Inwerking

Inwerking

Hoe meer een mens verbonden raakt met de scheppende machten van het Ikbenpunt, hoe meer macht deze mens kan omzetten in dit punt. Het gaat om het aanwezig durven zijn en jezelf tot koning uit durven roepen. Echte tirannen zijn meesters in het aanwezig zijn in hun Ikbenpunt. Hun ego is zo sterk verbonden geraakt met dit punt dat zij willen dat alles om hen draait en in dienst van hun welbevinden wordt gesteld.

Zij zijn de Meesters van het Ik en zien alle anderen als slaven die in dienst staan van dit Ik.

Op kleine en grote schaal zien we dit genoeg om ons heen.

Deze zielen  weven een onzichtbaar machtsbolwerk vanuit hun Ikbenpunt en zetten de ander hierin gevangen. Zij zijn dus eigenlijk Meester over anderen hun wilsbeschikking.

Nu de wereld wakker wordt en door groeit is het belangrijk dat mensen tot het besef komen hoe dit alles werkt.

Nu de lichtwerkers krachtig instralen op de bolwerken van oude macht -het Ego-bewustzijn -brokkelt dit Imperium langzaam af. De zielen die hierin eindelijk wakker worden en hun rechten opnemen ondermijnen deze bolwerken ook.

Het is heel goed om vanuit de buik te regeren, maar niet met de energie van het EGO. Daarom werken we zo hard om de energie van het hart weer terug te krijgen in het Ikbenpunt. Zodat het hart weer gaat regeren, in samenwerking met de wilsbeschikking.

Zodat de besturingssystemen die vanuit valse waardes werken verdwijnen . Angst is een ondermijnende kracht. Als angst regeert in het Ik, is de mens van binnen verlamd. Als boosheid regeert vanuit het Ik, wil de mens vernietigen. Als liefde niet langer woont of aansluiting vindt in het Paleis van het Ik, is de intentie wel krachtig maar leeg. Soms gewetenloos. Omdat de mens niet meer WEET wat Liefde is en mag zijn. De loosheid in het weten maakt mensen gewetenloos en gewelddadig.

De lichtwerkers die sterk genoeg zijn gebleven en zich niet hebben laten onderwerpen aan de valse machten, staan nu zo krachtig in hun wilsbeschikking, dat zij binnen de netwerken van dit Alles, de kosmische pulserende trillingen tot in hun diepste zelf kunnen trekken. Hiermee werken zij in op de omvorming van de oude machten. De trillingen en pulseringen dalen nu in tot in hun grondingskracht.

Je kunt hiervoor een oefening doen. Stel je voor dat je in je Ikbenpunt een gouden pluspunt schildert. Zie echt dat dit punt ontwaakt. Als het jouw tijd is kan dit, eerder niet. Schilder deze punten vanuit je kern door naar alle gewrichtspoorten in je systeem. Heup, knie , enkel, schouder, elleboog, pols.

Zet dan een gouden pluspunt diep in je hersenen , op het snijvlak van derde oog en fontanel ( hieronder ligt de epifyse), zodra dit punt open straalt , straalt het door je kaken heen naar je kin. Vanuit de kin naar de oorlellen. Dan zoekt het zijn weg terug naar binnen via de gehoorgang tot in de keel en daalt het af langs alle chakra’s naar beneden toe. Schilder een groot, gouden pluspunt tussen de voeten, en nog een in de borst.

Ga dan diep ademhalen vanuit de buik. Stel jezelf voor dat het gouden pluspunt in de buik een sleutel is op een onzichtbare gouden deur. Door diep te ademen, open je de deur en begin je in de uitlijning van de grote gouden conjunctie te komen. De hele zomer lang maakt je bewustzijn kleine klikjes om in de juiste uitlijning te komen.

Terwijl je dit alles vanuit je gouden pluspunt beleeft, bemerk je dat onder dit punt een grote, lichtgevende piramide zit. Zodra je, je bewustzijn hier op richt wordt deze zichtbaar en straalt hij van boven naar beneden open. Je kijkt naar boven en ziet in de lucht duizenden kleine, gouden, pluizige pluszaadjes zweven. Je roept hen naar je toe en begint de piramide naar de vier windrichtingen af te wandelen, terwijl je dit zaad om je heen strooit.  Het zaad valt in de akkers rondom je piramide en zal deze zomer uitgroeien tot gouden plusgraan. Velden vol met gouden plusgraan, rondom de piramide. Eind september zal dit graan geoogst worden en o.a. in de piramide gebracht.  Zo kun je symbolisch de gouden tijd inzaaien en vanaf de buik tot aan je voeten ( aarding) je plustijd beginnen.

Vanuit deze laag,  worden we verbonden met de kracht van het Heilige geboorteveld, The Flower of Life.

En door dit veld heen gaan de impulsen groeien die dit netwerk zullen bevoorraden en activeren.

Zo werken we op een onzichtbare, maar zeer ondermijnende wijze op de invloed van het bolwerk van het Ego en zaaien we met gouden Liefde de nieuwe tijd in.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email