De Ankh Poort

De Ankh Poort

Het is schitterend om te zien hoe er gewerkt wordt aan de ombouw van de Kruispoort. De blauwdruk van het Kruis wordt volledig vervangen door de blauwdruk van de Ankh.
Gisteren nog zag ik duidelijk dat de Ankh zich helemaal uitvouwde boven Israel en Egypte. Hij kwam tevoorschijn uit de Rode zee en bleef er even boven hangen. Toen schoot hij dimensie na dimensie omhoog. Op iedere laag zijn kracht uitstralend. Tenslotte hing hij zo hoog in de atmosfeer dat zijn bereik de landen in dit gebied volledig van boven af kon bestralen.
De Ankh wordt geboren uit het collectief bewustzijn van de mensen die er hun krachten aan gegeven hebben. In dit gebied komen duizenden mensen per jaar, los van de oorspronkelijke bewoners. Zij worden bewust of onbewust aangetrokken tot deze plaatsen om te helpen ombouwen. Het collectieve bewustzijn heef het Kruis gewist en de Ankh geboren laten worden.
De Ankh poort is van oudsher verbonden met de kracht van Venus. Nu recent onder de vlakte van Gizeh de Venustempels ( Oktober 2010) zijn geactiveerd komt ook deze energie weer vrij. Vanuit de vlakte van Gizeh lopen vele energielijnen door het bewustzijn van de aarde. Deze lijnen zijn op sommige punten helemaal vernield. Tussen De vlakte van Gizeh en Jeruzalem zit o.a. zo'n breuklijn. Maar er zijn er meer. Nu de Venuspoorten zich weer koppelen aan de Oude Tempels van de Hathors en de krachten zich opbouwen kunnen de irrigatiekanalen voor dit licht weer in werking gebracht worden. Het is hard werken om deze breuklijnen te herstellen. Ook wijzelf helpen hier aan mee. In onze herinnerringen zitten de " coördinaten" verborgen die de plaats van de Venustempels aanwijzen. Ook de verbindingswegen tussen de Tempels in zijn in ons geheugen opgeslagen. Door het Venuslicht toe te laten in onze hartsmeridianen stroomt dit over in de Aardehartsmeridianen. Met hart en ziel schenken we alles wat we hebben aan de wederopbouw van dit proces.
Hoe het gebeurt zal ik niet uitleggen,maar dat het gebeurt is een feit. Het hele Midden Oosten is in beweging. Het heilige hart van Venus sluit weer aan. Geboortelicht ontwaakt. De nieuwe tijd kan pas geboren worden als er voldoende geboortelicht voorradig is.
Straks met Pasen zullen er vele sterrenpoorten tegelijk openschieten. De Venuswezens dalen af en komen zo dicht mogelijk bij de aarde. Of ze dalen door het bewustzijn van " oude zielen" af naar de kern van de aarde. Zielen die verwant zijn aan hun energie. Het Venuszaad wordt overgedragen en geactiveerd. En het zal in de schoot van de aarde ontvangen worden. 
Deze Paastijd is de meest glorieuze tijd sinds mensenheugenis.
Dit wordt gevierd in alle lagen van licht en bewust ZIJN. Het zal een verbondenheid door de gehele Kosmos teweeg brengen.
Het kruis is werkelijk weg. De ankh wordt werkelijk gebouwd. 
De Tempellijnen worden geactiveerd. Door de hele wereld. Dit zal de werkelijke gemeenschap van licht wakker maken. In plaats van straffende kerkvaders gaan we koesterende Tempelmoeders zien. De gramschap, de dogma's, schuld en boete, tribunalen, inquisitie en oordeel worden weggehaald uit ons denken en handelen. Op termijn zal dit een grote verandering te zien geven in de wereld.
De Venuskoorts gaat branden door de wereld. Het zal op alle niveaus ziektes bestrijden die met innerlijke kou te maken hebben. Ziels, geestes – en stofziektes zullen in dit programma opgenomen worden.
De mensheid mag van lieverlee gaan ontwaken uit zijn comateuze slaap.
De koningin der koninginnen zal hen begroeten als zij wakker worden. 
De Venusmantel van ongekende liefde zal om schouders worden gedrapeerd.
En warmte schenken ….
Van ongekende kracht.
Ik wens je toe dat jij je mantel met eerbied en zorg zal dragen.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email