De Ra-Kracht daalt in

De Ra-Kracht daalt in

De bewegingen in de kosmos zijn gigantisch. Elke dag weer gebeurt er van alles.  Na het afdalen van de Pinkstervlammen, de omkering van de 666-code en het offeren van onze winterzieletijd aan het ST-Jansvuur kan ik het volgende melden.

Onze planeet gaat door grote veranderingen heen. De wereld lijkt wel op zijn kop te staan. En ergens is dat ook zo, want we draaien lang vastgelegde waardes  om. De machtsverhoudingen in de wereld worden tot in de kern aan geraakt. De oude tijdslijnen staan in brand.

Tijdens de doorstromingsessie van 28 juni 2013 zijn we getuige geweest van het feit dat de energie van de grote Centrale Zon ( de Ra-kracht)  weer terug keerde in de kern van de planeet. Een deel van de zielezon daalde uit de hemel af naar beneden en bewoog zich door de mensheid heen naar het hart van Moeder Aarde. Toen deze kracht samen smolt met de kern van de planeet werden we officieel weer terug aangekoppeld aan de poorten van RA. Dit is een zeer belangrijk gegeven. Het betekent dat de  doorstroming vanuit de Oude Aarde poorten weer gaat werken en de cyclus van leven en dood wordt hersteld. De Ra-kracht dottert nu als het ware de aderen van onze planeet, zodat deze weer in staat gesteld wordt om levenskracht op te doen.  Opnieuw bezield raakt.

Als een ziel afdaalt naar het planetaire leven vanuit Ra, dan neemt hij bezieling mee. Deze bezieling wordt eerst en vooral in de kern van de planeet geïnitieerd. Elke ziel die zich verbindt met een planetair stelsel keert niet direct terug naar Ra. Men blijft eerst en vooral verbonden met de levenscyclus van het lichtstelsel zelf. De Bezielde waardes in die cyclus vormen de innerlijk zon van een planeet. En langs die zon voltrekt zich de cyclus van leven en dood. In deze beweging vormt de ziel de Ka-kracht die hem door het leven heen draagt en het leven doorstraalt met levenslust. Hoe meer Ka-kracht een ziel in zich meedraagt hoe meer scheppingskracht hij kan genereren. Als het leven voorbij is en de ziel sterft ( deze gaat niet direct terug naar boven, maar  eerst naar beneden)  verandert de Ka- in Ba. De Ba-ziel gaat naar de Tempels van licht in de Kern van de planeet en daar stemt hij/zij zich af op de hogere kosmische zielewaardes. Door in die Tempels te zijn en zich te verbinden kan de levensenergie als in een logische beweging met de andere planetaire stelsels en ook de Grote Centrale Zon verbonden worden. Via de gouden aderen van de zonneLogos spoelt de energie door de hele kosmos heen. Deze doet werkelijk het hele universum aan. En als de energie terug keert in Ba wordt deze direct vervuld van levenskracht en creativiteit en wil men terug keren naar het planetaire leven om de schepping te gaan vervolmaken. Het is een levenscyclus die uitermate belangrijk is. En daar draait het om. Ooit is deze cyclus onderbroken.  Via de ziel van het oude Egypte zijn er valse machten binnen gekomen. Niet alleen sommige goede zielen zijn er in geslaagd tijdens de ondergang van Atlantis naar Egypte te vluchten, ook een paar  machtshebbers van de oude tijd deden dit.  Zij slaagden er opnieuw in de ziel van een land te besmetten en keerden de patronen om. Zij slaagden er in om macht te krijgen over de Ra-poorten van de oude wereld. En sloten de originele lichttempels af voor allen die zich na het aardse leven op wilden laden via RA. Ik heb ooit al eens geschreven dat er juist in die tijd ingewerkt is op het ontkrachten van de Ka-kracht. Tijdens het leven, maar ook tijdens het overgaan naar het andere leven. De zielen van stervenden konden niet meer direct in contact treden met RA, omdat zij “ afgevangen” werden.

