De gouden storm

De gouden storm

Anne is bij me. Ik leg mijn hand op haar buik en er begint een energie te wervelen. Alsof het stormt. Net onder de navel. Het voelt heftig aan. Een zwarte storm. Veel energiekoorden schieten los. En ik zie een wit steigerend paard in haar kern. Ik hoor de zweep knallen van de witte amazones waar ik deze week nog over schreef. De storm gaat liggen en het wordt rustig. Dan verschijnen er om haar heen witte gestaltes. Ze beginnen te tollen en te draaien om hun eigen as. Dansend en springend wervelen ze rond. Ik zie een zandwoestijn. En de witte gestaltes dansen in de woestijn. Een lege vlakte. Het gaat sneller en sneller. Onder haar navel begint het weer te stormen. Nu een gouden storm. Door haar gehele lichaam heen beginnen wervelingen te ontstaan. Overal zie ik gouden stormvelden openen die heftig waaien. Een spiralende, compacte energie. Het verlicht, het ruimt op.
Dan zie ik ver boven haar De Zonnepoort open gaan. Door de Poort komen ruiters te paard. De paarden zijn goudgeel. De ruiters in alle kleuren goud/geel/oranje/rood gekleed. Zij dragen vaandels in hun handen. Met symbolen er op. Zij stellen zich op in een cirkel rondom ons heen. Plotseling hoor ik een bazuinstoot en de ruiters draaien zich als bij toverslag om. Zij galopperen alle kanten uit. Ik hoor hen klanken uitstoten. Hoog en schril. Ik zie hen de hemelen in galopperen. Dan verschijnt er een drijvend piramideveld. Tussen de wolken hangen piramides. Alle ruiters stappen af voor een piramide. Zij kloppen met hun vaandels op de grond en de piramides openen zich. In de piramide is een lichtstraal zichtbaar. Van boven naar beneden. De vloer wordt er helder door verlicht. In het midden hangen kristallen. Zwevend in de lucht. De ruiters gaan in de lichtstraal staan. En de kristallen wervelen om hen heen. In alle kleuren van de regenboog schieten de kristallen open. Zij wervelen, flitsen en dansen om de ruiters heen. De symbolen op de vaandels gloeien op. Ik hoor een prachtig geluid. De kristallen beginnen te zingen. Een zielslied dat de ruiters stuk voor stuk omwervelt en opent.
Zij worden opgeroepen om hun werk te doen. De witte wolken om de piramides heen beginnen op te gloeien van binnenuit. Zij worden van goud. Regenboogkleuren schieten uit de piramides weg. Het begint te bliksemen om elke piramide afzonderlijk. De ruiters stappen weer naar buiten en bestijgen hun paarden. Zij galopperen met hoog geheven vaandels de dimensies in. Zij zoeken de plaatsen op waar de witte amazones hun zwepen lieten knallen en energiekoorden losmaakten. Ik zie hen de leegte in zo'n dimensie innemen. Doodstil staan zij daar en concentreren zich. En dan begint het te bliksemen, te stormen. Uit iedere ruiter komt een gouden stormveld los. Op alle plaatsen waar de ruiters aanwezig zijn bouwt de storm zich intens krachtig op. Steeds groter worden de gouden spiraal stormwolken. Een prachtig gezicht. Zij draaien en wervelen om hun eigen as. De ruiters houden hun vaandels hoog en beginnen te zingen. Regenboogkleuren schieten uit hen weg. Hun vaandels bliksemen, sterrenpoorten openen en verbinden. Het is een oorverdovend geraas. Maar de ruiters staan als het ware midden in de storm. In de stilte. En zij bouwen vanuit hun kern de storm steeds breder op. Nooit meer mogen op deze plaatsen de energiekoorden nog samenknopen in een oud patroon. Zo werken zij in op tijdspoorten, dimensies, collectieve energieblauwdrukken en individuele. Met de gouden storm en de regenboogbliksem houden zij de oude tijdspoorten zodanig krachtig in beweging dat het "oude" niet meer aan kan hechten. Nooit meer. Ik zie de drijvende piramidevelden verplaatsen door de kosmos. Zij hangen dan eens boven een werelddeel, dan boven een stad. Zie kiezen hun bestemmingen zorgvuldig uit. De gouden ridders van De Grote Centrale Zon staan in de tijdspoorten en controleren elke beweging. De DNA-velden die aan de poorten gekoppeld zijn worden doorlicht en doorstormd. De gouden storm raast er door heen en vlamt alles er uit dat niet meer van toepassing is voor de nieuwe wereldorde. Wat een enorm proces. Wat een machtige gebeurtenis. Het is bijna te groot voor woorden. 
Zeker is dat de energie vanuit De Grote Centrale Zon begonnen is met de definitieve herstructurering van alle geboortevelden die van toepassing zijn op onze planeet. De engel Uriël leidt deze onderneming met hart en ziel. 
De stormen hebben grote invloed op al het leven in onze afdeling van het Universum.
Ieder levend organisme op aarde krijgt te maken met deze zuivering.
Tot in de kern van de kern van ons wezen raast de storm door ons heen en werkt in op het DNA met heftige kracht.
Zorg dat je in de stilte van de storm blijft en laat je niet mee trekken in de heftige wervelingen. Want die zijn heel intens.
Je kan activiteit in je hoofd waarnemen, rondom de pijnappelklier. Duizelingen, druk, hoofdpijn. De gouden storm raast door je heen. Houd je vast aan de regenboog in jezelf en weet dat dit alles voorbij gaat. Je wordt niet ziek, niet gek. Je BENT aanwezig in een stormgat, waarbij de winden van alle tijden om je heen razen. Je voertuig schudt en kantelt, klotst en beweegt. Je wordt er soms misselijk van. 
Niets aan te doen. Het is begonnen. We varen midden in de branding van deze tijd. Houdt je roer recht vooruit gericht en weet dat je aankomst aan de overzijde al bevestigd is.
Vuur en water, bliksem. 
In gouden regenboogpracht..
De kosmos is volop in beweging.

Ik groet jullie vanuit de Bon die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email