De Heilige Geest

De Heilige Geest

Tijdens het Grote Pinksterfeest vond er een massale inzegening plaats vanuit het Hart van de Heilige Bron.

Het Zonnevuur daalde af en verbond zich met de Matrix van Het Christus Bewust Zijn.

Vanuit het veld van de Bodisathva’s, de goddelijke trilling is het vuur in de matrix geschoten en het heeft zich verbonden met het hart van de planeet.

En met de harten van allen die binnen de Christusmatrix een plaatsje hebben gevonden.

Dit heilig licht is  na de Pinksterinzegening zichtbaar in het Hoger hartchakra.

Alle zielen die begaan zijn met het lot van de planeet, van welke religie dan ook, verbinden zich middels dit chakra tot een samenwerkende kracht. Zij hebben allen hetzelfde doel voor ogen. Verheffing van de totale zielsgesteldheid van allen die op aarde leven en een platform scheppen voor allen die in de toekomst naar de aarde komen.

In deze tijd scheppen we een brandpunt voor de toekomst.

Elke straal van de Elohim verbindt zich met de Christusmatrix en schept binnenin de matrix een helingsveld voor allen die sterven in deze tijd. Het schept een gelegenheid tot integratie met het licht.

Daarom sterven er op dit moment soms zoveel zielen tegelijk. Zij worden allemaal binnenin de straal van HET moment in een gezamenlijk helingsveld gebracht. En vanuit dit veld keren zij terug naar de aarde om in hun nieuwe zielsgesteldheid het veranderende licht te kunnen dragen en er mee te kunnen werken. Iedere ziel die geboren wordt met het nieuwe licht in zijn kern, vormt met de anderen uit dit veld een matrix. Zij zijn onderling verbonden door hun licht en kiezen levens uit om vanuit dit perspectief een stukje heling naar de wereld te kunnen opstarten.

Dit is echt een gezamenlijk project vanuit alle religies.

Het lijkt niet zo als je naar de aardse omstandigheden kijkt, maar als je dit overstijgt en jezelf met de zielenmatrix verbindt, dan voel je binnenin je hoger hartchakra dat het wel degelijk zo is.

We gaan in de opmaat naar de tweede Ascentiegolf die in 2018 plaats vindt. 

Er mogen meer en meer zielen wakker worden die zich binnen de nieuwe matrix van hun taak gaan kwijten.

Het vuur van de bezieling dat door de matrix brandt, zowel op aards als astraal niveau vormt een ketting van vurige kralen. Steeds meer zielen die wakker worden zullen hun innerlijk vuur ontsteken en de oude waarden en normen binnenin dit vuur verbranden.

Het kwaad heeft daar geen grip meer op.

Het voltrekt zich binnenin ons. In de kern van onze heilige harten en het vuur geeft zich voortdurend door.

Je kan een mens doden, maar niet zijn heilig hart.

Daarom hoop ik dat jullie jezelf op de een of andere manier binnenin de matrix VEILIG weten, wat er ook gebeurt.

Zoek je plaats op in de matrix, sta op en spreid je armen energetisch uit naar degene die naast je staat in dit veld en geeft het licht door.

Geef het vuur door.

Geef je kracht door.

Geef je liefde door.

Zie de ketting van vuur openstralen op alle benen en kruispunten van de matrix en weet dat het goed is.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Vuurkracht heet.

Print Friendly, PDF & Email