Het gouden Gebed

Het gouden Gebed

De laatste weken waren erg heftig qua energietrillingen.

Op 11 april zijn we weer een kritische grens gepasseerd. Het Bronlicht zakt dieper en dieper door in onze systemen.

Na het schrijven van het artikel “ De gouden rivier” zijn er uiteraard duizenden zielen door een transformatieproces gegaan. En ieder stukje zielegoud dat in hun wezen wordt opgenomen straalt door naar ons heilig hart. Hierin bevindt zich het Bronlicht en dit neemt elke verandering in zich op.. Hoe meer zonne-bron-goud er in het collectief  wordt opgenomen, hoe sterker dit licht door ons bewustzijn wordt uitgestraald naar buiten. De gouden engelen zijn niet voor niets gekomen. Zij moeten de mensheid helpen om dit zielegoud ook werkelijk in hun wezen te helpen verankeren. En daarom vinden er op grote schaal inwijdingen plaats. De zonnegoud-inwijdingen worden tijdens het Pinksterfeest in mei geïnitieerd. Dan zal er een algehele inzegening plaatsvinden die vanuit alle sterrenstelsels wordt ondersteund.

Een enorme gebeurtenis.

Het licht breekt door ons bewustzijn heen als de zon die opkomt in de morgen.

Hoog boven onze planeet, ver in de kosmos is een enorme gebedsruimte geopend. Het bewustzijn van duizenden zielen wordt door dit gebedshuis opgeroepen om in heilig gebed te treden. In dit gebedshuis zijn miljoenen gebeden en jammerklachten bewaard gebleven. Die door de eeuwen heen via de aardse mens zijn opgestegen naar  “ Boven”. De kracht van het gejammer werd soms zo sterk dat dit de essentie van het echte gebed verstoorde.

De jammerklachten die via onze planeet de kosmos instraalden hadden een enorme impact op het leven in de rest van het universum.

Op een gegeven moment zijn er zelfs weerkaatsende spiegelvelden geplaatst tussen de planeet en de andere sterrenstelsels in omdat de frequentie van angst en gejammer al het kosmisch leven negatief dreigde te beïnvloeden.  Als schokgolven van zwaar licht straalde dit  het universum in. Het dreigde alles uit koers te  trillen. Door de spiegelvelden straalde de jammer-energie terug naar waar het vandaan kwam, de aarde. De trillingen bombardeerden de planeet met lage frequenties, waardoor het aardse leven afgleed naar een dieptepunt.

Grote meesters  zijn afgedaald om de  echte lichtfrequenties te waarborgen en het aardse lijden in hun wezen om te vormen tot kracht. Dit was hun kruisweg en ook de onze. Want we droegen niet alleen de opdracht tot het omzetten van gejammer in ons mee, maar ook de intentie om de gebeden te verhoren. En het grootste gebed is NU verhoord. De planeet wordt binnenkort weer opgenomen in de rij van zielezonplaneten en dat is een grote eer.

De gebedshuizen om de planeet heen zijn verbonden met sterrenpoorten en de Grote Centrale Zon. Het licht van de Bron straalt door de wanden en vensters naar binnen. Ieder die hier binnentreedt, heiligt de ruimte. Op een spirituele manier. De ruimtes zijn toegankelijk voor ieder wezen dat de Bron werkelijk heiligt. En dit is niet gebonden aan religie of cultuur.

De duizenden die via de gouden trappen naar de gebedsruimtes gaan, bidden voor het zielenheil van de wereld en al het leven op de planeet. Zij laten deeltjes zonnegoud los uit hun heilig hart, deze worden in de gebedsruimtes aaneengesmeed tot een stralende zon en opgedragen aan de Bron..

Het universele bronlicht klikt hier op aan en activeert de kracht er van. En zo zullen uit de vensters van deze heilige huizen steeds meer zielezongoudstralen gaan vallen. Alsof hoog boven in ons bewustzijn de ZON zelf wakker wordt. En op ons afstraalt, op ons inwerkt en ons verwarmt.

Dit licht breidt zich elke dag verder uit.

Iedere seconde van ons aardse leven vinden hier ceremonies en inwijdingen plaats.

Men kan de gebedsruimtes niet betreden zonder uitnodiging.

De trilling in het heilig hartchakra moet corresponderen met de echtheid van deze ruimtes, anders komt men er niet in. De ziel die hier binnen treedt moet echte zielswaardes tonen. Omdat het zonnegoud moet worden omgesmeed tot scheppingslicht. BEZIELING.

De gebedsruimtes zijn aan het groeien. Lichtende tempels vormen zij. Die zich op hun beurt weer bedraden naar de heilige plekken van weleer. Op alle plaatsen waar lichttempels hebben gestaan, in welke tijd dan ook, wordt de bedrading geankerd. In alle dimensies van astrale of meer kosmische aard zullen de Tempels verbonden worden. En de kracht van het  gouden gebed zal diep indalen in het Hart van Moeder Aarde. En haar zegenen.

Ook deze trillingen gaan de kern van de planeet voeden en daardoor omvormen. Het  Gouden Bronlicht zal door de gebedshuizen, tempels, priesters en hogepriesters van alle tijden worden terug gespiegeld als ziele rijkdom. Op grote schaal een wereldwijde aanraking.

En met iedere aanraking daalt het zonne-bron-goud dieper en dieper in. Tot in het hart van het aardse leven, tot in de kern van ons bestaan.

We zitten er midden in.

We helpen mee om de aarde zijn gouden hartslag terug te geven. Zodat de gouden golven uit het hart van onze tijd de kosmos in gaan stralen. De zonnepriesters en zonne-engelen werken samen om dit te volbrengen.

Nog even zullen de spiegelvelden blijven bestaan, om de gouden trillingen terug te sturen naar Moeder Aarde. Om schokgolven van  gouden Bronlicht eerst naar onze planeet te zenden. Het Gouden hart zal het jammerende zwarte hart van Moeder aarde opnemen en veranderen. En als het diepste gejammer is geabsorbeerd en weggestraald door het goud, dan pas zullen de spiegelvelden verdwijnen en zal de hartslag van onze planeet weer vrijuit de kosmos in gaan klinken. Als vanouds. Zoals het was. In onze diepste herinnerringen.

De gouden vuren gaan branden. De laatste restjes hartegejammer worden door het vuur verteerd.

Het zonnegoud wordt geaard in vurige vlammen.

Eindelijk.

Maak je klaar voor alweer een heftige trip in tijd en ruimte. Het zonnehart van de planeet wordt wakker. En dit zal iedereen voelen. Want het gebeurt in ons. We recyclen de oude emoties en dragen hen op aan het Vuur van het Gouden Hart. Zodat zij voor eeuwig verbranden en tot as zullen vergaan. En de Genade geboren wordt. Die de nieuwe wereld zal sterken en dragen.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email