Zonnegoud en bliksemflitsen

Zonnegoud en bliksemflitsen

De kracht van het zonnegoud daalt steeds dieper in. 
De netwerken worden opgeladen, de aansluitingen op steeds diepere lagen aangebracht.
Dit is een prachtig gegeven.
En handig ook.
Door dit zonnegoud in onze chakrakernen te ontvangen maken we hen heel krachtig.. Het goud wordt vloeibaar als de samensmelting met het kernkristal in de chakra's een feit is. Zo kan het gebeuren dat iedere omwenteling van welk chakra dan ook doordrenkt wordt met zonnegoud. De straling hiervan zie je tot ver in je aura. Je slingert het goud met iedere omwenteling in de rondte.
Wat is het voordeel hiervan, behalve dat het je van binnenuit enorm verlicht en optilt?
Het goud dient als transmitter.
Zware energie die zich een weg zoekt naar binnen wordt door het goud opgevangen, direct omgezet in licht en uit je weggeslingerd.
Tot voor kort had je veel kracht nodig om zware energie uit je bewustzijn weg te filteren en om te zetten in licht. 
Nu gaat dat heel snel.
Een energiegolf bereikt de gouden kern ( een soort goudblokje, chip van zonnegoud) en deze wordt in een flits van een nanoseconde omgezet in goud. Dit flitst met de snelheid van het licht uit je weg. Bijna ongelooflijk. Nu de systemen opstarten krijgen we hulp van binnenuit. Omdat de trillingen in ons bewustzijn hoger resoneren met de energienetwerken en er veel kracht binnenkomt is het niet langer nodig om lage trillingen te accepteren. Dit zal wennen zijn, want je gedachten zijn gewend rondom dit thema te draaien. Maar je systeem gaat je gedachten voorbij. Het werkt. Na de zomer zal dit voor veel mensen een feit zijn.
De gouden zonnedraden bouwen zich in en op de kruispunten vormen zich transparante blokjes goud in de kern van de chakra's
Je zonnenetwerk opent zich. Je bedrading wordt gerestaureerd. Je zonnezielslicht accepteert niks meer dat vervuilend inwerkt op jouw ZIJN.
Het gevaar bestaat dat mensen dit niet zullen geloven en met hun gedachten de oude wegen blijven bewandelen, de oude systemen blijven gebruiken. Dat is een keus. Want het hoeft niet. Je kan als je dit wilt in een oogwenk alle negativiteit van je afflitsen.

Zie het voor je; een mistige energiedraad zoekt contact met jouw wezen. Dat kan op elk niveau plaats vinden. De draad zoekt zich een weg naar binnen en botst tegen het goud. Het goud slurpt het op, zet het om in licht en flitst het meteen weg uit je systeem. Het schrijven van deze gebeurtenis duurt een triljoen keer langer dan de gebeurtenis zelf.

Je bewustzijn gaat flitsen, zeker in het begin. Elke lage trilling wordt omgezet in een zonneflits en knettert uit je weg. 
Soms bliksemstormt het in je chakra's. De troebele draden moeten nog leren zich niet langer naar jou te richten. En zich aan te hechten. Later wordt dat rustiger. Maar deze zomer flitst, bliksemt en knettert het in je binnenste. Wat een feest. Zonnezomervuurwerk.

Als je slim bent leer je ook je eigen negatieve gedachten naar deze zonnestormen toe te brengen. Keer alles maar om.
Je zenuwgestel krijgt een laagje bladgoud. Je hart, je organen.
Je wordt met goud beloond voor al je harde werken. Is dat geen mooie deal?

Niet boos zijn als de zonnestormen alles ondersteboven gooien en binnenstebuiten keren.
Niet mopperen dat het zo stil wordt om je heen.
Niet zeuren dat je drama nodig hebt om gelukkig te kunnen zijn.
Ben je mal.
Dat is je oude ik, die nog moet wennen aan dit fenomeen.

Je nieuwe ik zegt : " Ik accepteer geen vervuiling van welke aard dan ook in mijn wezen. Ik ben een mens van licht. Mijn ziel is lichtend witgoud, mijn hart rozengoud en mijn kern zonnegoud. Ik sta in de kracht van mijn ZIJN. Midden in de bliksem zonnestorm en weet dat het goed is".

Einde van een tijdperk.
Weg met klatergoud.
Echtheid wordt geboren.
Vanuit de Ziel.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email