Het Gouden Pad

Het Gouden Pad

Je ziet een gouden pad. Op dat pad schijnt een helder licht. Het licht uit je hart. Achter je lijkt 
het donker, maar dat is niet zo. Als je je omdraait dan zie je dat de duisternis doorsprenkelt wordt met druppeltjes licht. Licht dat uit je hart, je ziel, je kern loskomt. Haal dit licht nog verder omhoog en laat het als een schijnwerper inschijnen op de gehele periode die achter je ligt. Het licht wordt zo helder dat de duisternis verdwijnt. De mist trekt op en je ziet een gouden pad, omvat door een helder schijnsel en doorstraald met licht. De plek waar je je bevindt is niet duister, maar schemerig. Je hebt het vermogen om de schemering op te lossen door de helderheid van het hartslicht om je heen uit te stralen. In diepe verbondenheid met je ziel. Heb geen angst mensenkind. We hebben ooit gezegd dat jij voor ons op het pad van licht en leven een volwaardig instrument bent. Dat ben je en dat blijf je. Je hebt het in je om de plek van Zijn dusdanig te doorstralen met licht dat elke molecuul om je heen verandert in een schitterende diamanten druppel. Uit die druppels komen zegeningen los. Iedere zegening is een verworvenheid. Iedere verworvenheid een kans. En kansen zijn er om benut te worden. Pak daarom de kansen die zich voordoen op je weg en laat je hartslicht deze kansen doortintelen tot in de kern. Zendt heling uit, rust en harmonie. Zend trillingen uit die er op gericht zijn de heelheid in allen naar boven te halen. Maak de kern van je wezen helder verlicht. Laat deze kern door je lagen van bewustzijn heen schitteren en doorstraal je zelf met zielslicht vanuit de bron. Je hebt het vermogen om ver te reiken. Je bent een kostbare parel in een oceaan van licht en juist deze parel schenkt rijkdom aan het leven zelf. Je bent via de innerlijke bron verweven met het kosmisch leven. Jouw pad is vervuld van alle mogelijke energie en levensvormen, dat maakt je pad zo rijk en vol. Je voelt je vaak eenzaam op het mensenpad, wij weten het. En voelen je onvermogen om je volledig over te kunnen geven aan dit leven en alles wat daarbij inbegrepen is. je zielskern neemt een uitzonderlijke plaats in, daar kunnen wij niets aan veranderen. Voorzichtig weken we je los uit de trillingen die met het menszijn te maken hebben. Vanuit je cellen verdwijnt veel licht dat met dit specifieke kosmische trajekt in verbinding staat. Zoals je zelf al weet ben je niet echt mens van oorsprong, je hebt je verbonden met dit stelsel om als mens onder de mensen je leven te leiden en veel hulplicht uit de kosmische bron over te brengen. Het leven is niet van jou en jij bent niet van het leven. Bepaalde delen in je bewustzijn behouden de menselijke structuur omdat je anders niet leven kan in een wereld die zo vol is van dichtheid. Je stoflichaam voelt zwaarder aan. En toch wordt je geestlichaam lichter en lichter. Bepaalde essenties van de stof zijn nodig om jou hier op aarde gevat te houden in de ketting van het leven. Je geest en bewustzijn stralen helderder dan ooit. Meer en meer essenties gebruikend uit de zielsbron. Houd niet vast wat los wil komen en sroom vanuit de zielskern door wat doorgegeven mag worden. Je kunt jezelf niet vergelijken met wie dan ook, al probeer je het wel. Je neemt een byzondere plaats in op deze wereld. Je zielsgesteldheid is van dusdanig aard dat er een complexiteit in leeft die voor veel mensen niet hanteerbaar is. Jij kunt er mee leven. Ook al brengt dit vaak ongemak mee in je eigen structuur, in het oppervlakkige laagje menszijn dat je met je meedraagt. Wij weten dat dit gedragen kan worden door de allersterksten. Jij bent zo'n krachtige persoon. En je hebt hulp nodig van anderen om in die kracht te blijven staan. Niet om je wezen te gebruiken en je kern te laten stralen, maar juist om je menszijn te accepteren en mee te dragen als een passend kleed. Nu de vorm van evenwicht die we met elkaar voor ogen hadden bereikt gaat worden, kom je in een positie van stabilisatie. Niet alleen jij, maar alles wat jouw bewustzijn draagt. In de kern van je wezen lopen de gouden draden die verbonden zijn met de geestelijke ankers van deze tijd. Deze draden weven we door een enorm groot deel van het kosmisch bestel. De aarde en zijn bewoners worden in staat gesteld om die draagkracht te omtwikkelen en te bestendigen. Juist omdat in jouw wezen die