De Kristalsteden

De Kristalsteden

Rondom onze planeet heen bevinden zich veel dimensies.

Vandaag neem ik jullie van onderuit gezien even mee naar  boven. Ik sla dan de astrale en etherische poorten over die naar deze lagen leiden.

Als eerste stad wil ik jullie Het Gouden Jeruzalem benoemen. Gekoppeld aan de gouden velden van Transformatie. De gouden Engelen, de Gouden Tempellagen. Deze laag herbergt de laatste jaren miljoenen zielen die op hun pad van verlichting en transformatie door de gouden poorten van deze velden hebben mogen reizen.   Om op een andere manier het pad van karma en wedergeboorte te kunnen volgen. Ik heb daar meerdere malen over geschreven. Als je wilt kun je dit terug vinden bij de categorie: Grote Centrale Zon.

Als we door de gouden velden heen bewegen komen we bij de poorten van Shamballa. Vanaf hier gaat de gouden trilling langzaam over in het wit.  De velden gaan geleidelijk in elkaar over en bereiken vanuit het wit goud het Totale wit. Gekoppeld aan de Stad Shamballa. De stad van de Hemelse  Vrede. Een paar jaar geleden is deze stad ( de velden) iets omlaag gezakt en hebben de gouden en witte  lagen een diepere verstrengeling met elkaar bereikt. Gaan we nog hoger dan komen we geleidelijk vanuit het Wit in een steeds meer transparante omgeving. De velden worden volkomen doorzichtig als het meest heldere glas. En deze velden worden op hun beurt verbonden door wat ik noem “ De Glazen Stad “. Hier vindt de her bedrading naar de leegte, de Stilte plaats. In het vorige artikel heb ik dit al benoemd. Zo kun je jezelf voorstellen dat miljoenen zielen vanuit verschillende lagen hun weg zoeken door deze velden heen om het Punt van Verlichting te bereiken. Om vandaar uit opnieuw hun weg te zoeken naar de Planeet. In het artikel over de witte zielen beschrijf ik hoe deze zielen de cyclus van dood en wedergeboorte al voorbij waren, maar in afwachting van de “ anderen” wachten op hun komst. Dat deden zij vooral vanuit de Witte Stad ( Shamballa). In deze stad is Sanat Kumara,  de Logos van de planeet en ons lichtstelsel vaak te vinden. Een deel van zijn wezen is als “ Jezus” afgedaald naar de wereld.  En duizenden witte zielen zijn in die tijd mee afgedaald om het witte kruispad in te weven in de tijd.  Omdat de zielen die hun karmapad nog af moesten maken letterlijk de weg naar boven kwijt waren geraakt.

Al deze steden staan op belangrijke Kruispunten in de kosmos. Verder en verder doorschakelend naar de Bron.

Zo is er boven dit alles een 4e stad zichtbaar. Ik noem dit al jaren de Kristallen stad, verbonden met de kristalwezens van welke aard dan ook. Van hieruit is er een perfecte koppeling naar de sterrenvelden en planetaire conjuncties. Via de hoofdstad van de kristallijnen velden worden de scheppingspatronen overgezet in het aardse leven.  De vormkrachten die via deze velden overgezet worden moeten door de onderliggende lagen heen gebracht worden om tot intenties te worden overgezet. Heel ingewikkeld en eigenlijk gemakkelijk. Als de kristallijnen scheppingskrachten zich in de transparantheid van het niets kunnen vormen, kunnen zij geschakeld via de witte lagen en goudlagen tot intenties worden omgezet. Hier is werkelijk niets moeilijks aan. Het staat allemaal klaar in de kosmos en als iedereen op zijn juiste plaats zit in het geheel kunnen er  de mooiste dingen tot leven worden gebracht, via een organische, collectieve besturing van de processen. Ik hoop dat je begrijpt dat als je op dit niveau kunt denken het werkelijk doodsimpel is. Het wordt pas ingewikkeld als de intentiestromen misvormd worden en dat is nu precies wat er ooit gebeurd is. De planeet heeft zijn echte intentie verloren.  De vrije keus van de wezens die de planeet  bevolkten heeft er toe geleidt dat er “ smog” kwam te hangen in het aardse creatieveld, waardoor de intenties omgebogen werden en misvormd. Daar alles in het leven op scheppende machten is gebaseerd kunnen ook misvormde stromingen intenties scheppen en die tot leven wekken. Ik hoop dat jullie begrijpen dat we nu een punt bereikt hebben waardoor de “ smogvelden’ oplossen en de werkelijke intenties van weleer weer door de verstopte kanalen naar de kern van de planeet kunnen stromen, waardoor we een nieuwe scheppingsfase binnengaan.

Het is nog moeilijk om echte zuiverheid te scheppen, daar nog niet alles smogvelden zijn opgelost. Maar de velden die wel gezuiverd zijn en die weer geleidelijk aan tot geleidende velden omgebouwd kunnen worden voor het hogere licht, zullen hun intenties steeds duidelijke gaan richten.

Zie je hoe simpel het in wezen is.

Ruim de smog op in en rondom de aarde en de koppelpunten worden zichtbaar.

De verzakkingen en verschuivingen die veroorzaakt zijn door het “ valse “ denken kunnen worden gerepareerd en we kunnen verder.

Deze simpelheid is door immens hard werken van alle lichtwezens tot in de kern van het leven ingebracht. En dat was keihard werken. In de leegte , in de duisternis, voorbij het echte zijn.

En daarom breng ik een ode aan alle lichtwerkers die zich herinneren wie zij zijn.  Ik roep hen op zich de oude wegen in hun wezen terug te roepen. Zodat zij langs hun innerlijk pad weer terug kunnen keren naar de velden die ik hierboven beschreven heb. En terwijl zij op aarde hun prachtige werk voortzetten wordt de weg naar hun vertrekpunt al geopend. En kan hun zielelichaam nu al samensmelten met hun intenties.

Ik groet jullie vanuit De Bron die Verbinding heet.

Print Friendly, PDF & Email