Naar het licht

Naar het licht

Het is weer zover. In ons bewustzijn gaan de levensdraden trillen. De klaroenstoot door de engel Gabriel is gegeven. Wit gouden energiegolven vibreren door ons heen. Vanuit Shamballa, de stad van de hemelse vrede, is een processie van prachtige lichtwezens op gang gekomen. Zij bouwen aan hun kant van de sluier aan een wit gouden hemelse poort.
Zoals wij van onze kant uit ook bouwen aan deze poort.
Het witgouden licht zendt signalen van vrede en hoop uit. Als een stem van licht roept het door de tijdslijnen heen. En maakt vergeten, verborgen, achter gelaten zielsaspecten in ons wakker. Ieder jaar werken we in collectieve processen. Dieper en dieper dalen we af in het oergeheugen. We bevrijden ons bewustzijn en dragen dit op aan het licht. In onze kern beginnen de witgouden poorten in ieder chakra weer impulsen uit te stralen. Dwars door alle processen heen zenden zij hun liefdevolle kracht uit. Daardoor worden miljoenen zielen wakker. Overal vandaan gaan zij op weg. Naar het Licht. Naar de Witgouden Poort. 
Engelen zingen. Via ons hart, onze kern zingen zij hemelse liederen naar "beneden". Een wonderschoon geluid. Miljoenen gaan op weg om dit gezang te traceren. Zij klimmen omhoog uit diepe dalen en vinden de poorten van licht op hun pad. Daar trekken zij door heen..hoger en hoger, totdat zij bij de hartenpoort aankomen. Daar worden zij welkom geheten door prachtige wezens, door Meester Jezus en zijn engelen. Zij zetten zich in cirkels om de poort heen. En wachten totdat met Kerst de Grote Poort weer openzwaait en hen zal helpen verhuizen naar een andere dimensie. 
Het nieuwe Jeruzalem, de gouden stad, is al vaag zichtbaar door de Poort heen. Daar zullen zij heen gaan en hun jasjes van weemoed, verdriet en pijn omruilen voor een lichter kleed. Van daaruit zullen zij op weg gaan naar Shamballa. Een lichtstad, die door vele dimensies heen gebouwd is en waar allen een veilige haven zullen vinden. In vrede en geluk. 
Is het niet prachtig dat dit geschieden kan. Dat er door jou heen een schitterend licht mag schijnen dat delen van jezelf en anderen uit jouw zielsnetwerk optilt naar het licht. Dat de engelen hierdoor heen zingen en vele witte duifjes de harten van een ieder beroeren. In vrede, in veiligheid.
Ze zullen er zijn, in grote getale. Want de migratie van dit jaar is groter dan ooit. Miljoenen zullen op weg gaan naar de stad van de hemelse Vrede.
In jouw bewustzijn gaat de poortlift werken waar door heen zij zullen vertrekken. In je innerlijk huis zal deze poortlift groeien en groeien. Steeds stralender worden.
De witgouden poorten zijn onderling verbonden en helpen veel zielen al een stukje op weg naar het licht.
Schrik niet als je vele gedaantes om je heen voelt/ziet of vermoedt in deze periode. Het zijn verdwaalde zielen op weg naar het licht. Zij zullen blij zijn in jouw licht te ademen. Soms willen zij je bedanken dat je dit mogelijk maakt. Soms zullen zij hun stem willen laten horen, want zij zitten vol verhalen. Soms zullen zij je gastvrijheid wat al te letterlijk nemen en in je fysieke huis willen zijn/blijven. Stel je hart liefdevol open, maar ga nergens op in. Verwijs hen door naar de Engelenkamers om de lichtpoorten heen. Wijs hen op de prachtige zielen die hen verder kunnen helpen op de juiste manier. Die hen kennen bij hun naam en gesteldheid. 
Voel je niet verantwoordelijk, maar besef dat jouw zielslicht deze migratie mogelijk maakt en dat dit genoeg is.
Soms zul je letterlijk stukjes van jezelf uit de diepte willen ophalen. Dat gebeurt onbewust. In het afdalen raak je verbonden met de bijpassende emotie. Dus het kan zomaar zijn dat je humeur, je gemoedsgesteldheid rare spongen maakt die je ogenschijnlijk niet kan volgen. Zo ben je diep bedroefd, zo voel je, je weer blij. Soms voel je pijnen op onverklaarbare plaatsen en vraag je jezelf af wat je in hemelsnaam mankeert. Je mankeert niets, je HEELT! Je hebt jezelf opgehaald en aan het licht opgedragen. Laat het dan ook maar los. En besef dat er een grootscheepse innerlijke verhuizing plaatsvindt. Die zich wereldwijd, maar ook in de diepte van ons geheugen voltrekt.
Probeer het niet allemaal te begrijpen. Vertrouw dat alles op het juiste moment, onder de juiste omstandigheden geschiedt. Dat je ziel op de hoogte was van dit fenomeen en dat jouw ZIJN op aarde de brug slaat tussen hemel en aarde. 
Verbindt je via het hart met het engelengezang. Zie in gedachten Moeder Maria afdalen en haar kinderen ophalen uit de duisternis. Zie God de Vader haar overstralen met oneindige liefde en zie Jezus niet aflatend heen en weer bewegen over de lichttrappen om allen te verwelkomen en in zijn hart te sluiten.
Probeer dit niet te religieus te benaderen. Zie het Moeder/Vaderlicht hun kind uitzenden om vele andere kinderen op te halen en terug te brengen naar de Bron. Alleen dat is al genoeg. Dat is een kerstgedachte. Nu al leef je in de kerstgedachte en laat je het oude langzaam in het nieuwe overgaan. Zodat je ziel verfrist en heel geboren kan worden in het licht en geheeld zijn pad kan vervolgen.
Elk jaar een stukje lichter, een stukje stralender. Je lichtkleed glanst meer en meer. Door de snaren van je levensharp speelt wonderschone muziek. Hartenmuziek, zielsmuziek, Sterrenmuziek. Een compositie van alle tijden die de zware tonen weg filtert en een harmonieus geluid voortbrengt dat tot diep in de kosmos weer klinkt.
Ik wens jullie een lichtend pad vol engelmuziek en ik wens je toe dat veel van jouw zielsdelen het pad van licht gaan betreden wat door jezelf is uitgezet in de tijd. Een pad omhoog, weg van de duisternis en de pijn. Naar het eeuwige licht. De Bron.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email