De gouden portalen

De gouden portalen

Ik schreef jullie in het vorige stuk over de zielskoorden die vanaf de aarde de kosmos inlopen. Eigenlijk moeten we het andersom zien. De koorden lopen vanaf de kosmos naar de aarde en wij zijn op aarde de Brondragers van het licht. Tenminste als die toevoer van licht zonder problemen verloopt. Vanuit de hogere dimensies is er geen probleem,. Het bronlicht loopt als natuurlijke olie door deze koorden en verlicht de directe omgeving met hoogwaardig licht.

Portaal na portaal vloeit dit bronlicht  naar beneden. Totdat het rondom ons aardeveld een obstakel ontmoet. De mensheid is er nl. in de loop der eeuwen in geslaagd om de deur naar de hogere portalen dicht te slaan. Het bronlicht staat dus wel klaar achter die portalen, maar de kanalen waardoorheen het licht kan stromen zijn verstopt geraakt.

Alsof er “ gietijzeren poorten”  om de planeet heen staan. Binnen deze poorten hebben zich de kooirasters gevormd, waarbinnen de laag astrale werelden steeds meer gevormd werden. Ik heb daar in het verleden veel over geschreven.

We hebben als mensheid hard gewerkt om deze kooirasters, schaduwpoorten en nepnetwerken van binnenuit op te schonen en te bevrijden.

En het moment is gekomen dat de connectie naar de hogere dimensies echt gemaakt kan worden.

Ik schets jullie weer een beeld.

Zie de zielskoorden van duizenden mensen omhoog reiken naar het licht. Maar op hun weg naar boven botsen zij tegen de “gietijzeren” poorten aan. Men kan het licht aan de andere kant van  de poort niet koppelen . De koorden buigen af en zoeken houvast. Daar velen dit doen, schieten de koorden in een prop. Ze omwikkelen elkaar, houden elkaar vast en proberen op die manier overeind te blijven staan.

Binnen dit veld bouwen de zielen met elkaar  nieuwe rasters , die oneindig ingewikkeld en vooral niet gestroomlijnd zijn.

Velen verdwalen wanhopig tussen de rasters. Miljoenen zielen dolen doelloos rondom het aardeveld, en vinden nergens rust en vrede.

En als ze dan geboren worden op aarde, zitten ze vast in de oneindigheid van dit proces.

Vreselijk. Daarom werken we ook zo hard om de energetische toevoerkanalen weer te kunnen koppelen.

Zo zijn er veel plaatsen op aarde waar de zielen in een oneindige verstrengeling met elkaar niet los komen van hun geboorteplaats. Zodat ze leven na leven in een steeds meer uitgeputte vorm geboren worden op dezelfde plek. Waardoor de plek waar ze leven uitgeput raakt en alle bronnen steeds verder opdrogen. Een enorm drama. Stel je de landen voor waar miljoenen zielen in een enorme verstrengeling met elkaar steeds maar tussen hun geboorteplek en het dichte portaal heen en weer reizen zonder ooit verder te komen.

Waar  duistere poortwachters bepalen hoe en waar zij mogen bestaan.

Omdat het collectieve vuur in ons hart groeit, kan het Pinkstervuur in de vorm van De Vuurbloem van binnenuit nu de koorden vrijmaken. Stel je voor dat Een Grote Gouden Hand vanuit de Bron met enorme fakkels dit vuur aansteekt. Op heel veel plaatsen tegelijk. En dat duizenden mensen zich van binnenuit bevrijden van aangegroeide valse overtuigingen. En dat dit vuur dan de kern van de “ gietijzeren” poort doet smelten. En dat door die poort heen het vuur naar buiten reikt. En dat dan de Meestervuren massaal hierop aan gaan sluiten. Waardoor in heel hoog tempo al die in elkaar verstrengelde levenskoorden vrij branden en de kluwens koorden van binnenuit af gaan wikkelen.

Zodat het hogere lichtkoord weer in kan klikken in het  levenskoord van miljoenen zielen.

Stel je eens voor wat dit teweeg gaat brengen binnen de evolutie van de planeet.

In de aanloop naar de tweede Ascentiegolf van deze eeuw ( 2018) is de toon gezet.

En…er is geen weg meer terug.

De Pinkstervuren branden. Het gouden Jeruzalem brandt.

Duizenden, vlammende spiralen van vuurvlamkracht verlichten de aarde van binnenuit op het nu hoogst haalbare geestelijk niveau.

Wat zal dit brengen in de wereld. Denk er maar niet te veel over na. Want de term “RUST en VREDE” zal hierin nog lang niet zichtbaar zijn.

We zijn alweer op weg naar grote verschuivingen. Ongelooflijk. Het wordt zo groot allemaal, dat het voor mensen bijna niet meer te bevatten is.

En toch is het feest.

De Lichtrevolutie is begonnen.

En het moet.

Het is de enige manier om onszelf te bevrijden en miljoenen zielen terug te brengen naar een natuurlijke uitlijning met hun gouden zielskoord.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Liefde heet.

Print Friendly, PDF & Email