Het Vredesamulet

Het Vredesamulet

Nu er zo direct ingewerkt wordt op het wereldbewustzijn betreffende oude pijnpoorten en rasters die zichzelf op mogen heffen, is de begeleiding vanuit  het licht opgevoerd. Hoe moet je jezelf dit voorstellen?

Ten eerste wordt de groei van de planeet omringd en verzorgd door miljoenen engelen van alle aard en soort.

Ten tweede werken de lichtmeesters die met onze planeet verbonden zijn mee op alle lagen.

Ten derde zorgen de kosmische volkeren voor een perfecte balans en uitlijning.

Ten vierde zien we dan op alle belangrijke kruispunten de aartsvaders en stamoudsten van alle tijden hun plaatsen in de netwerken innemen, om van hieruit een evenwicht te herstellen.

Ten vijfde moeten we de werking van onze eigen zielsdelen niet onderschatten die nu werkelijk op alle lagen en tijdslijnen klaar staan. Daar waar de blauwdrukken van de laag astrale werelden aanwezig zijn geweest tot aan de hoogste poorten van de etherische lichtwerelden.

Dat houdt in dat al deze zielsgesteldheden koorden en verbindingslijnen naar elkaar weven om in dit grote proces op alle lagen aan elkaar gekoppeld te staan. Door al deze koorden heen stroomt een pulserend, sterk licht dat tot in de diepste kern van al het leven zijn/haar krachten overzet.

Het vader/moederlicht in Eenheid verbonden weeft een groot baarmoederveld om en door dit alles heen.

En in deze enorme baarmoeder wordt een prachtige basis gezet.

De basis wordt vooral door Shamballa, de witte stad van de hemelse vrede en het gouden Jeruzalem gevoed. In het Midden Oosten zit een diepe aansluiting naar deze steden. En boven deze twee steden ( velden) hangt nog een derde en een vierde stad.

De glazen stad van Transparantie is momenteel erg actief.  Deze verbindt zich met de nakende transparantheid in de geschiedeniskronieken. Zoals in het verleden de brug geslagen is tussen Shamballa en het Gouden Jeruzalem, zo vormt er zich nu een duidelijke verbinding naar de glazen stad.  In deze stad is het leeg en fijn. Er is NIETS dat de aandacht vraagt. Zielen die hier arriveren komen bedraden in hun NIETSZELF. Zonder iets te hoeven zijn gewoon maar ZIJN en bedraden met de nieuwe glans van dat wat KOMT. Niemand kan hier komen zonder bereidheid om NIETS te willen zijn. En met NIETS bedoel ik echt loslaten van wat we waren, dachten te zijn  en niet meer willen worden. Kortom in deze transparantheid is alles leeg en vol tegelijk. Het is niet met aardse woorden te beschrijven, omdat we hier altijd iets van willen maken en dat kan NIET. Het is een totale leegte en stilte waarin het energetisch hart  van het leven een nieuwe doorstart maakt.

Waarin op een  gegeven moment een nieuwe bedrading gevormd wordt, die het glasachtig lichaam van de ziel die er verblijft samenhang geeft. Het Licht van Shamballa en het goud van de Bron ( Jeruzalem) verbindt zich en wordt naar de nieuwe tijdslagen van de nieuwe aarde over gestraald.

Op het zelfde moment nemen alle wezens van goede wil die in de tijdspoorten klaar staan dit licht in zich op en weven in razende vaart energielijnen naar elkaar. Zij zetten deze trilling, aangevuld met kosmisch licht in alle transparante lagen van de (gewiste) geschiedenis) van de planeet over. Zij weven als het ware een Amulet, gevuld met vredevolle en gouden transparantheid in het aardebewustzijn in. Een Amulet is bedoeld om voorspoed te scheppen, om intenties te ankeren en om bescherming te beiden. Dit Amulet draagt dit alles in zich. Het geeft vormkracht en bodem aan de nieuwe mogelijkheden zonder dat het op zichzelf iets IS.

Stel je voor dat dit licht als water in de moleculen glijdt en dat de transparante, schoongemaakte lagen van de planeet zich hiermee vullen. Zinderend, pulserend, verblijdend en krachtig. Het IS.  En wij dragen hiervan de code in ons mee.

Voel je dat het nu even moeilijk is om een duidelijke richting te kiezen? Want ook jij bent aan het herbronnen in het grote Niets, om te komen naar een transparantheid in jezelf. Van waaruit je een doorstart gaat maken voor je eeuwigheidswaardes.

Leef Nu in overgave, en wordt stil. Alles komt op de juiste tijd naar je toe.

Je innerlijke smidse brandt, je gouden licht smeedt, de vuren doen hun werk. De oude tijd wordt omgezet naar de gouden tijd. In en door jou heen. Blijf transparant en haal adem in het besef dat je werkelijkheid nu even NIETS voorstelt. Neem vakantie in het land van je ziel en keer pas terug als je voelt dat de tijd gerijpt is naar jouw waardes.  Ongeduld zal hier niets aan kunnen veranderen,.

Jij bent de goudsmid in de smidse van je eigen realiteit.

Dat kost kracht en energie.

Ik wens jullie een geweldige smeedtijd toe en groet jullie vanuit de Bron die Vervulling heet.

Print Friendly, PDF & Email