Marialicht en Sterrenkracht

Marialicht en Sterrenkracht

Een tijdje geleden schreef ik over de Moederstamboom. En hoe het gouden Marialicht indaalde om een nieuw geboorteveld te bouwen. Hoe binnen in de boom het licht van De Grote Centrale Zon en het aardelicht samen vielen en de DNA-strengen van alle volkeren op deze planeet met nieuw licht voedde.

Ik heb jullie hieromtrent weer een vervolg te melden.

Bij mij is Ria. En zij is van oudsher sterk verbonden met de energie van Ma. Het moederlicht, de scheppende kracht.

Ma-Ria vertegenwoordigt dit licht, hier op aarde, in de astrale werelden en in de kosmos.

Gezeten op de gouden troon van transformatie in het Gouden Jeruzalem draagt zij haar gouden mantel van Lichtende Liefde. Maar als haar wezen  tussen de sterren reist dan draagt zij een blauwe mantel. De kleur van de hemel.

En in deze hoedanigheid zag ik haar. Haar sterrenmantel glinsteren en verfijnd. Haar lichtende energie strekte zich om de wereld heen uit  en hield de mensheid in een liefdevolle kracht  gevat.

Je moet je voor stellen dat zij als Moeder der Moeders de hoogste plaats inneemt in het Ma-lichtveld. En dat alle vrouwen wereldwijd in haar energie verweven zijn. Tenminste als zij dat willen, als zij open staan voor de scheppende machten van het nieuwe leven.

Elke vrouw die klaar is om de nieuwe tijd te baren zal via haar licht bedraad worden met MA-kracht. Ik heb het voor mijn ogen zien gebeuren hoe de energie van de Ma-kracht door het bewustzijn van de aardse Ria heen viel en van binnenuit een nieuwe blauwdruk begon te maken.  Uit de kern van haar chakra’s kwamen lichtende stralen vrij.  Zij vormden van binnenuit naar buiten  toe een grote twaalfpuntige ster. En deze ster groeide steeds verder naar buiten toe door. Rondom de lichtende ster kwamen bij elke punt kleinere sterretjes tevoorschijn. De sterretjes twinkelden en draaiden in het rond. Van boven viel een gouden straal van de Ra-kracht naar binnen en in de kern van haar wezen smolt de Ma en Ra kracht samen tot Een geheel. De energie begon steeds verder naar buiten toe uit te stralen en daalde tegelijkertijd af naar beneden.

Ik zag de Moederstamboom van het nieuwe leven. Het sterrenlicht viel in de boom en op het zelfde moment kwam er vanuit de hele boom een krachtige zilverblauwe, kristallijnen sterrenaura vrij. De aura groeide en groeide. Werd immens groot. Via de  wortels van de boom straalde sterrenkracht naar de kern van de planeet.  Ieder takje en blaadje straalde open in hemelse pracht. Ik zag in de boom DNA strengen opgloeien en naar de takken impulsen zenden. Ieder blaadje kreeg een eigen uitstraling, een sterrenlicht aanraking vanuit de diepste kern.

De wijze vrouwen in de holle stam  ( op aarde niveau) begonnen weer te zingen. De gouden Maria in het gouden Jeruzalem ook. Engelen daalden af uit de hemel en omstraalden de boom met lichtende energie. Maria in haar blauwe sterrenmantel zegende ieder nieuw blaadje en raakte het aan met geboortelicht.

In de kern van de boom begon een gouden Zon te stralen. Sterrenlicht en zonnemacht verenigden zich in aardekracht.

 Levensenergieën worden wakker.  De Moederstamboom begint te baren. Langs deze weg zullen vele zielen vanuit de hemelen geleidt worden naar het nieuwe planetaire leven.

Zij zullen hun plaats innemen in de holle zonnekamers binnen in de boom en verweven worden met hun nieuwe taken. En binnenin die boom zullen zij geheiligd worden en bekrachtigd. Zij zullen gemachtigd worden om het  nieuwe leven op te starten.

Maria. De Moederziel van onze planeet roept ons op om dit heilige leven in trots en liefde te dragen.

De vrouwelijke energie wordt aangeraakt en opnieuw verbonden met de mannelijke krachten van de Ra-vader.

Het zal alles opnieuw aanraken en veranderen van binnenuit. De moeder en de vader, de man en de vrouw, zij smelten samen in eenheid.

De astrale poort in het Midden Oosten, die vanuit het Gouden Jeruzalem en de Witte Shamballa kracht wordt  aangestuurd, wordt opnieuw verboden met zijn kosmische blauwdruk.

Feest op universeel niveau.

Beroering op aarde niveau.

Want de energie van gelijkheid, samensmelten van de mannelijke en vrouwelijke waardes krijgt een nieuwe impuls.

En dat zal de wereld zeker merken. Nu al is dit gaande.

Blijf daarom dicht bij jezelf. Laat de uiterlijke factoren in een veranderende wereld niet aan jouw kern knagen. Ga door met deze heilige verbintenis te zegenen in de Tempel van je heilig hart. Zing innerlijk mee met de wijze vrouwen, de engelen en Maria.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email