Gouden Engelenmuziek

Gouden Engelenmuziek

In de grensgebieden Nederland/ België/Duitsland wordt steeds meer zichtbaar  dat er op energetisch niveau hard wordt gewerkt. De zielen van drie landen worden op de scheidingslijnen opnieuw verbonden en geheeld. Vanuit Nederland zal de spirituele golf via België en Duitsland steeds verder Europa ingebracht worden.

Al enkele malen heb ik melding gemaakt van mooie gebeurtenissen. Jaren geleden schreef ik al over de Engelhartenpoort boven het Drielandenpunt. Deze week beschreef ik het Engelensanctuarium boven Maastricht en ook nu heb ik weer een mooie gebeurtenis te melden.

Afgelopen weekend werd ik door de engelen attent gemaakt op het volgende fenomeen.

Ik zag vanuit de kosmos een glanzende, gouden muzieksleutel omlaag komen. Kilometers hoog. De kern van de sleutel draaide om de eigen as. En uit de kern sproeiden regenboogkleuren alle kanten uit. Naarmate de sleutel lager zakte, bemerkte ik dat deze dwars door ons huis heen in het netwerk werd geplaatst. Op vele lagen zag ik de sleutel dimensies aan elkaar koppelen. Ook in mijzelf voelde ik een grote gouden sleutel openstralen. Meteen dacht ik aan de gouden engelen boven Maastricht. Ik hoorde hun harten zingen. En via hun harten stroomden de engeltonen over in de muzieksleutels. De tonen werden door de sleutels overgenomen en diep in de netwerken gestuurd.

De netwerken begonnen te vibreren. Door alle dimensies heen hoorde/ voelde ik de engeltonen klinken. De klanken werden steeds dieper de aarde ingebracht. En in de kern van de aarde smolten zij samen met de Levensharp van Moeder Aarde zelf.

De Harp werd gestemd.

Door engelklanken en goddelijke tonen.

En de klanken straalden op uit de harp. Zij bewogen door de netwerken in zoete goudglans. In pulserende regenboogstralen. Zij stegen op naar het Sanctuarium, waar de engelen hun harten openden en de tonen opnamen in hun diepste wezen.

Van daaruit werd het licht geheiligd. En begon dit heen en weer te stromen tussen het Sanctuarium en de Levensharp zelf.

Om de Harp straalde een Tempel open. Een prachtige gouden Tempel met een regenboogaura werd zichtbaar. Engelen vlogen af en aan. Ik zag Moeder Maria naast de harp staan. Zij zong met gesloten ogen een prachtig levenslied terwijl de harp haar begeleidde. Het lied van de hemel en de aarde, van dood en nieuw leven. Zij werd één met de muziek en steeg langzaam omhoog op de klanken. Dan betrad zij het Sanctuarium en ging zitten op de gouden troon van Moederliefde. Het was van een schoonheid die eigenlijk niet te beschrijven valt.  Zij straalde als de zon zelf. De gouden engelen om haar troon zongen hun krachtig lied. Maria trad naar binnen in haar heilig hart en zij trad tegelijkertijd naar buiten met dit geheiligde licht in haar wezen. Dat door de engelen ontvangen werd en weer naar het aardse leven werd gedragen. En zo begon de Engelzielemuziek te spelen, in een oneindig vloed van tonen. Die tussen hemel en aarde dansen als vlinders in de zon.

In mijn wezen voelde ik de engelsleutel vibreren. Ik begreep dat ieder die er klaar voor is een engelsleutel in zijn ziel opent, die prachtige, hemelse muziek gaat uitzenden. Alsof het Sanctuarium een hemels radiostation is dat door de ethers heen zijn lichtende klanken naar de mensheid stuurt. Zodat de muziek die uit hun harten opklinkt het leven zal voeden en de valse tonen zal overstemmen.

En zo zal het geschieden.

Een ieder die verbonden is en diep ontroert raakt door dit fenomeen zal de gouden engelensleutel gaan gebruiken.

Zo kunnen we op aarde, in ons mens-zijn, de hemelse muziek uitzenden.

Dag en nacht.

Tijdloos door de tijd.

Hallelujah door de mist.

Zonlicht door het duister.

Geboortelicht door de dood.

Gouden muziek door engelharten gedragen.

Ik wens je toe dat het drukke aardse leven je niet zal afleiden en dat de klankkast van jouw wezen deze gouden muziek gaat uitdragen

Door tijd en ruimte.

En dat onze muziek gehoord zal worden tot ver in de komos.

Het lied van de Gouden Zon zal klinken tot in de eeuwigheid.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email