De Zonnewijzer

De Zonnewijzer

Velen volgen al jaren lang mijn visioenen en waarnemingen die ik opschrijf betreffende de ontwikkelingen die ik in de kosmos zie gebeuren.
Niet alles schrijf ik op. Dat zou te veel zijn. Alleen de belangrijkste gebeurtenissen probeer ik zo zuiver mogelijk weer te geven.
Op dit moment vraagt de Zonnewijzer die in het chakra Zuid Holland gelegen is, in de buurt van Leiden (Z-H ) de aandacht. Met doorwerkende kracht naar de elf andere zonnewijzers in het energetisch geheugen van onze planeet.
Ik zou jullie willen adviseren de gebeurtenissen die ik de afgelopen jaren beschreven heb nog eens terug te lezen. Om even opnieuw de logische volgorde te zien die er toch echt wel IS.
De zonnewijzer heb ik een aantal jaren geleden al benoemd. O.a. in de Tempelwaarnemingen en de waarnemingen betreffende de Grote Centrale Zon.
De activatie hiervan heb ik zo nauwkeurig mogelijk beschreven. Ook de werking t.o.v. alle dimensies die hieraan verbonden zijn. Dat is moeilijk te beschrijven omdat het niet slechts om een bepaalde laag gaat. De zonnewijzer is een bronpunt. En het bronlicht werkt door op Al het leven dat in welke dimensie ook verbonden is met onze planeet..
Ik heb geschreven over de ontsluiting van de Atlantis provincie waar ik ooit bestuurder van ben geweest. Ik heb beschreven hoe indringers deze mooie plaatsen hebben bezoedeld en kapot gemaakt. En ik hoop dat jullie intussen begrepen hebben dat het mijn/onze zielentaak was/ is om al deze zaken in ere te herstellen.
In de duizenden jaren waarin de ondergang van Atlantis een feit was en zoveel zielen aan hun zwerftocht moesten beginnen in de voor hun verkeerde dimensie, is er veel gebeurd.
De verhoudingen in het wereldbewustzijn kwamen totaal anders te liggen. Doordat de zonnewijzers wereldwijd niet meer werkten en het leven op de juiste manier van bronlicht konden voorzien werd de algehele gevoelstemperatuur op aarde te koud. Het DNA van vele zielen is hierdoor ernstig verminkt geraakt. We belandden gevoelsmatig in de "IJstijd".
Nu de zonnewijzer weer aangesloten is en vele poorten en kanalen in de kosmos die geschakeld staan op deze energiebron weer gaan werken, komt er heel wat meer licht ons zonnestelsel binnen.
Ons energielichaam wordt er op voorbereid om veel meer licht te kunnen dragen en verplaatsen.
De ombouw naar deze mogelijkheid is bijna voltooid.
De originele zielen die verbonden zijn met de planeten van de Grote Centrale Zon worden op diepere niveaus geactiveerd. De werking van hun licht ontsluit tot in de diepste dieptes de energiepoorten die hierop aansluiten. Tegelijkertijd maken zij miljoenen sleutelcodes los. Dit is een enorm heftig proces. De lichtpoorten die binnenin het bewustzijn van deze zielen aanwezig zijn worden in hoog tempo geopend. De engel Uriël die van oudsher verbonden is met het Zonnevuur bewaakt dit proces. Hij steekt de tijdslijnen in brand. Zodra deze aangestoken zijn begint het Uriël vuur razendsnel te branden. Je zou de lijnen als het ware als lonten kunnen zien die door alle dimensies heen lopen. De Grote Zon steekt de lonten aan en het vuur verspreidt zich.
Diep terug in onze geschiedenis brandt het alle " aanklevingen " weg, alle overheersing, alle koude.
Patronen beginnen te verschuiven. Leegte ontstaat. En de as die in de leegte aanwezig is wordt de vruchtbare substantie waar het nieuwe leven uit ontwaken mag.

