De Levensboom

De Levensboom

Het is van essentieel belang dat de kracht van de levensboom terugkeert in ons wezen en dat de thymus als drager van deze kracht sterk naar voren komt is niet toevallig.

Via de thymus wordt in ons immuunsysteem de levenskracht versterkt. Dit heeft te maken met het feit dat de thymus de essentie van ons diepste zijn waarborgt. Elke energie die ondermijnend werkt hierop ontkracht de samenhang van onze innerlijke tempel in het heilig hartchakra.. In de thymus komt het mannelijke en vrouwelijke aspect van ons wezen perfect bijeen. Maar ergens in onze evolutiereis is deze heilige verbintenis verdeeld geraakt. Daarom zijn we als mens al lange tijd niet “ heel”, maar “ gebroken”. Door deze breuk is de werking van ons hormoonstelsel niet goed. Er zitten storingen in die diep inwerken op de samenhang van ons totale celbewustzijn. We zijn op vele lagen in ons bewustzijn sterk ontregeld geraakt.

De gouden straal, de samensmelting van de Maria en Christusenergie gaat diep inwerken op de heling van dit fenomeen. Deze gaat de breuk tussen de mannelijke en vrouwelijke energie helen.

Tot in onze diepste lagen worden de verstoringen aangepakt. In de thymus wordt een Merkaba van goud licht geactiveerd. Deze vormt een portaal terug naar de godenwereld. De wereld waarin we allemaal in ons diepste zelf goden en godinnen zijn. Scheppers. Deze heling is nodig om straks weer volledig te kunnen werken vanuit de paradijsmatrix. Zodat de oorspronkelijke bedoeling – het originele scheppingsplan – weer in werking kan worden gebracht.

Het kost tijd om dit te realiseren. Er zitten zoveel verstoringen in dit programma dat het nog geruime tijd zal duren voordat dit geheeld is. Het is iets waar we de rest van ons leven aandacht aan kunnen schenken.

Vanuit de thymus zal er een diepe heling opstarten die via ons hormoonstelsel, maar ook via de meridianen ons wezen zal doordringen.

De gouden straal zal door ons gehele bewustzijn grote veranderingen aanbrengen. Ons celbewustzijn wordt tot in de kern geraakt en verandert. Dit heeft invloed op ons DNA. Op DNAniveau moet de heling aangebracht worden en het nieuwe licht zal binnenin het DNA de energie van de kosmische waardes herstellen. De hereniging, de verbinding keert terug. De dualiteit tussen ons mannelijk en vrouwelijk deel zal zich opheffen en de twee polen gaan elkaar ontmoeten in gelijkwaardigheid. Dit zal de komende eeuwen sterk inwerken op de energie van de wereld. Alle DNApoorten van alle rassen zullen hierin betrokken worden. Er zal meer balans groeien. Inzicht en hoop.

Het begin is gemaakt. Toen de gouden levensboom zichtbaar werd in de thymus, de gouden Christus en de gouden Maria zich door de boom heen verenigden en hun hartekracht wortelden in de tempels van het hoger hart, toen startte de nieuwe tijd werkelijk op.

Deze energie bewortelt zich in de matrixen van de oertijd. Werk helend terug naar de plaats en tijd waar alles begonnen is. Maakt een resetpoint in het DNA van onze wereld.

We gaan werkelijk door een verbazingwekkende tijd.

Waarin elke verandering, aanraking en beweging door ons lichaam en geest wordt gedragen en verwerkt. Niet in woord, niet in gedachte, maar in ons totale Zijn vindt de omzetting plaats.

Onze aanwezigheid in het Nu is bepalend voor het verdere verloop van dit gebeuren.

Niet voor niets dat we ons soms “ overhoop” gegooid voelen.  We schrijven geschiedenis  met hart en ziel.

We raken de Mer-Ka-Ba poorten op alle niveaus aan.

In de kern van de aarde is een zeer belangrijk portaal ontsloten. De databank van het totale aardebewustzijn ligt hierin opgeslagen. De innerlijke bibliotheek van de oude aarde is weer bereikbaar. Ik kom daar in een ander artikel op terug.

Op de plaats waar voorheen de “ Reptielenburcht” zat, voor velen welbekend, is nu de gouden poort van de nieuwe tijd geactiveerd. Een portaal dat ons leidt naar de meest geheime geboortekamers van onze planeet. Daar waar het leven ontstaat. Daar waar de Ra-kracht in zijn heilige essentie het nieuwe leven schept.

Houd moed, houd vol, ook al begrijp je niet alles, vertrouw dat de nieuwe wereld klaar staat en geboren gaat worden. De nieuwe wereld herrijst dwars door ons bewustzijn heen. als een vergeten herinnering waarvan de echo ons oproept en wij de echo materialiseren tot een werkelijkheid.

In ons, door ons heen vindt dit plaats.

Ik groet jullie vanuit de Bron die Eenheid heet.

Print Friendly, PDF & Email