De twaalf ringen van de zonnewijzer

De twaalf ringen van de zonnewijzer

Stel je voor dat de innerlijke kern van de aarde gevat is in een diamanten ring. Een brede ring van kristal die volledig beschreven is met symbolen. Deze symbolen vertegenwoordigen bepaalde sterrencodes en afstemmingen naar diverse planetaire richtingen. Om iedere ring heen is een volgende ring zichtbaar. Zich uitbouwend tot een twaalfvoudig patroon. De ringen draaien om en door elkaar heen. Ze vormen met elkaar een tijdsring, een zonnewijzer van enorm formaat. Vele sterrenvolkeren zijn gesitueerd om deze ringen heen. Volkeren uit de kosmos hebben zich met hen verbonden en zijn lang geleden begonnen met het stichten van hun leefwerelden in het gebied van een bepaalde ring. Het zonnevolk, verbonden met de Grote Centrale Zon is uitgewaaierd vanuit de kern in een brede basis door alle ringen heen. Dit volk heeft de fundamenten gelegd voor andere kosmische rassen die zich nadien in deze cirkels van energie konden vestigen. Het zonne-zielsvuur heeft zich verenigd met andere sterrenvolkeren, is samengesmolten met het leven op zich en is daardoor vertegenwoordigd in alle lagen van leven die zich vanaf die tijd met de aarde hebben verbonden. 
De twaalf ringen zenden sterke trillingen uit. De vibraties geven zichzelf door van ring naar ring en ieder sterrenvolk volk draagt verantwoordelijkheid voor het soepel afstemmen en meedraaien in de kosmische energie. De zielen die vanaf de Pleïaden gekomen zijn bijv. zorgen er voor dat hun intenties zich afstemmen op dat wat vanuit de Pleïaden naar hun zonnewijzerring toe wordt gestuurd. Het is enorm belangrijk dat de twaalf universele stromingen die zich met het opbouwen van ons lichtstelsel hebben verbonden de ruimte krijgen om hun eigen kosmische trillingen in de ring van licht te verwerken. Je kunt je voorstellen dat er ooit een enorme zielsverhuizing heeft plaats gevonden vanuit de kosmos. Miljoenen universele zielen die zich verbonden hebben met het aardeproject. Die zich met hart en ziel hebben ingezet voor het helpen creëren van ons lichtstelsel, dat als startportaal zou dienen voor een nieuwe universele richting. 
Het is werkelijk prachtig om in deze herinnerring te kijken, omdat ik kijk in een proces dat toen nog HEEL was en goed. Als eerste punt is de zonnewijzer in het hart van dit creatieproces ingericht. De volkeren daalden neer, bouwden hun habitats op en rond de ringen, en dit alles geschiedde in prachtig samenspel met de kosmische wezens die vanuit alle richtingen hulp en ondersteuning boden om hen te helpen settelen. Emigreren op zo grote schaal naar een geheel ander kosmisch stelsel is tenslotte niet zomaar iets. Toen de Centrale Zonnewijzer ingericht was en operationeel werd, was de uitlijning naar de kosmos en de centrale zon perfect in balans. De " lamp" in de kern van de centrale ring werd geactiveerd en het gouden zonlicht verspreidde zich over de ringen. Een na een schoten de innerlijke lichten aan en dit veroorzaakte een gloed die tot duizenden kilometers in omtrek nog zichtbaar was. In dit basislicht koppelden de andere sterrenvolkeren hun energie. Hun galactische zielsstraal stroomde individueel in de ringen maar werd tegelijkertijd ook weer vermengd in het goudgele palet dat zich doorgaf naar de andere ringen. Zo gloeiden de ringen op in alle kleuren van de regenboog. Een prachtig schouwspel. Heimwee als ik er alleen maar naar kijk.
Het logische vervolg op het inrichten van de Centrale Zonnewijzer is dat er vanuit dit stelsel wegen gebouwd werden. Naar twaalf verschillende richtingen.( hierbij spelen de draken een grote rol) De zonnewijzer splitste zich twaalfvoudig uit naar alle kanten en op bepaalde punten werden er dan weer nieuwe zonneringen gevormd. Die vervolgens weer bewoond werden door de zielen die deze nieuwe habitats inrichtten. Zo bouwde men één na één de koppelpunten op en creëerde men een draagvlak voor het toekomstig leven. Dit geschiedde in de vorm van een bol. Uiteindelijk kwamen /komen alle wegen weer samen in de kern.
Er zijn twaalf grote ringen, die nauwkeurig afgestemd zijn op de Centrale Wijzer in de kern. De twaalf kosmische volkeren hebben de basisenergie voor het ontstaan van dit lichtstelsel aangedragen en deden dit met bezieling.
Iedere afstemming hield dmv centrale complexen ( nu noemen we hen tempels) contact met het hogere leven. Via de tempels werd dan de energie verspreid en doorgegeven naar alle richtingen en in balans gehouden.( Lees voor meer info mijn waarnemingen over De Witte Tempel) . 
Aan de hand van dit verhaal wordt dus duidelijk dat de zonnewijzer in Zuid Holland één van die twaalf zonnewijzerringen vertegenwoordigt en dat op die plaats ooit vele sterrenvolkeren in harmonie met elkaar samenleefden. Dat de Witte Tempel in Noord Holland een speciale verbinding vormde tussen dit alles in en op multidimensionaal vlak zijn energie naar alle richtingen uitstraalde en bovenal verbond met elkaar. Zoals ik al eerder heb beschreven zijn er twaalf van deze complexen terug te vinden in alle hoeken van ons lichtstelsel. Het is dus van groot belang dat deze Tempels en de Zonnewijzers weer perfect op elkaar afgestemd worden en bovenal met elkaar in contact komen. Als de innerlijke aansluitingen weer kloppen slagen we er in om de belangrijkste pijlers waar ons lichtstelsel op steunt te verbinden. Van daaruit kunnen we de volgende stappen gaan zetten.

Print Friendly, PDF & Email