Uw wil geschiede

Uw wil geschiede

 

De wereld staat aan de vooravond van een hectische tijd.

De Pinkstervuren branden, het zonnevuur zuivert uit tot in de diepste lagen.

Al jaren geleden zijn we begonnen om naar dit punt toe te werken.

Vorig jaar hebben we er als mensheid voor gezorgd dat in samenwerking met de Elohim engelen de kracht van hun liefdevolle energie versterkt mocht worden.

We hebben onszelf en de Aarde in prachtige lagen van helend licht gezet.

Ik heb daar uitgebreid over geschreven.

Dag na dag heb ik artikelen of dagboodschappen geplaatst die jullie steeds weer in de verbinding met dit licht hielden. En velen van jullie hebben dit ook trouw gelezen.

Het lezen van de boodschappen van Center of the Soul is niet eenvoudig.

Je moet nl. een sleutel hebben om in de artikelen te komen.

Deze sleutel is verbonden met je hart en je taakstelling in dit leven.

De boodschappen zijn alleen toegankelijk voor hen die door de engelen toegelaten worden.

Ik heb dan ook lang geleden al los gelaten wie en hoeveel mensen deze boodschappen lezen.

Ik ga er niet over.

Ik ben slechts degene die de hologrammen bouwt, de Tempels van energie en Licht waarin mensen uitgenodigd worden om te vertoeven.

Want door deze boodschap IN te gaan, word je verbonden en beschermd, maar ook aan het werk gezet binnen de mogelijkheden die er voor een bepaald persoon klaar staan.

Voor mij is dat een dagtaak.

Jaar na jaar, dag na dag heb ik mijn tijd en Liefde hieraan gegeven.

Zodoende weet ik dat er voor de komende tijd LICHT genoeg klaar staat om de wereld door deze zware periode heen te helpen.

Want het gaat “ stormen”.

De oude machten geven nog niet op en willen hun liefdeloosheid ver over de wereld uitdragen.

Dat gaat mensenlevens kosten.

Dat brengt angst en onvrede met zich mee.

Daar gaan mensen op aarde allemaal op reageren op hun eigen manier.

Daarom roep ik jullie weer op om in de Tempel van je Heilig Zijn te blijven.

Denk aan de kleuren van de Elohim, je draagt daardoor een veelkleurige mantel van Engellicht.

Denk aan het feit dat wij er zijn om de Aarde door deze tijd heen te helpen.

Het helpt dus zeker niet als wij gaan klagen, jammeren of tieren.

Vertrouwen is de sleutel tot Liefde.

En Liefde is het onzichtbare nectar dat alsmaar weer, dag in dag uit in de Graalbeker van het Levende Leven stroomt.

Natuurlijk zijn we maar mensen.

Soms hebben we ook de moed niet of het vertrouwen.

Maar we weten innerlijk allemaal waar we voor staan en wat we aan het doen zijn.

Een dagje mopperen of klagen is menselijk. Maar jezelf herpakken hierin is de uitdaging waar we voor staan.

Oude zielen, harde werkers, veel gedaan. En toch weer klaar staan om het baken in de tijd te kunnen zijn.

Dat gaat ons lukken.

We zijn hiervoor bedraad.

En als we op zielsniveau samen werken houden we met elkaar de wereld in een veld van Machtige Liefde.

De engelen rekenen op ons.

Wij staan klaar.

Zet je schrap en laat je niet meesleuren door de onderstroom van de oude tijd.

Als het je toch gebeurt, laat je dan meedrijven, maar houd je mond dicht. Zeg niets om je aanwezigheid bekend te maken.  Zwijg in alle talen. Dan duik je even onder in die stroom, maar je zal er uit schieten omdat jouw energie niet tot voedsel kan dienen voor vraatzuchtige zielen die dit nodig hebben om zichzelf te versterken.

Blijf dicht bij jezelf.

Drie jaar geleden zijn de zwartste poorten al ontmanteld.

Rondom 6 juni 2013…….6-6-6.

Deze maand is op 6 juni 2016 ( 6-6-9) een krachtige vlam door de netwerken geschoten.

Deze heeft weer vele machtskoorden losgebrand.

De wereld staat in brand.

Dat wat echt lijkt is niet meer waar.

Zij die sterven door toedoen van het kwaad zullen allemaal ontwaken in een wereld van liefdevolle zorg en aandacht.

Alle lagen van de Elohim engelen dragen zorglicht in zich mee.

Duizenden zijn op weg naar een andere dimensie.

Kijk niet mee met de angst en pijn van de wereld.

Kijk met de Liefde van je wetend hart.

 

Ik zal altijd blijven zorgen voor bemoediging. Hoe dan ook.

Lees de prachtige dagboodschappen.

Volg de artikelen op.

 

Ga elke dag even binnen in de Tempel van het heilig hart en sta stil bij jezelf.

 

Want Jij die dit leest bent het licht van deze tijd op aarde.

 

Ik groet jullie vanuit de Bron die Volmaaktheid heet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email