Golgotha

Golgotha

Ik wil nog even terugkomen op de pijnkoorden die ik in mijn vorige waarneming heb benoemd.
We zijn druk bezig om naar de Paastijd toe te bewegen hier op aarde. De vastentijd (40 dagen voor Pasen) is dit jaar begonnen op 9 maart 2011.
Heel toevallig valt dit samen met de volgens de Mayakalender genoemde versnelde beweging in de kosmos waarbij de energiegolven tot hun hoogste potentieel worden gebracht. In een ultieme poging om de mensheid naar een hogere vorm van bewustzijn te brengen. Toeval is dit zeker niet. De beweging die op gang gebracht wordt helpt de mensheid sneller evolueren, mits men die gelegenheid aangrijpt.
Dat het pijngrid in deze fase afgebroken mag worden is niet meer dan logisch. Zolang het pijngrid bestaat kan de mens die versnelde beweging immers niet toelaten. Zijn bewustzijn zit nog vast aan de gedachte van het " Lijden". Drie jaar geleden heb ik een boodschap geplaatst op deze site waarin Meester Jezus ons leerde niet langer vast te houden aan de energie van lijden in het algemeen. Maar ons opriep om deze term om te zetten in verblijden. ( Geen lijden, maar verblijden)
Vanuit het Midden Oosten zal er dit jaar – beginnende vanuit Jeruzalem – een beweging op gang gebracht worden die de pijngrids zal doorstralen met louter licht. Vanuit de plaats Golgotha, even buiten Jeruzalem, waar Jezus ooit gekruisigd is zal deze beweging gaan golven. De pijngrids zijn nl aan de kruislijnen van deze aarde verbonden die met lijden te maken hebben. 2000 jaar geleden zijn talloze zielen afgedaald in het bewustzijn van deze wereld om dit alles uit te kristalliseren. Vanaf die tijd zijn er grote golven van energie op gang gebracht.
Energetisch gesproken zal de blauwdruk die we 2000 jaar geleden hier hebben gebouwd zichzelf opheffen. Met andere woorden; de ziel die het op zich genomen heeft om als Jezus hier op aarde gekruisigd te worden, komt van het kruis af. Deze blauwdruk is enorm groot. Het is een kruispoort, waar vele wegen tezamen komen. Wegen die de astrale werelden en de kosmos doorkuisen, die dwars door het bewustzijn van de aarde heen lopen. De energie van Shamballa, de stad van de hemelse vrede zal een lichtstraal richten op deze plaats en van hieruit de blauwdruk doorstralen. Vanaf Nu zal de Kruispoort een Ankhpoort worden.
Miljoenen zielen zijn op weg om er dit jaar het Paasfeest te vieren. Vanuit de gouden stad, het nieuwe Jeruzalem, ( o.a. nogmaals de gouden stad en de gouden stad 2) zullen de velen komen. Zij zullen in de energetische ruimtes boven het heilige land zelf hun inwijdingen krijgen en voor altijd veranderen. Vooral boven Israel, Egypte, Jordanië en een deel van Syrië zal deze energie zich opbouwen.
De engelen zullen samen komen op deze plaats en meezingen in een gigantisch koor van licht en liefde.
Voor het eerst in de aardse geschiedenis zal er een feest plaats vinden van zo'n grote omvang dat het niet eerder gekend is op aarde en in de hemelen.
Het zingen van deze zielen zal het pijngrid doorstralen en in liefde opheffen. Een razendsnelle transformatie zal er voor zorgen dat alle energiecellen in het pijngrid omgezet worden in gouden en diamanten energiecellen.
Alle kruislijnen zullen vanaf Golgotha veranderen.
Op de plaats waar de blauwdruk staat van het Kruis, komt een Ankh te staan. Als teken van vruchtbaarheid en de geboorte van de nieuwe tijd. Als een sleutel van licht, die nu omgedraaid gaat worden.
Het Bronlicht, het Heilige licht zal zich aan deze poort koppelen. De zacht gouden stralen van de Centrale Zon zullen zich dieper en dieper door ons bewustzijn heen versmelten met de geest van deze tijd. De kruislijnen zullen stralen als zuiver goud. Er wordt een nieuw netwerk gebouwd. Het Ankh-grid. Een vruchtbare energie die de aarde zal dragen en verder zal helpen op zijn weg door de kosmos.

De voorbereidingen zijn in volle gang. Het kan niet meer gestopt worden. We zijn er met onze hele ziel en zaligheid bij betrokken.
Ik wens jullie toe dat alle pijn die aanwezig is in het oude grid als het nieuwe goud van de komende tijd zichbaar zal worden gemaakt. En dat dit goud door de poort van je ziel door mag stralen tot in je hart en van daaruit je leven mag verrijken en verwarmen tot in lengte van dagen.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email