De twaalf volkeren van de zonnewijzer

De twaalf volkeren van de zonnewijzer

De twaalf kosmische volkeren, vertegenwoordigers van hun eigen lichtstelsels, begonnen hun habitats op te bouwen rondom de ringen van de zonnewijzer. De eersten namen prachtige kristallen mee. Deze kristallen droegen in hun kern de intenties en krachten mee van " thuis". Zij werden in de ringen van de zonnewijzers gelegd ( geplant) en begonnen te g(l)roeien. De gloed van de ringen werd daardoor versterkt. Vanuit de ringen groeiden de kristallen naar de volgende ring ( alleen hier ging al duizenden jaren overheen). Zo vormden zij met elkaar een basisveld van energetisch licht, waarop de volkeren hun steden bouwden. Ieder keer als er een groeiveld af was kon er een stad op gebouwd worden. Dat is veelvuldig gedaan. Met het licht dat uit de kristallen zelf kwam bouwde men de gebouwen, straten en pleinen. Van onder en bovenaf werd dit geheel op deze wijze doorstraald met het licht van thuis.
Zo ontstonden er langzaam aan steeds meer steden, pleinen en lanen, die allemaal aan elkaar gekoppeld waren en toch apart stonden van elkaar. In de overloop ( grens) gebieden woonden speciale sterrenzielen die in hun bewustzijn het vermogen hadden om de kristallen op de grenslijnen te verbinden, zonder dat zij daadwerkelijk in elkaar over gingen. Van lieverlee, groeiden de zonnewijzerringen op deze wijze door en vormden met elkaar een netwerk van lichtsteden en kristalvelden. Alles verbonden en toch los van elkaar. De ringen draaiden ieder in hun eigen tempo en richting. Heel ingewikkeld voor ons mensen, maar in die tijd niets bijzonders. Het was gewoon zo.
Kun je, je voorstellen dat als de sterrenzielen afdaalden langs hun eigen galactische straal, zij dan als vanzelf in de juiste ring terecht kwamen en verbonden werden met de ziel van hun eigen volk? Ieder volk heeft 144.000 zielen van hun eigen ras op deze wijze overgebracht naar de nieuwe habitats. Toen de eerste zonnewijzerring af was woonden daar in totaal 1.728.000.000 zielen in harmonie tezamen. Allemaal afkomstig uit het universum, allen verschillend van uiterlijk en instelling en toch werkend aan hetzelfde doel.
Naarmate de zonnepaden zich uitbouwden, verspreidden deze volkeren zich over de ringen, van lieverlee met elkaar de nieuwe habitats bevolkend. De twaalf entstammen verspreidden zich zodoende over het hele lichtstelsel. En zorgden er voor dat alles met elkaar in harmonie bleef. Van hieruit zetten zij langzaam maar zeker de energie over naar een meer grofstoffelijke vorm. Zodat er een matrix van zonnewijzerringen ontstond die zich naar beneden toe uitvouwde, verbonden door kristallen lijnen Als je deze matrix in elkaar zou schuiven, zouden alle ringen weer in elkaar vallen en in het platte vlak een grote schijf van lichtraderen vertegenwoordigen. Van buiten naar binnen toe werd er aan gewerkt om een twaalf dimensionaal zonnewijzersysteem te bouwen. De Tempelcomplexen waren dus van cruciaal belang om dit alles te verbinden. Steeds daalden er via speciale poorten – inwijdingsmomenten – zielen af die dan weer de lager gelegen gebieden bevolkten. Zo zakten ze ring na ring, fase na fase af met de intentie een twaalfvoudig multidimensionaal systeem van lichtraderen te scheppen, waartussen de werelden zich konden vormen. Dit is zo groots, dat kun je, je bijna niet voorstellen. 
Ergens in deze fase ontstond onze wereld. Het mannelijk en het vrouwelijke principe zodanig in evenwicht gebracht dat er een androgyn type mens kon ontstaan. Dit androgyne type is lang in staat geweest om op natuurlijke wijze te communiceren met de sterrenvolkeren. Dat vermogen is pas in een later stadium verloren geraakt. 
Terug naar de zonnewijzers. De ontsluiting van de zonnewijzers zorgt er voor dat de kristalsteden, die ergens in de herinnerring van ons lichtstelsel aanwezig zijn weer ontsluierd worden. Dat is al aan het gebeuren met de 144.00 kristallen steden waar de laatste tijd veel over gesproken wordt. Het volk van Telos is daar een goed voorbeeld van. Prachtig om te lezen hoe dit volk zichzelf gered heeft van de ondergang en in hun eigen dimensie een verborgen wereld heeft geschapen waar zij zichzelf volledig onderhouden kunnen.
Zo heb ik recent de wedergeboorte ( ontsluiering) van een gouden stad gezien. Vaak genoeg heb ik de ringen van kristal steden en gouden steden bezocht in het universum. Maar de volgende stap is dat de steden die onttrokken zijn geraakt aan ons eigen geheugen weer aan de oppervlakte gebracht worden. In relatie tot de zonnewijzer in Zuid Holland heb ik de gouden stad zien ontwaken. Vanuit de diepte probeert zij haar gouden stralen weer te verbinden met de kosmische steden en het moment van koppeling is nabij. Rondom deze gouden stad liggen de sterrensteden die allemaal weer terug aangesloten zullen worden op hun kosmisch equivalent. Een ongelooflijk karwei dat door het Ashtar Command zorgvuldig wordt begeleid en nauwgezet in kaart gebracht. Jaren geleden heeft onze lichtgroep de zonnewijzer mogen reactiveren en nu wordt de volgende fase ingezet. Ongelooflijk. Dat dit allemaal gebeuren kan. De Tempel in Noord Holland zal volop in bedrijf gebracht worden om de kosmische draden te verbinden. Al het lagere dat er tussenin is gegroeid als vervuiling dat zich opgestapeld heeft door de tijden heen moet verwijderd worden. Ook dat is een immens karwei en ik heb daar al vaak over geschreven. De minder mooie, maar o zo noodzakelijke waarnemingen die dit alles aan het licht brengen. Via het Bakkum portaal komt er veel vervuiling aan het licht dat allemaal nog verwijderd moet worden. De paden naar de eens zo prachtige steden zijn zwaar vervuild geraakt met lage energie…maar….de kosmische stofzuiger is volop aan het werk. Wij zijn aan het werk. We dragen alle vervuiling op aan het licht, waar het omgezet kan worden in kracht.
Degenen die na de grote val de energie in handen hebben genomen zullen één na één de sleutels van hun territorium overhandigen aan het licht. Zij kunnen niet anders. Nu de kracht van het licht ontwaakt, staan zij met lege handen en moeten aan het werk om de schade die aangericht is te herstellen tot op de diepste niveaus. We graven letterlijk naar het goud en het begint al te schitteren door de stofwolken heen. Nog een aantal jaren van uitziften zullen volgen. Maar het moment nadert waarop de prachtige zonnewijzer weer helemaal in bedrijf komt en allen die hier wonen weer volop deel kunnen nemen aan het scheppingsproces van ons heelal. 
De volkeren ontwaken……

Print Friendly, PDF & Email