Inwerking
Inwerking

Hoe meer een mens verbonden raakt met de scheppende machten van het Ikbenpunt, hoe meer macht deze mens kan omzetten in dit punt. Het gaat om het aanwezig durven zijn en jezelf tot koning uit durven roepen. Echte tirannen zijn meesters in het...

Read more
Autonomie
Autonomie

De beweging die zich ingezet heeft is niet meer te stoppen. De energie raakt meer en meer verbonden met ons hele wezen. Onze chakra’s draaien op diepere lagen en maken  nieuwe energiestromen los.  We dalen krachtiger in, in ons...

Read more
De Sluiswachters
De Sluiswachters

Na het vorige artikel over de lichtsteden, hoop ik dat jullie begrijpen dat er tussen de velden en lagen in sluispoorten zijn die de energievelden aan elkaar koppelen. Zelfs tussen de hogere velden onderling is dit nodig. Als er een toestroom van...

Read more
De Kristalsteden
De Kristalsteden

Rondom onze planeet heen bevinden zich veel dimensies. Vandaag neem ik jullie van onderuit gezien even mee naar  boven. Ik sla dan de astrale en etherische poorten over die naar deze lagen leiden. Als eerste stad wil ik jullie Het Gouden...

Read more
Het Vredesamulet
Het Vredesamulet

Nu er zo direct ingewerkt wordt op het wereldbewustzijn betreffende oude pijnpoorten en rasters die zichzelf op mogen heffen, is de begeleiding vanuit  het licht opgevoerd. Hoe moet je jezelf dit voorstellen? Ten eerste wordt de groei van de...

Read more