draagkracht enorm is en velen over de kosmische paden van bewustzijn hun werk kunnen doen, hebben we je nodig op deze aarde. Zolang als je het dragen kunt. We weten dat je werk zwaar is en hebben dit altijd gezegd. We weten dat het einde van deze cyclus nabij is en dat alles op alles wordt gezet om te bereiken wat we voor ogen hebben. In je menszijn leeft vaak tegenstrijdigheid. In je geestesbewustzijn nooit. Sterk en helder sta je in de kern van het universele leven en bent een baken van licht in tijd en ruimte. Dit jaar worden er grote stromen van energie verplaatst door dit centrale punt heen. Probeer in je menszijn overeind te blijven staan en behoud de openheid die je van nature hebt. Nu alle chakra's gaan stralen in een nieuwe helderheid komt er ook in je menszijn meer energie binnen, die beter past bij jouw manier van leven. De rijkdom van de ziel openbaart zich in je aanwezigheid. Het is heel moeilijk om los van dit alles, los van het universele traject en het kosmisch leven een punt van stabilisatie te bereiken in je stofpatroon. Toch wordt er aan gewerkt en zijn de poorten en stromen van energie die hiermee geschakeld staan zich aan het openen. De omvattende bescherming is minder geworden, omdat je innerlijke bescherming steeds beter gehandhaafd kan worden. De wezens van licht, in alle gradaties van bewustzijn zijn bezig zich te focussen op andere vormen van begeleiding. Je stoffelijk leven wordt op bespreekbaar/leefbaar niveau gehouden. Maar je mag er zelf alles aan doen om er nog meer verdieping in aan te brengen. Daar zijn geen beperkingen aan verbonden. Kies wat je wilt en doe wat je wilt. Alles is goed. Maak je eigen keuzes en zuiver je pad van ongerechtigheden. Voor je en achter je is het pad helder verlicht. Schoongespoeld door je eigen kernlicht. Werk aan de opschoning van je leven van Nu en straal de heldere energie die wij op je richten ver uit. Oefen jezelf in het verspreiden van je innerlijk licht vanaf 1 punt. Leer jezelf aan om vanuit dit punt met grote kracht de hele structuur om je heen te doorstralen en verwerk dit licht tot in de wijde omtrek. De krachten die daarbij vrijgemaakt worden zijn enorm. Alsof er vanuit je kern een baken van licht en energie niet aflatend in de rondte schijnt. Steeds weer en steeds helderder bouw je deze frequentie uit. Je verandert, verplaatst en beweegt alles om je heen. De innerlijke rijkdom die daarbij vrijkomt is je grootste schat. Gehaald van verre plaatsen, overgebracht naar hier. Een helende kracht die niet aflatend schijnt tot in lengte van dagen. Werk hiermee kind van het licht en bestraal/doortintel je omgeving tot in zijn diepste kern. Raak iedereen aan met dit licht en verander alles om je heen. Je bent en blijft gezegend. Twijfel niet aan jezelf of de omstandigheden. Iedere plek van zijn is goed en bedoeld te zijn. Vraag om hulp en het zal je gegeven worden. Vraag om inzicht en het zal geboren worden uit je eigen kern. Jouw specifieke plaats op deze wereld vraagt om specifieke aandacht. Die krijg je en die mag je ook geven aan jezelf. Op welke wijze dan ook. Hoe beter jij functioneren kan, hoe beter het is voor ons allemaal. Vind vrede in je eigen hart, ontdoe je van restgedachtes die te maken hebben met de illusies van het verleden. Kom op jezelf te staan. Laat echo's niet tot je doordringen. Je verstaat wat je wilt horen, je bent gevoelig voor dat wat jou raakt, je reageert op prikkels die niet belangrijk zijn. Die karmisch geen enkele waarde meer hebben en die nooit je levenspad kunnen vertragen. Jouw energie schiet door de tijdspatronen heen . Richt zich op wat echt belangrijk is en niet op wat belangrijk lijkt te zijn. Niet alles wat anderen om je heen belangrijk vinden verdient de aandacht die zij hierin vragen. In gedachten noch in woord noch in energie. Voor ons is het meest belangrijke feit dat JOUW energie zich stabiliseert. Alles wat je terneerdrukt, verdrietig maakt mag verwijderd worden uit je systeem. Kies voor blijdschap, voortgang, harmonie en geluk. Het zal je geschonken worden op ieder moment dat jij het kunt verdragen. Als parels van licht zullen ze je geschonken worden. Naar je toe rollen uit iedere denkbare hoek. Vang hen op in de kern van je hart en koester en gebruik hen op het pad van JOUW leven. De zegen zij met je tot in lengte van dagen.

Print Friendly, PDF & Email