De Sluiswachters

De Sluiswachters

Na het vorige artikel over de lichtsteden, hoop ik dat jullie begrijpen dat er tussen de velden en lagen in sluispoorten zijn die de energievelden aan elkaar koppelen. Zelfs tussen de hogere velden onderling is dit nodig. Als er een toestroom van licht uit de kosmos komt dan moeten de energiepatronen nl. worden gestabiliseerd alvorens zij verder kunnen trekken naar het eindpunt. Je kunt dit vergelijken met een schip dat van een lager waterpeil naar een hoger waterpeil overgaat of andersom. Terwijl het schip in de sluis ligt wordt het water gereguleerd, zodat het schip kan verder varen op gelijke waterhoogtes.

Zo gaat het ook met de energiestromen.  Er zijn werkelijk zielen die in tijd en ruimte  de functie van sluiswachter vervullen tussen bepaalde velden in. De sluiswachters  zorgen er voor dat de energiestromen op gelijkaardige en gelijkwaardige hoogte worden gebracht met elkaar. Stel je de verwarring voor van de sluiswachters die op een gegeven moment tot de ontdekking kwamen dat zij de energiestromen niet meer in evenwicht konden brengen omdat de verschillend hoogtes te ver uit elkaar kwamen te liggen. Dit betekende werkelijk dat de zielen van deze wezens voor lange tijd “ on hold” zijn gezet. Zij wachtten eeuw na eeuw in hun sluis af wat er komen ging. En konden niets anders doen dan wachten.  Trouw en gewetensvol. Het is een zeer grote vreugde te merken dat de oude sluiswachters weer mogen en kunnen werken. Er kan weer gekoppeld worden. De sluizen treden in werking.  Steeds meer energiestromen bereiken onze planeet. En kunnen weer logisch omgezet worden tot werklicht. Zodat zij de aloude meridianen van ons lichtstelsel  kunnen vullen met  zonlicht en scheppingslicht.

De energetische rivieren, zeeën en kanalen van ons lichtstelsel vullen zich met nieuw licht en leven. Mensen kunnen weer overgezet worden naar hogere lagen. Wat een vreugde om sluiswachter of veerman te mogen zijn op de gouden rivieren.

Een aantal van deze rivieren zijn in de achterliggende jaren al tot wasdom gebracht. Maar nu komen er meer en meer lichtende rivieren die het oorspronkelijk levende bronwater gaan vervoeren naar de bekkens en poelen in de ruimtes van onze planeet.

De sluiswachters komen tot leven.

De gouden rivieren zullen vele zielen terugbrengen naar hun opstartpunt van ooit. Veel van deze rivieren stromen rechtstreeks door naar het hart van de Bron. Alsof de rivier de Nijl verbonden wordt met de oceaan en de  delta hier tussenin weer gekoppeld kan worden naar vermogen.

De gouden rivieren stromen rechtstreeks naar Ra. De vader/Moederzon van al het leven. En elke ziel die door Ra geheiligd wordt en gedoopt is in staat in zijn nieuwe gedaante Ka-kracht aan te maken. Levende energie die met heilig ontzag in de vormkrachten van de scheppende machten schitterende dingen kan scheppen.

Een ziel die met dit licht vervuld wordt sterft niet na het leven, leeft niet na de dood. Er zal geen onderscheid meer zijn in de processen. Er zal slechts aanwezigheid zijn in al wat Leeft, zonder angst. Zodat het levende licht kan doen wat het moet doen. Werelden scheppen  waar vele zielen kunnen leven in Eenheid en respect. Met maar een doel voor ogen. Het leven van Ra  uitdrukken in al zijn grootsheid en glorie. Zodat we het leven tot in elk facet kunnen vieren in oprechte dankbaarheid en vreugde naar de bron.

Ik groet jullie vanuit de Eenheid die Licht genoemd wordt.

Print Friendly, PDF & Email