De trilling in de oude RA-poorten veranderde en er werden valse poorten voor gebouwd. Zo werden vele zielen misleid en/of overgebracht naar laag astrale werelden ( waarvan er o.a. een aantal teruggevonden zijn onder Syrië.). Een ziel die ontkracht is en geen nieuwe bezieling kan ophalen wordt vervolgens weer geboren met te weinig levenskracht. En op deze minieme levenskracht kan men dan vervolgens weer worden gemanipuleerd. Zo werd er vanuit het Midden Oosten een totale omkering in de Ra-waardes op gang gebracht. Terwijl de Ra-poort juist zo belangrijk is in het Totale wereld energiebeeld.

Sinds de  vroegste oudheid zijn er om die poort heen enorme gevechten geleverd.

De Ba-zielen werden door de lagere poorten naar het leven gestuurd en moesten plichten en posten vervullen die door de “ anderen” werden bestuurd.

Veel mensen zijn tijdens hun “ KA-leven” dus eigenlijk onbezielde Ba-zielen, er is bijna geen verschil.

Het is dus zo ongelooflijk belangrijk dat vanuit het Midden Oosten de Ra-energie weer in ere wordt hersteld.

En daar gaat het nu om.

We zijn er in geslaagd als wezens van het licht om de valse Ra-poorten te ontmaskeren De Ra-kracht kon weer indalen omdat de valse poorten op interdimensionaal niveau zijn ontmanteld. We zijn er met elkaar in geslaagd om de poorten van Ra terug te openen en nu stroomt het goud-gele licht van wijsheid en inzicht weer onbelemmerd in de kanalen van de tijd, vanuit het Zielehart van onze planeet.

Dit houdt in dat degenen die nu sterven niet meer afgevangen kunnen worden, niet meer weggeleid van het licht. En of ze nu naar “ boven” gaan of naar “ beneden” het maakt niet meer uit.

Miljoenen zullen terug opgeladen worden via de Ra-poort in de Oude Aarde.

In de originele Ra-tempels en de piramidekamers.

En met nieuwe bezieling terug keren naar het planetaire leven.

De ontstopping van de Oude aarde Ra-poort was van cruciaal belang. Juist zij die aan het rad van karma en wedergeboorte vast zitten moeten door de Oude Aarde poort om het aardeportaal opnieuw te kunnen betreden.

De mensheid heeft er nog geen idee van hoe belangrijk dit is voor de ontwikkeling van de planeet.

Daarom ook is het zo belangrijk dat de oudetijds -poortwachters van hun tronen worden gestoten. En dat ook op die plaatsen de energie weer gaat stromen. Niet voor niets komt men in het Midden Oosten in opstand. Men voelt onbewust dat de tijd rijp is. De massa wil niet langer van hun levenskrachten worden ontdaan.

En zo is er in de hele wereld een verschuiving op gang aan het komen die de Totaliteit gaat veranderen.

De ziel van Egypte is heel belangrijk in het dragen van de Ra-codes. Vanuit Egypte hoort de bezieling  van oudsher de wereld in te stromen. De Grote Centrale Zon sluit perfect aan op dit gebied.

Zou het toeval zijn dat duizenden “ toeristen” terug keren naar dit gebied? Neen, we werken met elkaar aan de ontsluiting en bekrachtiging van deze energie. We worden er naar toe geroepen/getrokken.

Daarom ook ga ik steeds weer terug naar dit land, om elke beweging die er kosmisch-energetisch plaats vindt te ondersteunen. Om de nieuwe codes op te halen. Om deze uit te delen aan anderen. Zodat de codes van licht opnieuw ingezaaid worden in de tijd.

Het Gouden Jeruzalem speelt een belangrijke rol in de omzetting van de nieuwe codes.

En om al deze landen/energieën hangt de energie van oorlog en geweld.

De oude tijd is in opstand. Maar de nieuwe tijd heeft op zielsniveau de sleutels in handen.

Er is geen weg meer terug.

We moeten doorzetten NU.

En zo zal het geschieden.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email