DNA-herstel

DNA-herstel

Vorig jaar schreef ik het stuk De Zielenjagers. Hierin werd beschreven hoe in het oude Egypte de Ba-ziel na het aardse leven van een mens werd "afgevangen" door de duisternis. De Ba-ziel kon daardoor niet terug keren naar RA om zich op te laden aan de Bron. De Ba-ziel moest dan terug keren naar het leven in zijn ontkrachte vorm. Vervolgens was deze ziel dan ook niet in staat om tijdens het aardse leven zijn Ka-ziel van genoeg kracht te voorzien. Daardoor kwamen er steeds meer gemanipuleerde, geïndoctrineerde Ka-zielen op aarde. Die zich vervolgens niet goed konden manifesteren of juist mee hielpen de tegenkrachten te voeden.
Nadat ik dat stuk geschreven heb zijn er door het Ashtar Command zeer veel reddingsacties uitgevoerd, in een ultieme poging om de duisternis te beletten de Ba-zielen terug te trekken in hun duistere burchten. Wereldwijd vinden die acties plaats. Met een toespitsing op het Midden Oosten. Deze burchten zijn zeer moeilijk te naderen. Sterke wachters van het oude systeem zitten bovenop de energiepoorten en houden alle zielen vast in hun antikracht.
Een aantal (niet bij naam te noemen ) wezens zijn daardoor in staat om het DNA van bepaalde landen, werelddelen erg te muteren en vooral klein te houden. De lichtcodes in het DNA kunnen niet geactiveerd worden en de menselijke ziel wordt onderdrukt. Hier zijn voorbeelden van te over in deze wereld. Toch wordt er ingewerkt op dit systeem. En met succes. Langzaam maar zeker wordt er afgedaald in de oude tempelkamers en piramidezalen die op energetisch niveau in de onderaardse gangen aanwezig zijn. In deze kamers ligt gemanipuleerd DNA opgeslagen. Met de bedoeling dit ooit te gaan gebruiken in het wereldbewustzijn van NU. Heel gevaarlijk. Het is uiterst belangrijk dat dit gemanipuleerde DNA weggehaald wordt en ver van de aarde gebracht. Al herhaaldelijk heb ik zo'n uitruiming van nabij meegemaakt. Afdalend in de mistige gangen van het oude systeem zijn er veel van deze ruimtes gevonden. Ik ben in ruimtes geweest waarin het DNA zorgvuldig opgeslagen lag. Netjes gerubriceerd en beschreven. Ook waren er ruimtes waar in kristallen vazen de Ba-zielen van wezens gevangen zaten. Afgescheiden van elkaar. zachtjes jammerend, maar veelal in coma. Als ik in de vaas keek, dan zag ik daar in een vloeibare substantie een grijze, verschrompelde ziel drijven. Vaak in foetushouding, een soort van kikkervisje van 15 cm doorsnee. Met beginnende ledematen, maar totaal vormloos. Heel eng. Overal waren wachters aanwezig. Grijze reuzengestaltes met lompe ledematen en bolle ogen. Ik zal niet te veel hier over uitweiden. Het is krankzinnig, gevaarlijk en vooral eng. Het afdalen heeft veel kracht gekost. Maar het heeft er toe geleidt dat veel van deze ruimtes ontsloten zijn. De kostbare inhoud is opgehaald en verplaats naar een krachtsstation in de kosmos. In dit station worden de foetussen bestudeerd, het DNA ontrafeld. Alles met de grootst mogelijke omzichtigheid. 
Schitterende wezens zijn in dit station ontvangen. Zij dragen de kracht van de gouden en violette straal in zich. Het zijn de DNA-bewakers. Alleen aan hen wordt toegestaan om al dit weefsel te bestuderen. Er wordt naar een mogelijkheid gezocht om dit weefsel te repareren en de foute er uit te halen.
Het moet in de stratosfeer van dit lichtstelsel gebeuren. Het DNA is zo zwak en gerafeld dat het uit elkaar zou vallen als het te ver wordt weggebracht. En dan zou er niets van overblijven. Het zal tijd kosten om dit te helen. Maar deze prachtige zielen gaan er voor. Ver van de aarde, maar voor hen ook ver van hun eigen lichtstelsel verwijderd gaan zij aan het herstelwerk beginnen. Ik bid en hoop dat zij in staat zullen zijn om dit voor elkaar te krijgen. Zodat het leven, het DNA va al dit leven op aarde in de toekomst weer bekrachtigd zal worden. En daardoor overlevingskansen creëert. De tijd zal het leren.
In een volgende waarneming zal ik beschrijven hoe de DNA-helers werken en waar zij vandaan komen. Het is zeer interressant. 

Print Friendly, PDF & Email