De gouden Leeuw

De gouden Leeuw

We zijn op weg naar de initiatie van de Leeuwenpoort. Rondom 25 juli zullen er zeer veel nieuwe lichtcodes naar het aardeportaal gestuurd worden. Byzondere codes, die van expliciet belang zijn voor de installatie van de nieuwe matrixen. De Zonneleeuw is van oudsher de bewaker van de zonnetempels en zonnepoorten  overal in het heelal. Dit machtige dier begeleidt de toestroom van de gouden golf, die vanuit de Grote Centrale Zon onderweg is naar d eplaneet.

Tijdens de lichtwerksbijeenkomst van 11 juli 2013 hebben we mogen ervaren hoe de gouden  leeuwen met hun brandende manen door de poort van Ra kwamen en zich verbonden met de mens op aarde. Zij namen ons mee in een magnifieke reis door aarde en sterrenpoorten en droegen ons uiteindelijk naar de Zonnekamers van de Oude Ra-tempels in het hart van de planeet. In dit heiligdom staan de gouden tronen van de zonnepriesters. Het was een ongelooflijke ervaring dat we deze ruimte mochten betreden en plaats mochten nemen op de tronen. Ons bewustzijn smolt samen via de tronen met het bewustzijn van Ra. Vanuit de tronen begonnen brandende cirkels te ontstaan. De  transparante met goud ingelegde mozaïekvloer lichtte op onder onze voeten. En vanuit de Hemel sloeg het vuur in, in een groot bekken in het centrum. De kracht van Ra liet zich niet zien in een vorm. Het licht van deze Bron is zo intens en groot, we mochten er niet in kijken nog het benoemen omdat het onaanraakbaar was. Het was zonnegoudlichtvuur opgebouwd uit eeuwig brandende vlammen.

Rondom de tronen stelden de gouden leeuwen zich op. Immens grote wezens van wel drie meter hoog. Zij namen plaats achter ons en hun brandende manen schudden alle kanten uit.

Omdat op voorhand onze energie al op verdeelpunten ondergebracht was, konden we zien dat ons bewustzijn punten van licht door het aardeportaal vormde. En dat het een kwestie van tijd werd voor dat de Ra-energie zich van punt naar punt uittekende, zoals bij een kleurplaat die alleen uit puntjes bestaat en waarvan men dan de lijnen naar elkaar moeten verbinden om er een vorm in te krijgen. Zo begon Ra door onze harten heen de energielijnen te vormen. Van punt naar punt, lichtende, brandende energielijnen die een holografische sterrenvorm, als in een tetraëder bouwden. De vormen liepen dwars door elkaar heen en bouwden magnifieke structuren op. Steeds wijdser en grootser.

In deze structuren worden de nieuwetijdscodes overgezet, die vervolgens weer op de matrixen aansluiten van onze planeet. Zo zijn de voorbereidingen om de Leeuwepoort in zijn vernieuwde en diepere versie te kunnen aansluiten al in volle gang. Om de Ra-tempels heen branden cirkels van vuur, afgewisseld met gouden waterbekkens. In deze bekkens worden de nieuwe lichtdeeltjes opgeslagen die nodig zijn om de nieuwe zielentijd te ondersteunen.

Op een gegeven moment sloeg in het bekken, in het hart van de Ra-tempels het platina licht in. Dit vermenigvuldigde zich razendsnel door het vuur en de waterbekkens. Het volgde ook de Ra-lijnen in de tetraëderstructuur en vestigde zich diep in het nieuwe leven. Rondom de planeet lichtten platina stervormen op, die allemaal onderling verbonden werden door de Goudgele Kracht van Ra. Mijn woorden schieten te kort om dit ongelooflijke proces te beschrijven. Het is machtig  en groot. En boeiend. Overal heen schoten de lichtstralen en energiedraden. Het leek wel vuurwerk.

De gouden leeuwen zijn van oudsher verbonden met het Midden -Oosten. Via het gouden Jeruzalem  heeft de gouden straal zich met het joodse volk verbonden.  Jezus wordt niet voor niets de Leeuw van Judah genoemd. Judah is de 4e zoon van aartsvader Jacob  ( ook Israel genoemd) Die op zijn beurt weer een zoon is van aartsvader Abraham. De gouden lijn gaat ver terug. Jezus is geboren uit die lijn, de koningslijn. En nog steeds is de vlag met de gouden leeuw het symbool van Jeruzalem. Jozef daarentegen, de 11e zoon van Jacob heeft de gouden straal naar Egypte terug gebracht en opnieuw vermengd met de Koninklijke lijn.

Ook Egypte heeft van oudsher een band met de gouden sterrenleeuwen, de zonnepoortbewakers, de machtige boodschappers van Ra.

Niet voor niets staat de Sphinx opgesteld als wachter bij de piramides van Chizeh en dan met name bij de Dodentempel.

Op deze wijze zijn beide culturen dieper met elkaar verbonden dan men beseft.

Twee zonen van Abraham, Isaac en Ismaël zijn de stamvaders van zowel het joodse als het Arabische volk. De gouden zonnelijn heeft zich hier gesplitst. Beide volkeren stammen af van dezelfde aartsvader.

Het is dus niet vreemd dat de verdeeldheid die ooit ontstaan is in dit gebied een keer moet stoppen.

En de energie van de nieuwe Zon gaat hier op inwerken.

De leeuw staat ook voor moed, respect, koning durven zijn, heersen in rechtvaardigheid.

De prachtige gouden leeuwen die zich via de zonnepoorten verbinden met het aardse leven komen niet voor niets.

Ieder mens moet terug gebracht worden naar zijn gouden kern.

De Leeuw van Judah is onder ons, met ons en in ons.

We staan onder bescherming van zijn kracht.

De leeuw en het lam verenigen zich.

Zo krijgt de energie van de Centrale Zon alweer een diepe  ingang in de mensheid.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email