Het Heilig Vuur

Het Heilig Vuur

Toen in Maart het zonnevuur zich met onze zielsgesteldheid verbond om het verleden op te ruimen, is er een groot project in werking gezet.

Veel zielsgroepen hebben zich hierin onderling ( onbewust) verbonden, om systematisch de inprentingen van de oude tijd te doorstralen. Te zuiveren. En de negatieve waardes er uit te halen.

Dat wat geen recht deed aan de verheffing van een aards leven, mocht verbranden.

Binnenin onze oude hersenbrug laten we datgene los wat naar de toekomst toe niet positief opbouwend werkt.

Als tijdens deze opruiming ook de verbinding naar waarden als angst, pijn, lijden opgeruimd worden dan kan er van buitenaf minder invloed uitgeoefend worden op de innerlijke gesteldheid van een mens of zielengroep

Door steeds meer zielengroepen binnen het aardeveld te brengen, die zich niet meer laten leiden door de oude gevoelens en patronen, wordt er alweer een versnelling aangebracht in de ontwikkeling van de planeet.

En het gebeurt al.

De deuren naar het kwaad sluiten zich. Het stinkende gif wordt verbrandt binnenin het zonnevuur. De matrixen zetten een “ hek” van hoogwaardig licht om ons heen en zo bouwen we langzaam, maar doeltreffend door om een veld van licht te creëren waarbinnen de mensheid respectvol leven kan.

Het is ongelooflijk zwaar om dit te volbrengen. Te meer omdat vele duizenden zielen uitgeput zijn door het harde werken van de afgelopen 2000 jaar. Maar er is geen tijd om uit te rusten. Het werk gaat gewoon door. Degenen die echt niet meer door kunnen, worden geraapt door engelenhanden, even opgetrokken naar het licht en direct weer ingezaaid in de bedding van deze tijd.

De doorstroming hierin is enorm.

We krijgen nog twee ascentie- golven die zich snel na elkaar voltrekken, 2018 en 2030.

Hoe mooi is het dan dat het nieuwe Pinksterlicht als een vurige streep door deze jaren trekt. Dood en leven overstijgend. Omdat we in de tempel van ons Hoger Hart dit vuur onder alle omstandigheden brandend houden.

Het verbrandt de aansluitingen naar onwaarheden, naar ongerechtigheden.

Het verbrandt op elk niveau alle contracten die zielen elkaar om welke reden dan ook opgelegd hebben.  Omdat zij vanuit hun onvermogens van oude tijden deze contracten nodig hadden om elkaar te kunnen besturen.

Alle contracten die op controlesystemen werken en hierin ondertekend zijn, worden verbrand. De kruisjes en handtekeningen die we op perkament, in boekrollen, briefpapier hebben gezet om ons te onderwerpen verliezen hun wilsbeschikkingen.

Degenen die hen uitvaardigden verliezen hun regentschap hierover.

Degenen die hen ondertekend hebben onder welke vorm van dwang dan ook worden van hun verplichtingen ontslagen.

Het Pinkstervuur brandt ons vrij.

De omgekeerde boekverbranding, het omverwerpen van onheilige huizen en systemen voltrekt zich achter de schermen van ons dagelijks bestaan.

De wereld ontbrandt in heilig ontwaken.

De vuurlijnen van alle tijden worden geactiveerd .

Niets zal blijven zoals het was.

De grote verschuiving is begonnen.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Vuurkracht heet.

Print Friendly, PDF & Email