Terug naar Huis

Terug naar Huis

Hier beschrijf ik de voortzetting van een bouwproject dat op de coördinatiepunten van de Kristallen Boom geënt zal zijn.
Ik heb jullie uitgelegd hoe de drakenruiters de kristallen zaden van de levensboom uit de kosmos plukten en hen om de aarde heen in een bepaalde volgorde hingen. Hoe de boom zich hiertussen in een holografisch beeld ontvouwde en als een netwerk om de aarde heen kwam te staan.
Afgelopen vrijdag kwam Elvira. Toen zij op de tafel lag kwam de grote, vurige zonneruiter bij ons staan. De draak blies een bol van licht naar haar toe. Deze werd opgenomen in de kern van haar buik en er voltrok zich een kettingreactie. Van binnenuit begon de bol helder te schijnen in een goudgele gloed. Een nevel van dit licht hing beschermend om haar buik en bekken heen. Terwijl ik haar hoofd vast hield gleden er uit de kern van de bol twaalf lichtbollen naar beneden. Zij vormden diep beneden haar een cirkel van energie. Uit die twaalf bollen kwamen weer twaalf bollen en weer twaalf bollen enz. los. Zonnen van energie zweefden naar omlaag en zetten alle dimensies in een helder licht. In de diepste diepte zag ik een energieschijf. De bollen zweefden ook daar naar toe. En gleden in gaten die in de schijf uitgehakt waren. Naadloos pasten zij hierin. Toen zij versmolten met de schijf, ging het licht aan. De schijf werd helder goudgeel en begon te draaien om zijn eigen as. Om de schijf heen zag ik een kristallen ring. Deze bleef op zijn plaats, terwijl de schijf zelf om zijn eigen as draaide. De kristallen ring was beschreven met symbolen. De symbolen gloeiden op, energiestralen schoten alle richtingen uit en voordat ik tijd kreeg om te beseffen wat er gebeurde verscheen er een Stad van Licht, die gekoppeld zat aan de kristallen ring. De schijf stuurde energie door de ring heen en alle gebouwen die ik zag lichtten op van binnenuit. Later zag ik dat in alle gebouwen een centrale schijf zat die verbonden werd met de grote draaischijf in het midden. Het leek alsof er lange tijd geen stroom was geweest en dat nu de energie terugkeerde. Alle gebouwen waren leeg. Het was een verlaten stad. Ik kreeg beelden uit tijden voordat de stad leeg was en zag de Zonnekoning en Zonnekoningin hier tijdelijk hun intrek nemen als zij op reis waren door de kosmos. Het was de hoofdstad van een aantal andere steden. De coördinatiepunten van die steden liggen precies op de plekken waar de drakenruiters hen activeerden. Vanuit de Hoofdstad zag ik de wegen verlicht worden en langzaam begonnen alle steden die op deze krachtslijnen lagen te ontwaken. Overal gingen de lichten aan.
Ik voelde door dit licht heen een warme gloed naar de aarde stralen. Levenskracht. Ik hoorde ook een oproep aan vele zielen om terug te keren naar huis. Om weer te gaan wonen in de steden van licht om de aarde heen en hen te bevolken. Dat zal ook gebeuren. Nu de steden ontwaken mogen zij er ZIJN en zullen vele zielen die nu nog op aarde leven de steden als tussenstation gebruiken voordat zij op reis gaan verder de kosmos in.
Het zijn de steden van het zonnevolk. Een gouden ras, geschapen uit het zonnezaad dat eens deze dimensie bevolkte voordat de afscheiding een feit werd. Ik krijg te horen dat er ook al zielen onderweg zijn vanuit het lichtstelsel van De Grote Centrale Zon om de steden hier in te richten en " woonklaar" te maken. Ook het koninklijk paleis zal weer ingericht worden en binnenkort zal het koninklijk paar terug ontvangen worden in de Troonzaal. Tijdens de kerstdagen zal er een initiatie plaats vinden. De Koning en Koningin keren terug op de Troon. Om het Bronlicht weer als vanouds te kunnen vertegenwoordigen, het moeder/vaderprincipe te herstellen en het evenwicht t.a.v. geboorte en dood positief te beïnvloeden. Meester Jezus is zijn aardse reis ook begonnen, nadat hij een diepe inwijding in deze Troonzaal heeft gekregen. Voordat hij aan zijn aardse reis begon heeft hij hier een retraite periode doorgebracht om zich in te kunnen stellen op zijn aardse taak. Die zoals we allen weten geen kleintje was.
Veel zonen en dochters van het gouden volk zijn met hem meegegaan naar " beneden" om het zonlicht in versplinterde vorm aan de aarde te kunnen geven. Zij daalden af met een grote zonnebol in hun bewustzijn, offerden deze aan Moeder Aarde en vielen nadien uit elkaar als stralen van de zon die alle richtingen uit moesten gaan om het verbroken evenwicht op aarde te herstellen.
Nu zit de taak van de zonen en dochters er op. Het bewustzijn op aarde is sterk genoeg om het Bronlicht in de kern vast te houden en het uit te vergroten naar alle richtingen. De Zon op Aarde is gaan schijnen in het bewustzijn van miljoenen zielen die nu allemaal een stukje van dit Bronlicht uitstralen.

Ook aan dit verhaal hangt een plaatje van verraad, leugens en intrige. Aangepast aan de moraal van de tijd waarin dit Bronlicht af moest dalen om houvast te kunnen vinden. Maar besmet bronlicht is helder bronlicht geworden.
Ooit is de weg naar de Lichtstad verraden en de stad dreigde in handen te vallen van kwade zielen. Daarom zijn er drastische maatregelen genomen. Het licht wendde zich af van deze steden, zodat het voor de duisternis niet langer interessant was. De aandacht is afgeleid van het werkelijke gebeuren. Het licht viel uiteen in twee helften. Het ene deel daalde in op aarde en het andere deel ging terug naar huis, De Bron, De Grote Centrale Zon. Dit jaar kunnen deze facetten weer in elkaar gepast worden en fungeert de gordel van lichtsteden als smeltkroes voor allen die dit licht met ere naar huis terug kunnen dragen.
De afgescheidenheid zal wegvallen en men zal elkaar weer kunnen bereiken en verstaan op een diep niveau.
Er zit nog veel werkingskracht om heen. Ik kan niet in detail gaan over sommige punten. Dat moet beschermd blijven en onzichtbaar voor " foute" ogen.
De blauwdruk van de Paradijsboom staat er weer en activeert allen die met liefde in hun hart de nieuwe aarde kunnen en willen vertegenwoordigen.
De Gouden Stad Jeruzalem staat in het Centrum, in het hart van de stam van de boom en zal degenen herbergen die op tijdelijke basis hier verblijven voordat zij verder gaan naar de steden van de Zonnegordel, de Drakenruiters, De vuurkracht. Iedere stad binnen in de gordel vertegenwoordigt een aspect van de Centrale Zon zelf. 
Twaalf zonen en dochters van de Koning en Koningin regeerden ooit over deze steden.
Keren zij allen terug?
Ik hoop van wel. Tot het zover is zal er een regentschap zijn. 
Maar er wordt vol verwachting uit gekeken naar hen allemaal en eens zullen zij allen terug keren op hun plaats. In liefde, in kracht en verbondenheid.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email