Initiatie van de twaalf sterrenvolkeren

Initiatie van de twaalf sterrenvolkeren

Eindelijk is het zover. Dit jaar komen de (aardse) zielen van alle sterrenvolkeren die betrokken zijn geweest bij de opbouw van dit lichtstelsel bij elkaar
In de gangen van de zonnewijzer in Zuid Holland, is de uitzuivering afgerond. Jaren geleden heb ik beschreven hoe ik meegenomen werd naar het Hart van deze zonnewijzer en dat ik zag dat de twaalf gangen die vanuit het centrum zich opsplitsten als stralen van de zon, dichtgemetseld waren. We vonden de gemummificeerde lichamen van vele zielen daar terug en mochten hen met behulp van het Ashtar Command weghalen. Een emotionele gebeurtenis.
Sinds die tijd is er veel veranderd. De uitzuiveringen en ontsluitingen hebben zichzelf in hoog tempo opgevolgd en de zonnewijzer is energetisch weer in oude luister hersteld.
De gangen zijn vrij en gloeien op in de taal van het licht. Dat wil zeggen dat de sterrenvolkeren die via deze energiegangen toegang kregen tot ons lichtstelsel de weg weer hebben vrijgemaakt. Dat de energiekoorden verbonden zijn en het hart van de zonnewijzer in rechtstreekse verbinding met De Grote Centrale Zon weer werkt.
De aards gebonden zielen worden opgeroepen om terug te keren naar de gangen. Zij zullen opnieuw bedraad worden met de energie van hun thuislanden. Miljoenen zullen zich op weg begeven om tijdens de Kerst (gedurende het Lichtfeest) bedraad en bezield te kunnen worden met de energie van hun wezenlijke afstemming. Er zijn vele kamers die op de gangen uitkomen. In deze kamers worden de zielslichtjes behoedzaam aangestoken en brandende gehouden. Op het moment dat een originele sterrenziel de kamer betreedt zal zijn/haar lichtje intens opgloeien. Zodra de persoon dichterbij komt zal het opspringen en zich verbinden met het hartchakra. Steeds dieper en dieper zal dit vlammetje in het hartchakra doordringen. De inkleuring van het vlamlicht zal afstralen tot in alle niveaus van Zijn, langzaam door alle bewustzijnlagen heendringen en zich definitief vestigen in het Ikbenpunt. Waar de verbinding ligt naar alle richtingen. Ook naar de thuisfamilies. 
Er wordt met spanning uitgekeken naar dit moment. De sterrenvolkeren bereiden zich al voor. Zij zingen liederen en stralen voortdurend hun krachten op het zielsvlammetje af. Eenmaal geplaatst in de kern zal de verbinding met de oorspronkelijke afstemming beter voelbaar zijn. niet meteen in woorden, maar wel in weten. Een diep gevoel van heimwee zal stilvallen. De verbindingen worden geheeld en kunnen niet meer verstoord worden. Dit zal veel mensen helpen zichzelf te verheffen en ook zullen zij in de gelegenheid gesteld worden om terug te kunnen keren naar huis, waar dit ook moge zijn. Velen van hen zullen de aarde verlaten en definitief naar hun sterrenland afreizen. Om te herstellen en de verbinding met hun families te bekrachtigen. Anderen zullen dichtbij blijven en zich verbinden met onze nieuwe tijd. Om hierin het nieuwe leven te helpen bedraden en bekrachtigen.
Een zeer positieve gebeurtenis die de term Lichtfeest een heel andere wending zal geven.
De zonnewijzer werkt weer. De bezieling van het aardse leven zal daardoor sterker worden ingestraald vanuit de kosmos. In dit speciale gebied hebben de laatste jaren duizenden ontsluitingen plaats gevonden. In verschillende dimensies tegelijkertijd. De ene ontsluiting zal de andere beïnvloeden en kracht geven. 
Het is soms moeilijk om alles in het juiste perspectief te plaatsen, in de juiste tijd of dimensie. Toch is dit in feite niet belangrijk meer. Het gaat er om dat alle aangetaste geledingen weer hersteld worden en gaan werken. De verbindingen lopen door alle dimensies heen. Zoals wijzelf met al deze gebeurtenissen verbonden zijn. En aanwezig waren vanaf de vroegste tijden.
Zoals De Witte Tempel verbonden is met De Sterrentempel, De Zonnetempel, De Zwarte Tempel. En wereldwijd geschakeld staan aan vele processen. Zoals alle andere zaken die ik ooit beschreven heb en nog beschrijven zal op onuitsprekelijke wijze in de diepte van ons geheugen samen vallen, samen werken en verbinding krijgen in ons hart. Zodat we de bedrading van dit prachtige gebeuren voelen tot in de kern van ons Diepste Zijn. Aanvaarding van wie we Zijn, acceptatie dat we er mogen Zijn. Het Pure Zijn in zijn meest complexe en toch simpele vorm.
Ik wens jullie toe dat je niet alleen de woorden leest, maar de intentie voelt die in dit alles aanwezig is.
Zoals het voor jullie vaak niet gemakkelijk is om deze woorden te lezen is het voor mij nog veel moeilijker om al die visioenen en herinneringen te beschrijven zonder er meer of minder van te maken dan dat ze werkelijk Zijn. Een bijna onmogelijke opgaaf. Het maakt niet uit. We Zijn er en deze beelden Zijn er ook. In jou in mij, in ons allemaal.
Het Violette Licht zal zich verbinden en al deze processen doorstralen met kracht. De violette bedrading zal door het Hart van de Zonnewijzer lopen. En van daaruit versterkt worden. Waarmee de verbinding met de Grote Centrale Zon een feit zal zijn. Als vanouds, zoals het hoort te zijn. Door alle gangen heen lopend als een violette stroomdraad in het gouden licht. Alle zielsvlammetjes zullen opgloeien in violet, witgouden kracht en de wereld doorstralen met hoop.
Licht in mij, licht in jou. Licht in de wereld. Dat ver de kosmos in straalt. Voorbij onze tijd, de toekomst tegemoet.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email