Venusstraal en diep op een persoon begon in te werken. Doordat dit gebeurde schoten in snel tempo de verborgen coderingen in die persoon vrij en raakten er blokkades los die voorheen heel hardnekkig aanwezig waren. Ik zag dat de Venusstraal van roze liefde inwerkte op met name het principe van de vrouwelijke dienstbaarheid dat de laatste eeuwen zo overduidelijk aanwezig was in ons leven. Het niet vrij uit kunnen beschikken over een eigen mening. De hartsenergie aan banden gelegd door gedwongen huwelijken. Je mocht niet liefhebben wie jij wilde, maar je moest degene liefhebben die voor jou uitgekozen was. Hoeveel pijn zit er wereldwijd nog op die hartslijn? Hoog tijd blijkbaar om de coderingen die hier in zijn vastgezet los te maken.. ik voelde de diepe liefde van bijv. Moeder Maria hierin sterk aanwezig. Het blauwe licht zal zich hierin geven in heling en het witte licht zal alles aan het LICHT brengen wat hierin gecamoufleerd is geraakt of noodgedwongen aanvaard. Over dit hele gebeuren straalt het licht van zeer krachtige Lichtmeesters. Quan Yin bijv. is hier zeer actief bij betrokken. ( Moeder Maria is trouwens een deelpersoonlijkheid van Quan Yin.)
Naar de kerstperiode zal toe zal er veel van dit licht indalen, zodat rondom de kerst het geboortethema van dit jaar er kan ZIJN. Integratie, vernieuwing van het oude denken ,de cirkels rond maken, het patroon vervolmaken. De twee cirkels van het jaar 2008 in elkaar passen als eenheid. 
Op weg naar deze periode zal er veel werking zijn. Het is bijna september…DRAKENTIJD. Draak zal zijn energie inzetten om de baan vrij te maken voor de stroom van nieuw licht die na de kerst onze aarde zal aan doen. 
Vanmorgen heb ik gezien dat de engel Gabriël een spierwit, jong draakje kwam overhandigen aan een meisje van 15 jaar. Uiteraard een bijzonder sterrenkind. Het draakje gaf aan dat het haar kwam begeleiden en tegelijkertijd met haar mee zou groeien naar de nieuwe tijd. Is het niet prachtig om door een witte engel een wit draakje overhandigd te krijgen? Witte draak staat voor grote transformaties. Dit kind is dus een transformator van oudsher, maar was dit sinds lang vergeten. Ik heb haar gezien in de kristalgrotten van MU. Dwalend door de grotten raakte ze de kristalzaden aan en bezielde hen met prachtige intenties. Waardoor ze groeiden, geoogst konden worden en gegeven aan een wereld in wording. 
Er gebeuren prachtige wonderen in en om ons heen. Een wijs mens opent zijn hart hiervoor zodat zijn ogen kunnen uitdragen in de wereld wat zijn hoofd nog niet weet.

Gegroet tot in de kern van je wezen waar we verbonden zijn en blijven.

Print Friendly, PDF & Email