Op dit moment woeden er op veel niveaus enorme kosmische branden.
De lonten die aangestoken zijn ( met vertakkingen door vele dimensies) steken grote vuren aan op plaatsen waar bergen afval ligt. Je zou kunnen zeggen; dit vuur valt niet aan, maar ruimt op. Dat wat we achter gelaten hebben aan energetisch afval ( veelal afval van heftige emoties die als zware inprentingen in bepaalde tijdslagen achter gebleven zijn) wordt weggebrand.
De zonnewijzer speelt hierin een grote rol.
Het activeert het Zonnevuur.
In het centrum van de zonnewijzer staat Uriël met zijn brandend zwaard. Duizenden engelen bewandelen de paden van de zonnewijzer met brandende zwaarden in hun hand.
Er is in het afgelopen jaar 2009 een grote, energetische strijd gaande geweest rondom deze zonnewijzer.
Velen van ons hebben in deze periode grote krachten aangeleverd en zijn afgedaald in de diepte om deel te nemen aan deze strijd. Niet door te vechten. Nee, door te bidden/mediteren. Door een constante stroom van liefdevol, krachtig licht op te bouwen van waaruit een lichtgordel kon ontstaan. Die de strijdende krachten van buitenaf op afstand hield.
Dit is een grote krachtmeting geweest. Het was er op of er onder.
Immers in 2012 moet de kracht van de zonnewijzers een feit zijn.
Dan moeten ze niet langer gehinderd worden in hun taak. Ze moeten kunnen werken en stralen als nooit te voor.
Vanuit alle lagen is er verbinding ontstaan op deze plaats. Draken, engelen, mensen zielen en kosmische zielen hebben deze plaats bewaakt en gezuiverd.
Sommigen van jullie zijn sinds de heropening van de zonnewijzer constant bij dit proces betrokken geweest.
Jullie hebben overleg gepleegd met elkaar, met de kosmische raden, met de lichtmeesters hoe de kwaliteit van deze plaats gewaarborgd kon worden.
Sinds dat moment is een deel van jullie ziel in deze werkingskracht gebleven. Terwijl op andere lagen jullie leven gewoon door ging.
Het duister heeft jullie voortdurend geprobeerd te ondermijnen. In alle lagen van Zijn hebben jullie daardoor heftige aanvallen moeten doorstaan. Met de bedoeling om jullie te verzwakken, af te laten keren van jullie taak en deze te verzaken. Zelfs met de bedoeling om jullie boos te maken op het Licht. Want dat is de grootste troef van de duisternis. Als we ons in de steek gelaten voelen en bang dan worden we onzeker. En in het slechtste geval boos en verbitterd, waardoor de lichtcodes van een hogere orde niet kunnen ontwaken. En de algehele trilling niet veranderen kan.
De laatste zeven jaren zijn heel zwaar geweest. Krachtmetingen vonden plaats, rust vinden was bijna niet mogelijk, ieder zwak moment werd gebruikt om in te dringen.
Het moge duidelijk zijn dat we deze processen niet zouden kunnen doorstaan zonder hulp van de engelen. Bescherming van allen die hierin werkzaam zijn behoorde tot de hoogste prioriteit.
Vele aartsengelen en hun hulpengelen zijn voortdurend om dit alles heen geweest. Zij zonden boodschappen, impulsen en lichtstralen naar ons toe. Zodat we niet op zouden geven en het werk af konden maken.
Het is dus ongelooflijk dat de vuren nu branden, dat de duisternis weggebrand wordt en de toegangswegen tot de Zonnewijzer straks open en vrij de kosmos in kunnen lopen.
Wat een werk, wat een krachtsinspanning.
De brandende zwaarden en de engelen die hen vasthouden staan bij de poorten.
Dat wat lager is dan de norm mag niet meer passeren. Duisternis en alles wat duistere bedoelingen heeft moet er buiten blijven. Dat wat zuiver is en oprecht mag er in.
Is het niet wonderlijk?
Is het niet mooi?

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email