De Opstandingspoort

De Opstandingspoort

Weer wil jullie ik  getuige laten zijn van een prachtig wonder.

Nu  de trilling van het collectief van onze planeet zich opbouwt, kunnen er ook hulpmiddelen ingebracht worden die deze groei doen versnellen.

Een van deze wonderen is De Gouden Poort van Wedergeboorte.

Er is al geruime tijd een Gigantische energiepoort onderweg naar ons lichtstelsel.

Gemakkelijkst is het om je voor te stellen dat dit een ronde poort is van enorme omvang. En deze komt langzaam maar zeker van boven naar beneden gezakt. Vanuit De Grote Centrale Zon wordt deze poort aangeleverd. Daar is lichtjaren aan gewerkt. De Poort ziet er schitterend uit. Met veel fijn gouden ornamenten er in verwerkt. De ornamenten zijn heel sierlijk. Er komen symbolen in voor en verbindingen die we op aarde nu nog niet kennen zelfs.

De hoop, verbinding, groet van de zonnevolkeren is er in verwerkt. Maar ook de zonne- ziel-naam van een NU op aarde levend mens. Die vroeger ooit als afgezant van de Centrale Zon – de Bron – naar dit lichtstelsel is afgezakt om hier zijn/haar werk te doen.

Een paar weken geleden heeft de Poort de hoogste astrale lagen van ons lichtstelsel bereikt en langzaam zakt hij door de lagen heen naar de laagste ( hoogst haalbare trilling voor een op aarde levend mens) naar het energetisch stofniveau. Op zijn weg naar beneden de hogere zielsdelen van onze lichtlichamen er in verwerkend.

Het is de bedoeling dat deze Poort rondom Pasen totaal aan zal sluiten op de energie van ons lichtstelsel. Alles in dit lichtstelsel wat in staat is om de Poort te ankeren zal hieraan meewerken.  Door alle dimensies heen. Steen, plant, dier en mens. Vooral de goudlagen in onze aardekorst zullen zich hieraan koppelen.

En andere metaallagen die nog hoger resoneren dan het goud. Gelukkig zit er nog zoveel echt goud in onze grondlagen verborgen dat het onmogelijk is geweest om dit tot nu toe te kunnen vinden of “ mijnen”.

Met de Poort zullen ook goudwezentjes van allerlei afkomst en geboorte meekomen. Zij zullen binnen de poort hun eigen afdelingen initiëren en vanuit de poort hun werk gaan doen om het goud te stabiliseren en te gebruiken als energetisch bouwmateriaal voor de nieuwe tijd.

Het aarde goud en het kosmisch goud zullen zich verenigen en op deze wijze een heilige verbintenis aan gaan. Zij zullen er voor zorgen dat de geometrische structuren die met het goud verbonden zijn door tijd en ruimte zullen koppelen en aansluiten op elkaar. Zodat via een ingewikkelde maar organische geometrische structuur het vloeibare zonnegoud uit de hoogste bron overgezet kan worden naar onze wereld.

De mens op aarde die “ zijn” deel van de Poort kan dragen, zal ervaren dat de Poort om hem/haar heen zal zakken en samen zal smelten op een diepe laag in zijn bewustzijn met zijn gehele wezen. Zo zal het zijn alsof deze mens omvat en gewaarborgd wordt door de kracht van de gouden zonnepoort. Via deze poort zal er immens veel licht overgezet gaan worden naar ons lichtstelsel.

Het gouden tijdperk is nabij.

Het oude tijdperk lost op.

De goudwezentjes lichtten letterlijk op.

Goudelfen, goudmannetjes en vrouwtjes, sterregoudzieltjes, gouden, lichtende soms zelfs vliegende wezentjes die de goudkoorts aan zullen wakkeren in de goede zin des woords.

Ik wens je toe dat je trilling sterk genoeg is om een deel van deze poort te kunnen dragen en ik spreek de wens uit dat de goudwezentjes om je heen zullen zijn in alle vormen en maten.

En dat de wedergeboorte van deze tijd een feit gaat worden tot in de diepste grondlagen van elke tijd en structuur.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Gouden Liefde heet.

Print Friendly, PDF & Email