Activering van de zonnerozen

Activering van de zonnerozen

In ons allemaal liggen de potentiële zaden van het zonlicht klaar. Van oudsher zijn we verbonden met DE Grote Centrale Zon. We zijn als zonnezaadjes naar deze aarde gekomen. Het zaad heeft lang liggen sluimeren, maar nu wordt het toch echt wakker.
Ik heb vandaag mogen ervaren bij Brigitte hoe het zaad geopend werd.

Ze kwam bij me met een schedeltje van gele calciet. Deze schedel was gisteravond pas teruggekeerd van een reis naar Egypte. Een vriendin van haar had deze voor haar meegenomen en in de energie van dit land gebracht.
Toen ik het schedeltje aanraakte werd het meteen geactiveerd. Stralen van wit – goud licht maakten zich los, in steeds bredere cirkels. Naar ons hartchakra werd een gouden zonnegroet uitgesproken. Onvoorstelbaar liefdevol. Er verscheen een lichtgestalte, volledig in het goud gekleed. Deze verbond zich met de energie en kwam steeds dichterbij. Achter Brigitte staand begon hij de codes in het hartchakra te ontsleutelen en ook werd getoond dat hij aan bepaalde energiebanen in het hoofd werkte. Vanaf het voorhoofd naar het achterhoofd, in aansluiting op de zenuwbanen in de hersenstam en de rug.
Het schedeltje werd steeds dieper geïntegreerd in dit licht en hechtte zich vast aan haar energie. Ze smolten samen en straalden vanuit de kern hun diepste, goudgele glans uit.
Achter het gouden zonnewezen werd een grote witte engel zichtbaar. Ook hij begon door de energie heen te werken met een breed stralend spectrum van wit licht. Dit had tot gevolg dat in haar energieveld een trilling op gang kwam. Vanuit het Ikbenpunt ( buik) kwam een lichtstraal naar boven toe vrij. Het sluimerend zaad brak open en in de binnenkamers van de chakra's groeiden gouden zonnerozen. Zij openden zich laag na laag, en legden zich als een schaal van licht op de bodem van de chakra's neer. Zij straalden liefdevol omhoog en daardoor openden zich van onder naar boven in alle chakra's deze rozen. Onderling bleven zij verbonden. Vanuit de buik werd de beworteling naar beneden op gang gebracht. De wortels zochten contact met de gouden leylijnen die in en rondom de aarde lopen. Eenmaal geënt in dit licht bewortelden zij onmiddellijk hier in en begonnen hun wortels in de breedte uit te laten groeien. Ik zag uit de leylijnen schitterende, grootbloemige, gouden rozen groeien. Ze groeiden tot hoog in de kosmos door. Als een symbool van vruchtbaarheid. Het licht van de Centrale Zon scheen op de rozen neer en zette dit alles in een gouden, liefdevolle gloed.
Ook zag ik dat allen die verbonden zijn met elkaar in dit netwerk opgeroepen werden om het zonnezaad tot wasdom te laten komen. Het Christuskristal waar ik deze week al over heb geschreven verbond zich met dit alles en zocht hierin ook zijn houvast. Tezamen werken deze krachten er aan om wereldwijd het gouden licht tot volle bloei te laten komen. 
Om de gouden rozen heen zag ik hun zorgengelen. Ze koesterden de bloemen en omstraalden hen met hun hartslicht. Ik zag kleine gouden elfjes er om heen vliegen en in de harten van de rozen hun thuis vinden. Ze strooiden kleine kristalletjes van helder licht in het hart van de bloemen en deze straalden hun energie uit naar alle kanten. Ik zag een gloed van helend licht uit de netwerken stralen en wist dat de aarde weer een zorgveld rijker was geworden.

Het zonnezaad in ons bewustzijn is verbonden met de zonnekristallen uit de grote, gouden zonnewijzers. Op de juiste tijd komen de juiste coderingen los. De zonnekristallen vormen in de zonnewijzers enorme velden van licht. Het zijn groeivelden. Speciale kristalhoeders wisten ooit precies welke kosmische trillingen zij over moesten brengen om uit de energie van die kristallen iets te laten ontstaan. Het potentieel van deze gouden zonnerozen ligt al eeuwen lang in ons bewustzijn besloten en nu komt het los.
Er zijn andere groeivelden met zonnekristallen. Het zaad dat hierin aanwezig is, is nog niet geactiveerd, maar op de juiste tijd zullen ook zij zich ontsluiten tot prachtige lichtbakens die ons zullen helpen de ascentietijd door te komen. Ik heb het potentieel van gouden klankschalen gezien, gerelateerd aan de zielentoon van deze wereld. Het potentieel van gouden ringen, gouden duifjes enz. Te zijner tijd zal ook dit alles zich enten in deze kracht en tot wasdom komen.

Het schedeltje is volledig geactiveerd om haar werk te doen. Het zal Brigitte helpen om in haar kracht te komen en de ascentietijd waar zij in verkeert goed te doorstaan. Zij zal dit licht doorgeven aan anderen in haar netwerk. Het zal op de plaats waar zij woont ( Sittard, Limburg) veel ontsluitingen gaan toepassen op grote schaal. Op de juiste plaats neergezet, in handen van de juiste persoon zal het grote krachten vrijmaken die tot een intense ombouw van energie gaan leiden.
In dit geval werkte het licht door het schedeltje heen. Schedels vertegenwoordigen aparte codes in het energienetwerk. Andere vormen gemaakt van deze steensoort ontsluiten ook op diepe niveaus hun energievelden. Ik heb het gezien door alle mogelijke vormen heen. En niet alleen door de energie van de gele calciet. Het goudgeel in deze steensoort echter vertegenwoordigt de verbinding naar De Grote Centrale Zon, zijn warmte, zijn liefde en kracht. Alle andere goudgele steensoorten doen dat ook. Ieder met zijn eigen codes, zijn eigen kracht. Onderling staan zij geschakeld op de gouden zonnewezens in allerlei vormen en gradaties die onze wereld voortdurend omringen met hun zorg.

Ik wens je toe dat het zonnezaad in jouw wezen tot wasdom mag gaan komen en dat je voortdurend gekoesterd en omstraald wordt door het licht van je gouden zorg engel

Advent, een tijd van verwachting, afwachting, in verwachting van het NIEUWE. Het kerstlicht dit jaar wordt werkelijk bijzonder. Jij wordt bijzonder. De wereld wordt bijzonder.

Ik groet jullie vanuit de bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email